Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Showcase HD tv-guide fra 20/10 2018 to 28/10 2018

Lördag 10/20
21:45

BBQ Pit Wars (S2E1)

BBQ Pit Wars (S2E1)
22:30

David Baddiel on the Silk Road (S1E1)

David Baddiel on the Silk Road (S1E1)
23:15

Kidnap and Rescue (S1E7)

Kidnap and Rescue (S1E7)
00:00

Kidnap and Rescue (S1E8)

Kidnap and Rescue (S1E8)
00:45

Kidnap and Rescue (S1E9)

Kidnap and Rescue (S1E9)
01:30

Kidnap and Rescue (S1E10)

Kidnap and Rescue (S1E10)
02:15

Cops and Coyotes (S2E1)

Cops and Coyotes (S2E1)
03:00

Alaska Mega Machines (S1E5)

Alaska Mega Machines (S1E5)
03:45

Alaska Mega Machines (S1E6)

Alaska Mega Machines (S1E6)
04:30

Deadliest Catch (S6E1)

Deadliest Catch (S6E1)
Söndag 10/21
05:15

Deadliest Catch (S6E2)

Deadliest Catch (S6E2)
06:00

Treehouse Masters (S2E5)

Treehouse Masters (S2E5)
06:45

Treehouse Masters (S2E6)

Treehouse Masters (S2E6)
07:30

Treehouse Masters (S2E7)

Treehouse Masters (S2E7)
08:15

Treehouse Masters (S2E8)

Treehouse Masters (S2E8)
09:00

Treehouse Masters (S2E9)

Treehouse Masters (S2E9)
09:45

How the Universe Works (S3E6)

How the Universe Works (S3E6)
10:30

How the Universe Works (S3E7)

How the Universe Works (S3E7)
11:15

How the Universe Works (S3E8)

How the Universe Works (S3E8)
12:00

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
12:45

How the Earth Works (S1E1)

How the Earth Works (S1E1)
13:30

Cake Boss (S1E5)

Cake Boss (S1E5)
13:53

Cake Boss (S1E6)

Cake Boss (S1E6)
14:15

Cake Boss (S1E7)

Cake Boss (S1E7)
14:38

Cake Boss (S1E8)

Cake Boss (S1E8)
15:00

Cake Boss (S1E9)

Cake Boss (S1E9)
15:23

Cake Boss (S1E10)

Cake Boss (S1E10)
15:45

Cake Boss (S1E11)

Cake Boss (S1E11)
16:08

Cake Boss (S1E12)

Cake Boss (S1E12)
16:30

Cake Boss (S1E13)

Cake Boss (S1E13)
16:53

Cake Boss (S2E1)

Cake Boss (S2E1)
17:15

Cats 101 (S4E1)

Cats 101 (S4E1)
18:00

Cats 101 (S4E2)

Cats 101 (S4E2)
18:45

Cats 101 (S4E3)

Cats 101 (S4E3)
19:30

Cats 101 (S4E4)

Cats 101 (S4E4)
20:15

Animal Cops Houston (S17E1)

Animal Cops Houston (S17E1)
21:00

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue
21:45

Alien Encounters (S3E1)

Alien Encounters (S3E1)
22:30

Dirty Jobs (S3E1)

Dirty Jobs (S3E1)
23:15

Cops and Coyotes (S2E2)

Cops and Coyotes (S2E2)
00:00

Cops and Coyotes (S2E3)

Cops and Coyotes (S2E3)
00:45

Cops and Coyotes (S2E4)

Cops and Coyotes (S2E4)
01:30

Cops and Coyotes (S2E5)

Cops and Coyotes (S2E5)
02:15

Cops and Coyotes (S2E6)

Cops and Coyotes (S2E6)
03:00

Treehouse Masters (S2E6)

Treehouse Masters (S2E6)
03:45

Treehouse Masters (S2E7)

Treehouse Masters (S2E7)
04:30

Treehouse Masters (S2E8)

Treehouse Masters (S2E8)
Måndag 10/22
05:15

Treehouse Masters (S2E9)

Treehouse Masters (S2E9)
06:00

Treehouse Masters (S2E9)

Treehouse Masters (S2E9)
06:45

Deadliest Catch (S6E2)

Deadliest Catch (S6E2)
07:30

How the Earth Works (S1E1)

How the Earth Works (S1E1)
08:15

Cake Boss (S1E13)

Cake Boss (S1E13)
08:38

Cake Boss (S2E1)

Cake Boss (S2E1)
09:00

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue
09:45

Animal Cops Houston (S17E1)

Animal Cops Houston (S17E1)
10:30

Deadliest Catch (S6E2)

Deadliest Catch (S6E2)
11:15

Treehouse Masters (S2E9)

Treehouse Masters (S2E9)
12:00

How the Earth Works (S1E1)

How the Earth Works (S1E1)
12:45

Cake Boss (S1E13)

Cake Boss (S1E13)
13:08

Cake Boss (S2E1)

Cake Boss (S2E1)
13:30

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue
14:15

Animal Cops Houston (S17E1)

Animal Cops Houston (S17E1)
15:00

Treehouse Masters (S2E10)

Treehouse Masters (S2E10)
15:45

Deadliest Catch (S6E2)

Deadliest Catch (S6E2)
16:30

How the Earth Works (S1E1)

How the Earth Works (S1E1)
17:15

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
17:38

Cake Boss (S2E3)

Cake Boss (S2E3)
18:00

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue

Detroit Unleashed: Motorcity Rescue
18:45

Animal Cops Houston (S17E1)

Animal Cops Houston (S17E1)
19:30

How the Earth Works (S1E2)

How the Earth Works (S1E2)
20:15

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
21:00

Dirty Jobs (S3E2)

Dirty Jobs (S3E2)
21:45

Animal Cops Houston (S17E2)

Animal Cops Houston (S17E2)
22:30

Cuff Me If You Can (S1E1)

Cuff Me If You Can (S1E1)
23:15

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
23:38

Cake Boss (S2E3)

Cake Boss (S2E3)
00:00

How the Earth Works (S1E2)

How the Earth Works (S1E2)
00:45

Treehouse Masters (S2E10)

Treehouse Masters (S2E10)
01:30

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
02:15

Cuff Me If You Can (S1E1)

Cuff Me If You Can (S1E1)
03:00

Dirty Jobs (S3E2)

Dirty Jobs (S3E2)
03:45

Animal Cops Houston (S17E2)

Animal Cops Houston (S17E2)
04:30

How the Earth Works (S1E2)

How the Earth Works (S1E2)
Tisdag 10/23
05:15

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
05:38

Cake Boss (S2E3)

Cake Boss (S2E3)
06:00

Treehouse Masters (S2E10)

Treehouse Masters (S2E10)
06:45

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
07:30

How the Earth Works (S1E2)

How the Earth Works (S1E2)
08:15

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
08:38

Cake Boss (S2E3)

Cake Boss (S2E3)
09:00

Dirty Jobs (S3E2)

Dirty Jobs (S3E2)
09:45

Animal Cops Houston (S17E2)

Animal Cops Houston (S17E2)
10:30

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
11:15

Treehouse Masters (S2E10)

Treehouse Masters (S2E10)
12:00

How the Earth Works (S1E2)

How the Earth Works (S1E2)
12:45

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
13:08

Cake Boss (S2E3)

Cake Boss (S2E3)
13:30

Dirty Jobs (S3E2)

Dirty Jobs (S3E2)
14:15

Animal Cops Houston (S17E2)

Animal Cops Houston (S17E2)
15:00

Treehouse Masters (S2E11)

Treehouse Masters (S2E11)
15:45

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
16:30

How the Earth Works (S1E2)

How the Earth Works (S1E2)
17:15

Cake Boss (S2E4)

Cake Boss (S2E4)
17:38

Cake Boss (S2E5)

Cake Boss (S2E5)
18:00

Dirty Jobs (S3E2)

Dirty Jobs (S3E2)
18:45

Animal Cops Houston (S17E2)

Animal Cops Houston (S17E2)
19:30

How the Earth Works (S1E3)

How the Earth Works (S1E3)
20:15

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
21:00

BBQ Pit Wars (S2E2)

BBQ Pit Wars (S2E2)
21:45

Animal Cops Houston (S17E3)

Animal Cops Houston (S17E3)
22:30

Cuff Me If You Can (S1E2)

Cuff Me If You Can (S1E2)
23:15

Cake Boss (S2E4)

Cake Boss (S2E4)
23:38

Cake Boss (S2E5)

Cake Boss (S2E5)
00:00

How the Earth Works (S1E3)

How the Earth Works (S1E3)
00:45

Treehouse Masters (S2E11)

Treehouse Masters (S2E11)
01:30

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
02:15

Cuff Me If You Can (S1E2)

Cuff Me If You Can (S1E2)
03:00

BBQ Pit Wars (S2E2)

BBQ Pit Wars (S2E2)
03:45

Animal Cops Houston (S17E3)

Animal Cops Houston (S17E3)
04:30

How the Earth Works (S1E3)

How the Earth Works (S1E3)
Onsdag 10/24
05:15

Cake Boss (S2E4)

Cake Boss (S2E4)
05:38

Cake Boss (S2E5)

Cake Boss (S2E5)
06:00

Treehouse Masters (S2E11)

Treehouse Masters (S2E11)
06:45

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
07:30

How the Earth Works (S1E3)

How the Earth Works (S1E3)
08:15

Cake Boss (S2E4)

Cake Boss (S2E4)
08:38

Cake Boss (S2E5)

Cake Boss (S2E5)
09:00

BBQ Pit Wars (S2E2)

BBQ Pit Wars (S2E2)
09:45

Animal Cops Houston (S17E3)

Animal Cops Houston (S17E3)
10:30

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
11:15

Treehouse Masters (S2E11)

Treehouse Masters (S2E11)
12:00

How the Earth Works (S1E3)

How the Earth Works (S1E3)
12:45

Cake Boss (S2E4)

Cake Boss (S2E4)
13:08

Cake Boss (S2E5)

Cake Boss (S2E5)
13:30

BBQ Pit Wars (S2E2)

BBQ Pit Wars (S2E2)
14:15

Animal Cops Houston (S17E3)

Animal Cops Houston (S17E3)
15:00

Treehouse Masters (S2E12)

Treehouse Masters (S2E12)
15:45

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
16:30

How the Earth Works (S1E3)

How the Earth Works (S1E3)
17:15

Cake Boss (S2E7)

Cake Boss (S2E7)
17:38

Cake Boss (S2E8)

Cake Boss (S2E8)
18:00

BBQ Pit Wars (S2E2)

BBQ Pit Wars (S2E2)
18:45

Animal Cops Houston (S17E3)

Animal Cops Houston (S17E3)
19:30

How the Earth Works (S1E4)

How the Earth Works (S1E4)
20:15

Deadliest Catch (S6E5)

Deadliest Catch (S6E5)
21:00

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)
21:45

Animal Cops Houston (S17E4)

Animal Cops Houston (S17E4)
22:30

Cuff Me If You Can (S1E3)

Cuff Me If You Can (S1E3)
23:15

Cake Boss (S2E7)

Cake Boss (S2E7)
23:38

Cake Boss (S2E8)

Cake Boss (S2E8)
00:00

How the Earth Works (S1E4)

How the Earth Works (S1E4)
00:45

Treehouse Masters (S2E12)

Treehouse Masters (S2E12)
01:30

Deadliest Catch (S6E5)

Deadliest Catch (S6E5)
02:15

Cuff Me If You Can (S1E3)

Cuff Me If You Can (S1E3)
03:00

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)
03:45

Animal Cops Houston (S17E4)

Animal Cops Houston (S17E4)
04:30

How the Earth Works (S1E4)

How the Earth Works (S1E4)
Torsdag 10/25
05:15

Cake Boss (S2E7)

Cake Boss (S2E7)
05:38

Cake Boss (S2E8)

Cake Boss (S2E8)
06:00

Treehouse Masters (S2E12)

Treehouse Masters (S2E12)
06:45

Deadliest Catch (S6E5)

Deadliest Catch (S6E5)
07:30

How the Earth Works (S1E4)

How the Earth Works (S1E4)
08:15

Cake Boss (S2E7)

Cake Boss (S2E7)
08:38

Cake Boss (S2E8)

Cake Boss (S2E8)
09:00

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)
09:45

Animal Cops Houston (S17E4)

Animal Cops Houston (S17E4)
10:30

Deadliest Catch (S6E5)

Deadliest Catch (S6E5)
11:15

Treehouse Masters (S2E12)

Treehouse Masters (S2E12)
12:00

How the Earth Works (S1E4)

How the Earth Works (S1E4)
12:45

Cake Boss (S2E7)

Cake Boss (S2E7)
13:08

Cake Boss (S2E8)

Cake Boss (S2E8)
13:30

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)
14:15

Animal Cops Houston (S17E4)

Animal Cops Houston (S17E4)
15:00

Treehouse Masters (S2E13)

Treehouse Masters (S2E13)
15:45

Deadliest Catch (S6E5)

Deadliest Catch (S6E5)
16:30

How the Earth Works (S1E4)

How the Earth Works (S1E4)
17:15

Cake Boss (S2E10)

Cake Boss (S2E10)
17:38

Cake Boss (S2E11)

Cake Boss (S2E11)
18:00

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)
18:45

Animal Cops Houston (S17E4)

Animal Cops Houston (S17E4)
19:30

How the Earth Works (S1E5)

How the Earth Works (S1E5)
20:15

Deadliest Catch (S6E6)

Deadliest Catch (S6E6)
21:00

Alien Encounters (S3E2)

Alien Encounters (S3E2)
21:45

Animal Cops Houston (S17E5)

Animal Cops Houston (S17E5)
22:30

Cuff Me If You Can (S1E4)

Cuff Me If You Can (S1E4)
23:15

Cake Boss (S2E10)

Cake Boss (S2E10)
23:38

Cake Boss (S2E11)

Cake Boss (S2E11)
00:00

How the Earth Works (S1E5)

How the Earth Works (S1E5)
00:45

Treehouse Masters (S2E13)

Treehouse Masters (S2E13)
01:30

Deadliest Catch (S6E6)

Deadliest Catch (S6E6)
02:15

Cuff Me If You Can (S1E4)

Cuff Me If You Can (S1E4)
03:00

Alien Encounters (S3E2)

Alien Encounters (S3E2)
03:45

Animal Cops Houston (S17E5)

Animal Cops Houston (S17E5)
04:30

How the Earth Works (S1E5)

How the Earth Works (S1E5)
Fredag 10/26
05:15

Cake Boss (S2E10)

Cake Boss (S2E10)
05:38

Cake Boss (S2E11)

Cake Boss (S2E11)
06:00

Treehouse Masters (S2E13)

Treehouse Masters (S2E13)
06:45

Deadliest Catch (S6E6)

Deadliest Catch (S6E6)
07:30

How the Earth Works (S1E5)

How the Earth Works (S1E5)
08:15

Cake Boss (S2E10)

Cake Boss (S2E10)
08:38

Cake Boss (S2E11)

Cake Boss (S2E11)
09:00

Alien Encounters (S3E2)

Alien Encounters (S3E2)
09:45

Animal Cops Houston (S17E5)

Animal Cops Houston (S17E5)
10:30

Deadliest Catch (S6E6)

Deadliest Catch (S6E6)
11:15

Treehouse Masters (S2E13)

Treehouse Masters (S2E13)
12:00

How the Earth Works (S1E5)

How the Earth Works (S1E5)
12:45

Cake Boss (S2E10)

Cake Boss (S2E10)
13:08

Cake Boss (S2E11)

Cake Boss (S2E11)
13:30

Alien Encounters (S3E2)

Alien Encounters (S3E2)
14:15

Animal Cops Houston (S17E5)

Animal Cops Houston (S17E5)
15:00

Treehouse Masters (S2E14)

Treehouse Masters (S2E14)
15:45

Deadliest Catch (S6E6)

Deadliest Catch (S6E6)
16:30

How the Earth Works (S1E5)

How the Earth Works (S1E5)
17:15

Cake Boss (S2E12)

Cake Boss (S2E12)
17:38

Cake Boss (S2E13)

Cake Boss (S2E13)
18:00

Alien Encounters (S3E2)

Alien Encounters (S3E2)
18:45

Animal Cops Houston (S17E5)

Animal Cops Houston (S17E5)
19:30

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
20:15

Deadliest Catch (S6E7)

Deadliest Catch (S6E7)
21:00

Mega Hunt: Killer Whales Of The Cape (S1E1)

Mega Hunt: Killer Whales Of The Cape (S1E1)
21:45

Animal Cops Houston (S17E6)

Animal Cops Houston (S17E6)
22:30

Cuff Me If You Can (S1E5)

Cuff Me If You Can (S1E5)
23:15

Cake Boss (S2E12)

Cake Boss (S2E12)
23:38

Cake Boss (S2E13)

Cake Boss (S2E13)
00:00

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
00:45

Treehouse Masters (S2E14)

Treehouse Masters (S2E14)
01:30

Deadliest Catch (S6E7)

Deadliest Catch (S6E7)
02:15

Cuff Me If You Can (S1E5)

Cuff Me If You Can (S1E5)
03:00

Mega Hunt: Killer Whales Of The Cape (S1E1)

Mega Hunt: Killer Whales Of The Cape (S1E1)
03:45

Animal Cops Houston (S17E6)

Animal Cops Houston (S17E6)
04:30

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
Lördag 10/27
05:15

Cake Boss (S2E12)

Cake Boss (S2E12)
05:38

Cake Boss (S2E13)

Cake Boss (S2E13)
06:00

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
06:45

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
07:30

Deadliest Catch (S6E5)

Deadliest Catch (S6E5)
08:15

Deadliest Catch (S6E6)

Deadliest Catch (S6E6)
09:00

Deadliest Catch (S6E7)

Deadliest Catch (S6E7)
09:45

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
10:08

Cake Boss (S2E3)

Cake Boss (S2E3)
10:30

Cake Boss (S2E4)

Cake Boss (S2E4)
10:53

Cake Boss (S2E5)

Cake Boss (S2E5)
11:15

Cake Boss (S2E7)

Cake Boss (S2E7)
11:38

Cake Boss (S2E8)

Cake Boss (S2E8)
12:00

Cake Boss (S2E10)

Cake Boss (S2E10)
12:23

Cake Boss (S2E11)

Cake Boss (S2E11)
12:45

Cake Boss (S2E12)

Cake Boss (S2E12)
13:08

Cake Boss (S2E13)

Cake Boss (S2E13)
13:30

Animal Cops Houston (S17E2)

Animal Cops Houston (S17E2)
14:15

Animal Cops Houston (S17E3)

Animal Cops Houston (S17E3)
15:00

Animal Cops Houston (S17E4)

Animal Cops Houston (S17E4)
15:45

Animal Cops Houston (S17E5)

Animal Cops Houston (S17E5)
16:30

Animal Cops Houston (S17E6)

Animal Cops Houston (S17E6)
17:15

Treehouse Masters (S2E10)

Treehouse Masters (S2E10)
18:00

Treehouse Masters (S2E11)

Treehouse Masters (S2E11)
18:45

Treehouse Masters (S2E12)

Treehouse Masters (S2E12)
19:30

Treehouse Masters (S2E13)

Treehouse Masters (S2E13)
20:15

Treehouse Masters (S2E14)

Treehouse Masters (S2E14)
21:00

Dirty Jobs (S3E2)

Dirty Jobs (S3E2)
21:45

BBQ Pit Wars (S2E2)

BBQ Pit Wars (S2E2)
22:30

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)

David Baddiel on the Silk Road (S1E2)
23:15

Cops and Coyotes (S2E2)

Cops and Coyotes (S2E2)
00:00

Cops and Coyotes (S2E3)

Cops and Coyotes (S2E3)
00:45

Cops and Coyotes (S2E4)

Cops and Coyotes (S2E4)
01:30

Cake Boss (S2E2)

Cake Boss (S2E2)
02:00

Cops and Coyotes (S2E6)

Cops and Coyotes (S2E6)
03:00

Deadliest Catch (S6E3)

Deadliest Catch (S6E3)
03:45

Deadliest Catch (S6E4)

Deadliest Catch (S6E4)
Discovery Showcase HD is this week airing Dirty Jobs, BBQ Pit Wars, David Baddiel on the Silk Road, Kidnap and Rescue, Cops and Coyotes, Alaska Mega Machines, Deadliest Catch, Treehouse Masters, How the Universe Works, How the Earth Works, Cake Boss, Cats 101, Animal Cops Houston, Alien Encounters, Cuff Me If You Can, Mega Hunt

Discovery Showcase HD i dag
Discovery Showcase HD i kväll