Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Science tv-guide fra 25/3 2019 to 2/4 2019

Måndag 3/25
15:02

How It's Made (S25E1)

How It's Made (S25E1)
15:26

Strip the Cosmos (S2E2)

Strip the Cosmos (S2E2)
16:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
17:02

The Big Brain Theory (S1E5)

The Big Brain Theory (S1E5)
17:50

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
18:40

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
19:30

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
20:20

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
20:45

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
21:10

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
22:00

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
22:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
23:40

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
00:05

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
00:30

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
01:20

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
02:10

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
03:00

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
03:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
04:36

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
Tisdag 3/26
05:24

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
05:48

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
06:12

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
07:00

How Do They Do It? (S7E2)

How Do They Do It? (S7E2)
07:26

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
08:14

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
09:02

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
09:50

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
10:14

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
10:38

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
11:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
12:14

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
13:02

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
13:50

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
14:38

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
15:02

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
15:26

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
16:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
17:02

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
17:50

How the Universe Works (S4E1)

How the Universe Works (S4E1)
18:40

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
19:30

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
20:20

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
20:45

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
21:10

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
22:00

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
22:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
23:40

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
00:05

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
00:30

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
01:20

How the Universe Works (S4E1)

How the Universe Works (S4E1)
02:10

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
03:00

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
03:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
04:36

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
Onsdag 3/27
05:24

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
05:48

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
07:00

How Do They Do It? (S7E3)

How Do They Do It? (S7E3)
07:26

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
08:14

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
09:02

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
09:50

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
10:14

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
10:38

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
11:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
12:14

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
13:02

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
13:50

How the Universe Works (S4E1)

How the Universe Works (S4E1)
14:38

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
15:02

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
15:26

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
16:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
17:02

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
17:50

How the Universe Works (S4E2)

How the Universe Works (S4E2)
18:40

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
19:30

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
20:20

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
20:45

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
21:10

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
22:00

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
22:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)
23:40

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
00:05

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
00:30

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
01:20

How the Universe Works (S4E2)

How the Universe Works (S4E2)
02:10

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
03:00

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
03:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)
04:36

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
Torsdag 3/28
05:24

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
05:48

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
07:00

How Do They Do It? (S7E4)

How Do They Do It? (S7E4)
07:26

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
08:14

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
09:02

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
09:50

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
10:14

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
10:38

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
11:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)
12:14

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
13:02

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
13:50

How the Universe Works (S4E2)

How the Universe Works (S4E2)
14:38

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
15:02

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
15:26

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
16:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)
17:02

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
17:50

How the Universe Works (S4E3)

How the Universe Works (S4E3)
18:40

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
19:30

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
19:55

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
20:20

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
20:45

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
21:10

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
22:00

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
22:25

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
22:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
23:40

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
00:05

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
00:30

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
01:20

How the Universe Works (S4E3)

How the Universe Works (S4E3)
02:10

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
03:00

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
03:24

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
03:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
04:36

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
Fredag 3/29
05:24

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
05:48

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
07:00

How Do They Do It? (S7E5)

How Do They Do It? (S7E5)
07:26

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
07:50

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
08:14

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
09:02

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
09:50

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
10:14

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
10:38

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
11:02

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
11:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
12:14

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
13:02

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
13:50

How the Universe Works (S4E3)

How the Universe Works (S4E3)
14:38

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
15:02

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
15:26

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
15:50

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
16:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
17:02

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
17:50

How the Universe Works (S4E4)

How the Universe Works (S4E4)
18:40

Man Made Marvels China (S6E2)

Man Made Marvels China (S6E2)
19:30

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
20:20

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
20:45

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
21:10

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
22:00

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
22:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)
23:40

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
00:05

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
00:30

Man Made Marvels China (S6E2)

Man Made Marvels China (S6E2)
01:20

How the Universe Works (S4E4)

How the Universe Works (S4E4)
02:10

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
03:00

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
03:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)
04:36

Man Made Marvels China (S6E2)

Man Made Marvels China (S6E2)
Lördag 3/30
05:24

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
05:48

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
07:00

How Do They Do It? (S7E6)

How Do They Do It? (S7E6)
07:26

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
07:50

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
08:14

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
08:38

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
09:02

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
09:26

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
09:50

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
10:14

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
10:38

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
11:02

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
11:26

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
12:14

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
13:02

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
13:50

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
14:38

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
15:26

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
16:14

How the Universe Works (S4E1)

How the Universe Works (S4E1)
17:02

How the Universe Works (S4E2)

How the Universe Works (S4E2)
17:50

How the Universe Works (S4E3)

How the Universe Works (S4E3)
18:40

How the Universe Works (S4E4)

How the Universe Works (S4E4)
19:30

Mythbusters (S11E4)

Mythbusters (S11E4)
20:20

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)

Tesla's Death Ray: A Murder Declassified (S1E4)
21:10

Blowing Up History (S3E12)

Blowing Up History (S3E12)
22:00

How It's Made (S20E11)

How It's Made (S20E11)
22:25

How It's Made (S20E12)

How It's Made (S20E12)
22:50

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
23:40

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
00:30

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
01:20

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
03:10

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
04:00

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
04:30

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
00:30

The Big Brain Theory (S1E8)

The Big Brain Theory (S1E8)
Söndag 3/31
05:00

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
05:24

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
05:48

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
07:00

How Do They Do It? (S7E7)

How Do They Do It? (S7E7)
07:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
08:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
09:02

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E10)
09:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
10:38

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)
11:26

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
11:50

Food Factory USA (S2E7)

Food Factory USA (S2E7)
12:14

Food Factory USA (S2E8)

Food Factory USA (S2E8)
12:38

Food Factory USA (S2E9)

Food Factory USA (S2E9)
13:02

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
13:26

How Do They Do It? (S7E12)

How Do They Do It? (S7E12)
13:50

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
14:14

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
14:38

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
15:02

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
15:26

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
16:14

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
17:02

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
17:50

Man Made Marvels China (S6E1)

Man Made Marvels China (S6E1)
18:40

Man Made Marvels China (S6E2)

Man Made Marvels China (S6E2)
19:30

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E7)
20:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S2E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S2E2)
21:10

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S2E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S2E7)
22:00

You Have Been Warned (S6E10)

You Have Been Warned (S6E10)
22:50

The Big Brain Theory (S1E6)

The Big Brain Theory (S1E6)
23:40

The Big Brain Theory (S1E7)

The Big Brain Theory (S1E7)
01:20

Superhuman Showdown (S1E4)

Superhuman Showdown (S1E4)
02:10

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
03:00

How the Universe Works (S3E9)

How the Universe Works (S3E9)
03:48

How the Universe Works (S4E1)

How the Universe Works (S4E1)
04:36

How the Universe Works (S4E2)

How the Universe Works (S4E2)
Måndag 4/1
05:24

How the Universe Works (S4E3)

How the Universe Works (S4E3)
07:00

How Do They Do It? (S7E8)

How Do They Do It? (S7E8)
07:26

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
08:14

Man Made Marvels China (S6E2)

Man Made Marvels China (S6E2)
09:02

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
09:50

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
10:14

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
10:38

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
11:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)
12:14

Man Made Marvels China (S6E2)

Man Made Marvels China (S6E2)
13:02

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
13:50

How the Universe Works (S4E4)

How the Universe Works (S4E4)
14:38

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
15:02

Food Factory USA (S2E10)

Food Factory USA (S2E10)
15:26

Strip the Cosmos (S2E3)

Strip the Cosmos (S2E3)
16:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E2)
17:02

Superhuman Showdown (S1E5)

Superhuman Showdown (S1E5)
17:50

How the Universe Works (S4E5)

How the Universe Works (S4E5)
18:40

Mega Builders (S4E1)

Mega Builders (S4E1)
19:30

Mythbusters (S11E5)

Mythbusters (S11E5)
20:20

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
20:45

Food Factory USA (S2E11)

Food Factory USA (S2E11)
21:10

Invisible Worlds (S1E1)

Invisible Worlds (S1E1)
22:00

Mythbusters (S11E5)

Mythbusters (S11E5)
22:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E3)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E3)
23:40

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
00:05

Food Factory USA (S2E11)

Food Factory USA (S2E11)
00:30

Mega Builders (S4E1)

Mega Builders (S4E1)
01:20

How the Universe Works (S4E5)

How the Universe Works (S4E5)
02:10

Invisible Worlds (S1E1)

Invisible Worlds (S1E1)
03:00

Mythbusters (S11E5)

Mythbusters (S11E5)
03:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E3)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E3)
Discovery Science is this week airing How Do They Do It?, How It's Made, Strip the Cosmos, What Could Possibly Go Wrong?, The Big Brain Theory, How the Universe Works, Extreme Engineering, Mythbusters, Food Factory USA, Man Made Marvels China, Tesla's Death Ray, Blowing Up History, Superhuman Showdown, Through the Wormhole with Morgan Freeman, You Have Been Warned, Mega Builders, Invisible Worlds

Discovery Science i dag
Discovery Science i kväll