Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Showcase HD tv-guide fra 16/2 2019 to 24/2 2019

Lördag 2/16
12:40

Kitchen Boss (S1E7)

Kitchen Boss (S1E7)
13:00

Kitchen Boss (S1E8)

Kitchen Boss (S1E8)
13:25

Kitchen Boss (S1E9)

Kitchen Boss (S1E9)
13:45

Kitchen Boss (S1E10)

Kitchen Boss (S1E10)
14:10

Kitchen Boss (S1E11)

Kitchen Boss (S1E11)
14:30

American Loggers (S2E6)

American Loggers (S2E6)
15:15

American Loggers (S2E7)

American Loggers (S2E7)
16:00

American Loggers (S2E8)

American Loggers (S2E8)
16:45

American Loggers (S2E9)

American Loggers (S2E9)
17:30

American Loggers (S2E10)

American Loggers (S2E10)
18:15

Animal Cops Houston (S14E5)

Animal Cops Houston (S14E5)
19:00

Animal Cops Houston (S14E6)

Animal Cops Houston (S14E6)
19:45

Animal Cops Houston (S14E7)

Animal Cops Houston (S14E7)
20:30

Animal Cops Houston (S14E8)

Animal Cops Houston (S14E8)
21:15

Animal Cops Houston (S14E9)

Animal Cops Houston (S14E9)
22:00

Extreme Engineering (S6E4)

Extreme Engineering (S6E4)
22:45

Amish Mafia (S2E8)

Amish Mafia (S2E8)
23:30

Gold Divers: Under the Ice (S2E3)

Gold Divers: Under the Ice (S2E3)
00:15

I Almost Got Away With It (S3E32)

I Almost Got Away With It (S3E32)
01:00

I Almost Got Away With It (S3E33)

I Almost Got Away With It (S3E33)
01:45

I Almost Got Away With It (S3E34)

I Almost Got Away With It (S3E34)
02:30

I Almost Got Away With It (S3E35)

I Almost Got Away With It (S3E35)
03:15

I Almost Got Away With It (S3E36)

I Almost Got Away With It (S3E36)
04:00

Dirty Jobs (S2E55)

Dirty Jobs (S2E55)
04:45

Dirty Jobs (S2E56)

Dirty Jobs (S2E56)
Söndag 2/17
05:30

Dirty Jobs (S2E57)

Dirty Jobs (S2E57)
07:00

Animal Cops Houston (S14E5)

Animal Cops Houston (S14E5)
07:45

Animal Cops Houston (S14E6)

Animal Cops Houston (S14E6)
08:30

Animal Cops Houston (S14E7)

Animal Cops Houston (S14E7)
09:15

Animal Cops Houston (S14E8)

Animal Cops Houston (S14E8)
10:00

Animal Cops Houston (S14E9)

Animal Cops Houston (S14E9)
10:45

Nextworld (S1E6)

Nextworld (S1E6)
11:30

Nextworld (S1E7)

Nextworld (S1E7)
12:15

Nextworld (S1E8)

Nextworld (S1E8)
13:00

Nextworld (S1E9)

Nextworld (S1E9)
13:45

Nextworld (S1E10)

Nextworld (S1E10)
14:30

Kitchen Boss (S1E2)

Kitchen Boss (S1E2)
14:55

Kitchen Boss (S1E3)

Kitchen Boss (S1E3)
15:15

Kitchen Boss (S1E4)

Kitchen Boss (S1E4)
15:40

Kitchen Boss (S1E5)

Kitchen Boss (S1E5)
16:00

Kitchen Boss (S1E21)

Kitchen Boss (S1E21)
16:25

Kitchen Boss (S1E7)

Kitchen Boss (S1E7)
16:45

Kitchen Boss (S1E8)

Kitchen Boss (S1E8)
17:10

Kitchen Boss (S1E9)

Kitchen Boss (S1E9)
17:30

Kitchen Boss (S1E10)

Kitchen Boss (S1E10)
17:55

Kitchen Boss (S1E11)

Kitchen Boss (S1E11)
18:15

American Loggers (S2E6)

American Loggers (S2E6)
19:00

American Loggers (S2E7)

American Loggers (S2E7)
19:45

American Loggers (S2E8)

American Loggers (S2E8)
20:30

American Loggers (S2E9)

American Loggers (S2E9)
21:15

American Loggers (S2E10)

American Loggers (S2E10)
22:00

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)
22:45

Codes and Conspiracies (S1E2)

Codes and Conspiracies (S1E2)
23:30

Extreme Engineering (S6E4)

Extreme Engineering (S6E4)
00:15

I Almost Got Away With It (S3E37)

I Almost Got Away With It (S3E37)
01:00

I Almost Got Away With It (S3E38)

I Almost Got Away With It (S3E38)
01:45

I Almost Got Away With It (S3E39)

I Almost Got Away With It (S3E39)
02:30

I Almost Got Away With It (S3E39)

I Almost Got Away With It (S3E39)
03:15

Solved (S3E27)

Solved (S3E27)
04:00

Animal Cops Houston (S14E5)

Animal Cops Houston (S14E5)
04:45

Animal Cops Houston (S14E6)

Animal Cops Houston (S14E6)
Måndag 2/18
05:30

Animal Cops Houston (S14E7)

Animal Cops Houston (S14E7)
07:00

Animal Cops Houston (S14E9)

Animal Cops Houston (S14E9)
07:45

Dirty Jobs (S2E59)

Dirty Jobs (S2E59)
08:30

Nextworld (S1E10)

Nextworld (S1E10)
09:15

Cake Boss (S5E8)

Cake Boss (S5E8)
09:40

Cake Boss (S5E9)

Cake Boss (S5E9)
10:00

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)
10:45

American Loggers (S2E10)

American Loggers (S2E10)
11:30

Dirty Jobs (S2E59)

Dirty Jobs (S2E59)
12:15

Animal Cops Houston (S14E9)

Animal Cops Houston (S14E9)
13:00

Nextworld (S1E10)

Nextworld (S1E10)
13:45

Cake Boss (S5E8)

Cake Boss (S5E8)
14:10

Cake Boss (S5E9)

Cake Boss (S5E9)
14:30

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)
15:15

American Loggers (S2E10)

American Loggers (S2E10)
16:00

Nextworld (S1E10)

Nextworld (S1E10)
16:45

Dirty Jobs (S2E59)

Dirty Jobs (S2E59)
17:30

Animal Cops Houston (S14E10)

Animal Cops Houston (S14E10)
18:15

Cake Boss (S5E10)

Cake Boss (S5E10)
18:40

Cake Boss (S5E11)

Cake Boss (S5E11)
19:00

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)
19:45

American Loggers (S2E10)

American Loggers (S2E10)
20:30

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
21:15

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
22:00

Extreme Engineering (S6E5)

Extreme Engineering (S6E5)
22:45

Ice Cold Gold (S2E1)

Ice Cold Gold (S2E1)
23:30

Solved (S3E28)

Solved (S3E28)
00:15

Cake Boss (S5E10)

Cake Boss (S5E10)
00:40

Cake Boss (S5E11)

Cake Boss (S5E11)
01:00

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
01:45

Animal Cops Houston (S14E10)

Animal Cops Houston (S14E10)
02:30

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
03:15

Solved (S3E28)

Solved (S3E28)
04:00

Extreme Engineering (S6E5)

Extreme Engineering (S6E5)
04:45

Ice Cold Gold (S2E1)

Ice Cold Gold (S2E1)
Tisdag 2/19
05:30

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
07:00

Animal Cops Houston (S14E10)

Animal Cops Houston (S14E10)
07:45

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
08:30

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
09:15

Cake Boss (S5E10)

Cake Boss (S5E10)
09:40

Cake Boss (S5E11)

Cake Boss (S5E11)
10:00

Extreme Engineering (S6E5)

Extreme Engineering (S6E5)
10:45

Ice Cold Gold (S2E1)

Ice Cold Gold (S2E1)
11:30

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
12:15

Animal Cops Houston (S14E10)

Animal Cops Houston (S14E10)
13:00

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
13:45

Cake Boss (S5E10)

Cake Boss (S5E10)
14:10

Cake Boss (S5E11)

Cake Boss (S5E11)
14:30

Extreme Engineering (S6E5)

Extreme Engineering (S6E5)
15:15

Ice Cold Gold (S2E1)

Ice Cold Gold (S2E1)
16:00

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
16:45

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
17:30

Animal Cops Houston (S14E11)

Animal Cops Houston (S14E11)
18:15

Cake Boss (S5E12)

Cake Boss (S5E12)
18:40

Cake Boss (S5E13)

Cake Boss (S5E13)
19:00

Extreme Engineering (S6E5)

Extreme Engineering (S6E5)
19:45

Ice Cold Gold (S2E1)

Ice Cold Gold (S2E1)
20:30

Nextworld (S1E12)

Nextworld (S1E12)
21:15

Dirty Jobs (S2E61)

Dirty Jobs (S2E61)
22:00

My Giant Life (S1E1)

My Giant Life (S1E1)
22:45

Ice Cold Gold (S2E2)

Ice Cold Gold (S2E2)
23:30

Solved (S3E29)

Solved (S3E29)
00:15

Cake Boss (S5E12)

Cake Boss (S5E12)
00:40

Cake Boss (S5E13)

Cake Boss (S5E13)
01:00

Nextworld (S1E12)

Nextworld (S1E12)
01:45

Animal Cops Houston (S14E11)

Animal Cops Houston (S14E11)
02:30

Dirty Jobs (S2E61)

Dirty Jobs (S2E61)
03:15

Solved (S3E29)

Solved (S3E29)
04:00

My Giant Life (S1E1)

My Giant Life (S1E1)
04:45

Ice Cold Gold (S2E2)

Ice Cold Gold (S2E2)
Onsdag 2/20
05:30

Nextworld (S1E12)

Nextworld (S1E12)
07:00

Animal Cops Houston (S14E11)

Animal Cops Houston (S14E11)
07:45

Dirty Jobs (S2E61)

Dirty Jobs (S2E61)
08:30

Nextworld (S1E12)

Nextworld (S1E12)
09:15

Cake Boss (S5E12)

Cake Boss (S5E12)
09:40

Cake Boss (S5E13)

Cake Boss (S5E13)
10:00

My Giant Life (S1E1)

My Giant Life (S1E1)
10:45

Ice Cold Gold (S2E2)

Ice Cold Gold (S2E2)
11:30

Dirty Jobs (S2E61)

Dirty Jobs (S2E61)
12:15

Animal Cops Houston (S14E11)

Animal Cops Houston (S14E11)
13:00

Nextworld (S1E12)

Nextworld (S1E12)
13:45

Cake Boss (S5E12)

Cake Boss (S5E12)
14:10

Cake Boss (S5E13)

Cake Boss (S5E13)
14:30

My Giant Life (S1E1)

My Giant Life (S1E1)
15:15

Ice Cold Gold (S2E2)

Ice Cold Gold (S2E2)
16:00

Nextworld (S1E12)

Nextworld (S1E12)
16:45

Dirty Jobs (S2E61)

Dirty Jobs (S2E61)
17:30

Animal Cops Houston (S14E12)

Animal Cops Houston (S14E12)
18:15

Cake Boss (S5E14)

Cake Boss (S5E14)
18:40

Cake Boss (S5E15)

Cake Boss (S5E15)
19:00

My Giant Life (S1E1)

My Giant Life (S1E1)
19:45

Ice Cold Gold (S2E2)

Ice Cold Gold (S2E2)
20:30

Nextworld (S1E13)

Nextworld (S1E13)
21:15

Dirty Jobs (S2E62)

Dirty Jobs (S2E62)
22:00

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)
22:45

Ice Cold Gold (S2E3)

Ice Cold Gold (S2E3)
23:30

Solved (S3E30)

Solved (S3E30)
00:15

Cake Boss (S5E14)

Cake Boss (S5E14)
00:40

Cake Boss (S5E15)

Cake Boss (S5E15)
01:00

Nextworld (S1E13)

Nextworld (S1E13)
01:45

Animal Cops Houston (S14E12)

Animal Cops Houston (S14E12)
02:30

Dirty Jobs (S2E62)

Dirty Jobs (S2E62)
03:15

Solved (S3E30)

Solved (S3E30)
04:00

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)
04:45

Ice Cold Gold (S2E3)

Ice Cold Gold (S2E3)
Torsdag 2/21
05:30

Nextworld (S1E13)

Nextworld (S1E13)
07:00

Animal Cops Houston (S14E12)

Animal Cops Houston (S14E12)
07:45

Dirty Jobs (S2E62)

Dirty Jobs (S2E62)
08:30

Nextworld (S1E13)

Nextworld (S1E13)
09:15

Cake Boss (S5E14)

Cake Boss (S5E14)
09:40

Cake Boss (S5E15)

Cake Boss (S5E15)
10:00

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)
10:45

Ice Cold Gold (S2E3)

Ice Cold Gold (S2E3)
11:30

Dirty Jobs (S2E62)

Dirty Jobs (S2E62)
12:15

Animal Cops Houston (S14E12)

Animal Cops Houston (S14E12)
13:00

Nextworld (S1E13)

Nextworld (S1E13)
13:45

Cake Boss (S5E14)

Cake Boss (S5E14)
14:10

Cake Boss (S5E15)

Cake Boss (S5E15)
14:30

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)
15:15

Ice Cold Gold (S2E3)

Ice Cold Gold (S2E3)
16:00

Nextworld (S1E13)

Nextworld (S1E13)
16:45

Dirty Jobs (S2E62)

Dirty Jobs (S2E62)
17:30

Animal Cops Houston (S14E13)

Animal Cops Houston (S14E13)
18:15

Cake Boss (S5E16)

Cake Boss (S5E16)
18:40

Cake Boss (S5E17)

Cake Boss (S5E17)
19:00

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)
19:45

Ice Cold Gold (S2E3)

Ice Cold Gold (S2E3)
20:30

Nextworld (S1E14)

Nextworld (S1E14)
21:15

Dirty Jobs (S2E63)

Dirty Jobs (S2E63)
22:00

Codes and Conspiracies (S1E3)

Codes and Conspiracies (S1E3)
22:45

Ice Cold Gold (S2E4)

Ice Cold Gold (S2E4)
23:30

Solved (S3E31)

Solved (S3E31)
00:15

Cake Boss (S5E16)

Cake Boss (S5E16)
00:40

Cake Boss (S5E17)

Cake Boss (S5E17)
01:00

Nextworld (S1E14)

Nextworld (S1E14)
01:45

Animal Cops Houston (S14E13)

Animal Cops Houston (S14E13)
02:30

Dirty Jobs (S2E63)

Dirty Jobs (S2E63)
03:15

Solved (S3E31)

Solved (S3E31)
04:00

Codes and Conspiracies (S1E3)

Codes and Conspiracies (S1E3)
04:45

Ice Cold Gold (S2E4)

Ice Cold Gold (S2E4)
Fredag 2/22
05:30

Nextworld (S1E14)

Nextworld (S1E14)
07:00

Animal Cops Houston (S14E13)

Animal Cops Houston (S14E13)
07:45

Dirty Jobs (S2E63)

Dirty Jobs (S2E63)
08:30

Nextworld (S1E14)

Nextworld (S1E14)
09:15

Cake Boss (S5E16)

Cake Boss (S5E16)
09:40

Cake Boss (S5E17)

Cake Boss (S5E17)
10:00

Codes and Conspiracies (S1E3)

Codes and Conspiracies (S1E3)
10:45

Ice Cold Gold (S2E4)

Ice Cold Gold (S2E4)
11:30

Dirty Jobs (S2E63)

Dirty Jobs (S2E63)
12:15

Animal Cops Houston (S14E13)

Animal Cops Houston (S14E13)
13:00

Nextworld (S1E14)

Nextworld (S1E14)
13:45

Cake Boss (S5E16)

Cake Boss (S5E16)
14:10

Cake Boss (S5E17)

Cake Boss (S5E17)
14:30

Codes and Conspiracies (S1E3)

Codes and Conspiracies (S1E3)
15:15

Ice Cold Gold (S2E4)

Ice Cold Gold (S2E4)
16:00

Nextworld (S1E14)

Nextworld (S1E14)
16:45

Dirty Jobs (S2E63)

Dirty Jobs (S2E63)
17:30

Animal Cops Houston (S14E14)

Animal Cops Houston (S14E14)
18:15

Cake Boss (S5E18)

Cake Boss (S5E18)
18:40

Cake Boss (S5E19)

Cake Boss (S5E19)
19:00

Codes and Conspiracies (S1E3)

Codes and Conspiracies (S1E3)
19:45

Ice Cold Gold (S2E4)

Ice Cold Gold (S2E4)
20:30

Raging Planet (S1E1)

Raging Planet (S1E1)
21:15

Dirty Jobs (S2E64)

Dirty Jobs (S2E64)
22:00

Aliens - The Definitive Guide (S1E2)

Aliens - The Definitive Guide (S1E2)
22:45

Ice Cold Gold (S2E5)

Ice Cold Gold (S2E5)
23:30

Solved (S3E32)

Solved (S3E32)
00:15

Cake Boss (S5E18)

Cake Boss (S5E18)
00:40

Cake Boss (S5E19)

Cake Boss (S5E19)
01:00

Raging Planet (S1E1)

Raging Planet (S1E1)
01:45

Animal Cops Houston (S14E14)

Animal Cops Houston (S14E14)
02:30

Dirty Jobs (S2E64)

Dirty Jobs (S2E64)
03:15

Solved (S3E32)

Solved (S3E32)
04:00

Aliens - The Definitive Guide (S1E2)

Aliens - The Definitive Guide (S1E2)
04:45

Ice Cold Gold (S2E5)

Ice Cold Gold (S2E5)
Lördag 2/23
05:30

Raging Planet (S1E1)

Raging Planet (S1E1)
07:00

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
07:45

Dirty Jobs (S2E61)

Dirty Jobs (S2E61)
08:30

Dirty Jobs (S2E62)

Dirty Jobs (S2E62)
09:15

Dirty Jobs (S2E63)

Dirty Jobs (S2E63)
10:00

Dirty Jobs (S2E64)

Dirty Jobs (S2E64)
10:45

Kitchen Boss (S1E12)

Kitchen Boss (S1E12)
11:10

Kitchen Boss (S1E13)

Kitchen Boss (S1E13)
11:30

Kitchen Boss (S1E14)

Kitchen Boss (S1E14)
11:55

Kitchen Boss (S1E15)

Kitchen Boss (S1E15)
12:15

Kitchen Boss (S1E16)

Kitchen Boss (S1E16)
12:40

Kitchen Boss (S1E17)

Kitchen Boss (S1E17)
13:00

Kitchen Boss (S1E18)

Kitchen Boss (S1E18)
13:25

Kitchen Boss (S1E19)

Kitchen Boss (S1E19)
13:45

Kitchen Boss (S1E20)

Kitchen Boss (S1E20)
14:10

Kitchen Boss (S1E21)

Kitchen Boss (S1E21)
14:30

Ice Cold Gold (S2E1)

Ice Cold Gold (S2E1)
15:15

Ice Cold Gold (S2E2)

Ice Cold Gold (S2E2)
16:00

Ice Cold Gold (S2E3)

Ice Cold Gold (S2E3)
16:45

Ice Cold Gold (S2E4)

Ice Cold Gold (S2E4)
17:30

Ice Cold Gold (S2E5)

Ice Cold Gold (S2E5)
18:15

Animal Cops Houston (S14E10)

Animal Cops Houston (S14E10)
19:00

Animal Cops Houston (S14E11)

Animal Cops Houston (S14E11)
19:45

Animal Cops Houston (S14E12)

Animal Cops Houston (S14E12)
20:30

Animal Cops Houston (S14E13)

Animal Cops Houston (S14E13)
21:15

Animal Cops Houston (S14E14)

Animal Cops Houston (S14E14)
22:00

Extreme Engineering (S6E5)

Extreme Engineering (S6E5)
22:45

My Giant Life (S1E1)

My Giant Life (S1E1)
23:30

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)

Gold Divers: Under the Ice (S2E4)
00:15

I Almost Got Away With It (S3E37)

I Almost Got Away With It (S3E37)
01:00

I Almost Got Away With It (S3E38)

I Almost Got Away With It (S3E38)
01:45

I Almost Got Away With It (S3E39)

I Almost Got Away With It (S3E39)
02:30

I Almost Got Away With It (S3E39)

I Almost Got Away With It (S3E39)
03:15

Solved (S3E27)

Solved (S3E27)
04:00

Dirty Jobs (S2E60)

Dirty Jobs (S2E60)
Discovery Showcase HD is this week airing Kitchen Boss, American Loggers, Animal Cops Houston, Extreme Engineering, Amish Mafia, Gold Divers, I Almost Got Away With It, Dirty Jobs, Nextworld, Aliens - The Definitive Guide, Codes and Conspiracies, Solved, Cake Boss, Ice Cold Gold, My Giant Life, Raging Planet

Discovery Showcase HD i dag
Discovery Showcase HD i kväll