Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

History HD tv-guide fra 19/8 2019 to 27/8 2019

Måndag 8/19
16:00

Storage Wars (S9E8)

Storage Wars (S9E8)
16:30

Storage Wars (S9E9)

Storage Wars (S9E9)
17:00

Storage Wars (S9E10)

Storage Wars (S9E10)
17:30

Storage Wars (S9E1)

Storage Wars (S9E1)
18:00

Alaska: Power & Ice (S1E4)

Alaska: Power & Ice (S1E4)
19:00

Forged in Fire (S1E1)

Forged in Fire (S1E1)
20:00

Forged in Fire (S1E2)

Forged in Fire (S1E2)
21:00

American Pickers (S5E13)

American Pickers (S5E13)
22:00

Curse of Oak Island (S6E21)

Curse of Oak Island (S6E21)
23:00

Confessions of A Hitman

Confessions of A Hitman
00:00

Mafia Killers (S1E1)

Mafia Killers (S1E1)
01:00

Who Killed Tupac?

Who Killed Tupac?
Tisdag 8/20
06:00

Storage Wars (S9E8)

Storage Wars (S9E8)
06:30

Storage Wars (S9E9)

Storage Wars (S9E9)
07:00

Storage Wars (S9E10)

Storage Wars (S9E10)
07:30

Storage Wars (S9E1)

Storage Wars (S9E1)
08:00

Forged in Fire (S5E16)

Forged in Fire (S5E16)
09:00

American Pickers (S5E13)

American Pickers (S5E13)
10:00

Hardcore Pawn

Hardcore Pawn
10:30

Hardcore Pawn

Hardcore Pawn
11:00

Alaska: Power & Ice (S1E4)

Alaska: Power & Ice (S1E4)
12:00

Ancient Aliens (S6E16)

Ancient Aliens (S6E16)
13:00

Hardcore Pawn (S2E1)

Hardcore Pawn (S2E1)
13:30

Hardcore Pawn (S2E2)

Hardcore Pawn (S2E2)
14:00

Forged in Fire (S5E17)

Forged in Fire (S5E17)
15:00

Jurassic Fight Club (S1E12)

Jurassic Fight Club (S1E12)
16:00

Storage Wars (S9E12)

Storage Wars (S9E12)
16:30

Storage Wars (S9E13)

Storage Wars (S9E13)
17:00

Storage Wars (S9E14)

Storage Wars (S9E14)
17:30

Storage Wars (S9E15)

Storage Wars (S9E15)
18:00

Alaska: Power & Ice (S1E5)

Alaska: Power & Ice (S1E5)
19:00

Forged in Fire (S1E3)

Forged in Fire (S1E3)
20:00

Forged in Fire (S1E4)

Forged in Fire (S1E4)
21:00

American Pickers (S5E14)

American Pickers (S5E14)
22:00

Curse of Oak Island (S6E22)

Curse of Oak Island (S6E22)
23:00

Knightfall (S2E8)

Knightfall (S2E8)
00:00

Ancient Aliens (S2E3)

Ancient Aliens (S2E3)
01:00

Ancient Aliens (S4E1)

Ancient Aliens (S4E1)
Onsdag 8/21
06:00

Storage Wars (S9E12)

Storage Wars (S9E12)
06:30

Storage Wars (S9E13)

Storage Wars (S9E13)
07:00

Storage Wars (S9E14)

Storage Wars (S9E14)
07:30

Storage Wars (S9E15)

Storage Wars (S9E15)
08:00

Forged in Fire (S5E17)

Forged in Fire (S5E17)
09:00

American Pickers (S5E14)

American Pickers (S5E14)
10:00

Hardcore Pawn (S2E1)

Hardcore Pawn (S2E1)
10:30

Hardcore Pawn (S2E2)

Hardcore Pawn (S2E2)
11:00

Alaska: Power & Ice (S1E5)

Alaska: Power & Ice (S1E5)
12:00

Ancient Aliens (S7E1)

Ancient Aliens (S7E1)
13:00

Hardcore Pawn (S2E3)

Hardcore Pawn (S2E3)
13:30

Hardcore Pawn (S2E4)

Hardcore Pawn (S2E4)
14:00

Forged in Fire (S5E25)

Forged in Fire (S5E25)
15:00

Big Easy Motors (S1E1)

Big Easy Motors (S1E1)
15:30

Big Easy Motors (S1E2)

Big Easy Motors (S1E2)
16:00

Storage Wars (S9E16)

Storage Wars (S9E16)
16:30

Storage Wars (S9E17)

Storage Wars (S9E17)
17:00

Storage Wars (S9E18)

Storage Wars (S9E18)
17:30

Storage Wars (S9E19)

Storage Wars (S9E19)
18:00

Alaska: Power & Ice (S1E6)

Alaska: Power & Ice (S1E6)
19:00

Forged in Fire (S1E5)

Forged in Fire (S1E5)
20:00

Forged in Fire (S1E6)

Forged in Fire (S1E6)
21:00

American Pickers (S5E15)

American Pickers (S5E15)
22:00

Curse of Oak Island (3:6)

Curse of Oak Island (3:6)
23:00

Pirate Traders (S1E5)

Pirate Traders (S1E5)
00:00

Pawn Stars (S9E18)

Pawn Stars (S9E18)
00:30

Pawn Stars (S9E4)

Pawn Stars (S9E4)
01:00

Storage Wars (S2E1)

Storage Wars (S2E1)
01:30

Storage Wars (S2E2)

Storage Wars (S2E2)
Torsdag 8/22
06:00

Storage Wars (S9E16)

Storage Wars (S9E16)
06:30

Storage Wars (S9E17)

Storage Wars (S9E17)
07:00

Storage Wars (S9E18)

Storage Wars (S9E18)
07:30

Storage Wars (S9E19)

Storage Wars (S9E19)
08:00

Forged in Fire (S5E25)

Forged in Fire (S5E25)
09:00

American Pickers (S5E15)

American Pickers (S5E15)
10:00

Hardcore Pawn (S2E3)

Hardcore Pawn (S2E3)
10:30

Hardcore Pawn (S2E4)

Hardcore Pawn (S2E4)
11:00

Alaska: Power & Ice (S1E6)

Alaska: Power & Ice (S1E6)
12:00

Ancient Aliens (S7E2)

Ancient Aliens (S7E2)
13:00

Hardcore Pawn (S2E5)

Hardcore Pawn (S2E5)
13:30

Hardcore Pawn (S2E6)

Hardcore Pawn (S2E6)
14:00

Forged in Fire (S5E26)

Forged in Fire (S5E26)
15:00

Big Easy Motors (S1E3)

Big Easy Motors (S1E3)
15:30

Big Easy Motors (S1E4)

Big Easy Motors (S1E4)
16:00

Storage Wars (S9E20)

Storage Wars (S9E20)
16:30

Storage Wars (S9E21)

Storage Wars (S9E21)
17:00

Storage Wars (S9E22)

Storage Wars (S9E22)
17:30

Storage Wars (S9E23)

Storage Wars (S9E23)
18:00

Alaska: Power & Ice (S1E7)

Alaska: Power & Ice (S1E7)
19:00

Forged in Fire (S1E7)

Forged in Fire (S1E7)
20:00

Forged in Fire (S1E8)

Forged in Fire (S1E8)
21:00

American Pickers (S6E1)

American Pickers (S6E1)
22:00

Curse of Oak Island (4:6)

Curse of Oak Island (4:6)
23:00

Forged in Fire (S4E17)

Forged in Fire (S4E17)
00:00

Man At Arms (S2E7)

Man At Arms (S2E7)
01:00

Forged with Steele (S1E14)

Forged with Steele (S1E14)
01:30

Forged with Steele (S1E3)

Forged with Steele (S1E3)
Fredag 8/23
06:00

Storage Wars (S9E20)

Storage Wars (S9E20)
06:30

Storage Wars (S9E21)

Storage Wars (S9E21)
07:00

Storage Wars (S9E22)

Storage Wars (S9E22)
07:30

Storage Wars (S9E23)

Storage Wars (S9E23)
08:00

Forged in Fire (S5E26)

Forged in Fire (S5E26)
09:00

American Pickers (S6E1)

American Pickers (S6E1)
10:00

Hardcore Pawn (S2E5)

Hardcore Pawn (S2E5)
10:30

Hardcore Pawn (S2E6)

Hardcore Pawn (S2E6)
11:00

Alaska: Power & Ice (S1E7)

Alaska: Power & Ice (S1E7)
12:00

Ancient Aliens (S7E3)

Ancient Aliens (S7E3)
13:00

Hardcore Pawn (S2E7)

Hardcore Pawn (S2E7)
13:30

Hardcore Pawn (S2E8)

Hardcore Pawn (S2E8)
14:00

Forged in Fire (S5E27)

Forged in Fire (S5E27)
15:00

Big Easy Motors (S1E5)

Big Easy Motors (S1E5)
15:30

Big Easy Motors (S1E6)

Big Easy Motors (S1E6)
16:00

Storage Wars (S9E24)

Storage Wars (S9E24)
16:30

Storage Wars (S9E25)

Storage Wars (S9E25)
17:00

Storage Wars (S9E26)

Storage Wars (S9E26)
17:30

Storage Wars (S9E27)

Storage Wars (S9E27)
18:00

Alaska: Power & Ice (S1E8)

Alaska: Power & Ice (S1E8)
19:00

Forged in Fire (S3E9)

Forged in Fire (S3E9)
20:00

Forged in Fire (S3E10)

Forged in Fire (S3E10)
21:00

American Pickers (S6E2)

American Pickers (S6E2)
22:00

Curse of Oak Island (5:6)

Curse of Oak Island (5:6)
23:00

Wwii in Hd

Wwii in Hd
01:00

Wwii: Lost Films (7:10)

Wwii: Lost Films (7:10)
Lördag 8/24
08:00

Alaska: Power & Ice (S1E8)

Alaska: Power & Ice (S1E8)
09:00

American Pickers (S6E2)

American Pickers (S6E2)
10:00

River Hunters

River Hunters
11:00

River Hunters (S1E2)

River Hunters (S1E2)
12:00

River Hunters (S1E3)

River Hunters (S1E3)
13:00

the Trump Dynasty (3:3)

the Trump Dynasty (3:3)
15:00

Pawn Stars (S8E36)

Pawn Stars (S8E36)
15:30

Pawn Stars (S8E37)

Pawn Stars (S8E37)
16:00

Forged with Steele (S1E15)

Forged with Steele (S1E15)
16:30

Forged with Steele (S1E18)

Forged with Steele (S1E18)
17:00

Forged with Steele (S1E5)

Forged with Steele (S1E5)
17:30

Forged with Steele (S1E4)

Forged with Steele (S1E4)
18:00

Storage Wars (S1E11)

Storage Wars (S1E11)
18:30

Storage Wars (S1E12)

Storage Wars (S1E12)
19:00

Storage Wars (S1E13)

Storage Wars (S1E13)
19:30

Storage Wars (S1E14)

Storage Wars (S1E14)
20:00

Mountain Men (S7E1)

Mountain Men (S7E1)
21:00

Ancient Impossible (S1E5)

Ancient Impossible (S1E5)
22:00

Ancient Impossible (S1E6)

Ancient Impossible (S1E6)
23:00

Road To 9/11

Road To 9/11
01:00

Ancient Aliens (S2E3)

Ancient Aliens (S2E3)
Söndag 8/25
06:00

Storage Wars (S1E13)

Storage Wars (S1E13)
06:30

Storage Wars (S1E14)

Storage Wars (S1E14)
07:00

Ancient Aliens (S2E3)

Ancient Aliens (S2E3)
08:00

Pawn Stars (S8E36)

Pawn Stars (S8E36)
08:30

Pawn Stars (S8E37)

Pawn Stars (S8E37)
09:00

Pawn Stars (S8E38)

Pawn Stars (S8E38)
09:30

Pawn Stars (S8E39)

Pawn Stars (S8E39)
10:00

Pawn Stars (S8E40)

Pawn Stars (S8E40)
10:30

Pawn Stars (S8E41)

Pawn Stars (S8E41)
11:00

Storage Wars (S1E11)

Storage Wars (S1E11)
11:30

Storage Wars (S1E12)

Storage Wars (S1E12)
12:00

Storage Wars (S1E13)

Storage Wars (S1E13)
12:30

Storage Wars (S1E14)

Storage Wars (S1E14)
13:00

Ancient Aliens (S2E3)

Ancient Aliens (S2E3)
14:00

Pirate Traders (S1E5)

Pirate Traders (S1E5)
15:00

Al Murray: Why Does (S1E1)

Al Murray: Why Does (S1E1)
16:00

Al Murray: Why Does (S1E2)

Al Murray: Why Does (S1E2)
17:00

Al Murray: Why Does (S1E3)

Al Murray: Why Does (S1E3)
18:00

Al Murray: Why Does (S1E4)

Al Murray: Why Does (S1E4)
19:00

Al Murray: Why Does (S1E5)

Al Murray: Why Does (S1E5)
20:00

Counting Cars (S6E17)

Counting Cars (S6E17)
20:30

Counting Cars (S6E18)

Counting Cars (S6E18)
21:00

Mystery Pickers (S1E3)

Mystery Pickers (S1E3)
22:00

Mystery Pickers (S1E4)

Mystery Pickers (S1E4)
23:00

Watergate (1:2)

Watergate (1:2)
01:30

the Clinton Affair

the Clinton Affair
Måndag 8/26
06:15

Storage Wars (S2E3)

Storage Wars (S2E3)
06:40

Storage Wars (S2E4)

Storage Wars (S2E4)
07:05

Pawn Stars (S8E33)

Pawn Stars (S8E33)
07:30

Pawn Stars (S8E34)

Pawn Stars (S8E34)
08:00

American Pickers (S4E1)

American Pickers (S4E1)
09:00

Mega Pit Stops (S1E1)

Mega Pit Stops (S1E1)
10:00

Mega Pit Stops (S1E2)

Mega Pit Stops (S1E2)
11:00

Mega Pit Stops (S1E3)

Mega Pit Stops (S1E3)
12:00

Storage Wars (19)

Storage Wars (19)
12:30

Storage Wars (20)

Storage Wars (20)
13:00

Storage Wars (21)

Storage Wars (21)
13:30

Storage Wars (22)

Storage Wars (22)
14:00

Storage Wars (23)

Storage Wars (23)
14:30

Storage Wars (24)

Storage Wars (24)
15:00

American Pickers (S4E1)

American Pickers (S4E1)
16:00

American Pickers (S4E2)

American Pickers (S4E2)
17:00

American Pickers (S4E3)

American Pickers (S4E3)
18:00

Railways That Built Britain (1:3)

Railways That Built Britain (1:3)
19:00

Railways That Built Britain (2:3)

Railways That Built Britain (2:3)
20:00

Railways That Built Britain (3:3)

Railways That Built Britain (3:3)
21:00

Ufo Cover-Ups

Ufo Cover-Ups
23:00

Unidentified (1:6)

Unidentified (1:6)
00:00

Mafia Killers (S1E2)

Mafia Killers (S1E2)
01:00

Who Killed Tupac? (S1E2)

Who Killed Tupac? (S1E2)
History HD is this week airing Jurassic Fight Club, Storage Wars, Alaska, Forged in Fire, American Pickers, Curse of Oak Island, Mafia Killers, Ancient Aliens, Hardcore Pawn, Knightfall, Big Easy Motors, Pirate Traders, Pawn Stars, Man At Arms, Forged with Steele, Wwii, River Hunters, the Trump Dynasty, Mountain Men, Ancient Impossible, Al Murray, Counting Cars, Mystery Pickers, Watergate, Mega Pit Stops, Railways That Built Britain, Unidentified, Who Killed Tupac?

History HD i dag
History HD i kväll