Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

CI HD tv-guide fra 17/8 2019 to 25/8 2019

Lördag 8/17
15:00

Crimes That Shook Britain (S6E5)

Crimes That Shook Britain (S6E5)
16:00

Crimes That Shook Britain (S3E6)

Crimes That Shook Britain (S3E6)
17:00

Nightmare in Suburbia (S1E3)

Nightmare in Suburbia (S1E3)
18:00

Homicide: Hours To Kill (S2E2)

Homicide: Hours To Kill (S2E2)
19:00

Homicide Hunter (S4E7)

Homicide Hunter (S4E7)
20:00

Murder For Hire (S1E2)

Murder For Hire (S1E2)
21:00

Buried in the Backyard (S1E1)

Buried in the Backyard (S1E1)
22:00

Snapped (S2E4)

Snapped (S2E4)
23:00

Sex, Lies & Murder S1b (S1E13)

Sex, Lies & Murder S1b (S1E13)
00:00

I Lived with A Killer (S1E16)

I Lived with A Killer (S1E16)
01:00

24 To Life (S2E3)

24 To Life (S2E3)
Söndag 8/18
06:00

Crimes That Shook Britain (S3E6)

Crimes That Shook Britain (S3E6)
07:00

the First 48 (3)

the First 48 (3)
08:00

Homicide Hunter (S1E15)

Homicide Hunter (S1E15)
09:00

Homicide Hunter (S1E10)

Homicide Hunter (S1E10)
10:00

Unusual Suspects (S4E9)

Unusual Suspects (S4E9)
11:00

Unusual Suspects (S5E11)

Unusual Suspects (S5E11)
12:00

Killing Spree (S1E6)

Killing Spree (S1E6)
13:00

Homicide Hunter (S1E15)

Homicide Hunter (S1E15)
14:00

Homicide Hunter (S1E10)

Homicide Hunter (S1E10)
15:00

I AM A Killer (S1E6)

I AM A Killer (S1E6)
16:00

999 Killer On the Line? (S2E1)

999 Killer On the Line? (S2E1)
17:00

I Lived with A Killer S1b (S1E11)

I Lived with A Killer S1b (S1E11)
18:00

I Lived with A Killer S1b (S1E14)

I Lived with A Killer S1b (S1E14)
19:00

I Lived with A Killer S1b (S1E12)

I Lived with A Killer S1b (S1E12)
20:00

I Lived with A Killer S1b (S1E13)

I Lived with A Killer S1b (S1E13)
21:00

I Lived with A Killer (S1E3)

I Lived with A Killer (S1E3)
22:00

Homicide: Hours To Kill S2 (S2E9)

Homicide: Hours To Kill S2 (S2E9)
23:00

Shallow Grave (S1E5)

Shallow Grave (S1E5)
00:00

Britain'S Darkest Taboos (S3E2)

Britain'S Darkest Taboos (S3E2)
01:00

Murder For Hire (S1E2)

Murder For Hire (S1E2)
Måndag 8/19
06:00

Homicide Hunter (S1E15)

Homicide Hunter (S1E15)
07:00

Homicide Hunter (S1E10)

Homicide Hunter (S1E10)
08:00

the First 48 (S2E6)

the First 48 (S2E6)
09:00

the First 48 (S1E6)

the First 48 (S1E6)
10:00

Homicide Hunter (S4E4)

Homicide Hunter (S4E4)
11:00

Homicide Hunter (S5E3)

Homicide Hunter (S5E3)
12:00

Unusual Suspects (S4E3)

Unusual Suspects (S4E3)
13:00

the First 48 (S2E6)

the First 48 (S2E6)
14:00

Crimes That Shook Britain (S3E6)

Crimes That Shook Britain (S3E6)
15:00

Nightmare in Suburbia (S2E1)

Nightmare in Suburbia (S2E1)
16:00

Secrets of the Morgue (S1E13)

Secrets of the Morgue (S1E13)
17:00

Homicide Hunter (S4E9)

Homicide Hunter (S4E9)
18:00

Unusual Suspects (S5E5)

Unusual Suspects (S5E5)
19:00

Homicide: Hours To Kill (S1E11)

Homicide: Hours To Kill (S1E11)
20:00

the First 48 (4)

the First 48 (4)
21:00

Homicide Hunter (S5E2)

Homicide Hunter (S5E2)
22:00

Live Pd: Police Patrol (S5E9)

Live Pd: Police Patrol (S5E9)
22:30

Live Pd: Police Patrol (S5E10)

Live Pd: Police Patrol (S5E10)
23:00

I Lived with A Killer S1b (S1E17)

I Lived with A Killer S1b (S1E17)
00:00

Murdertown (S1E10)

Murdertown (S1E10)
01:00

the First 48 (S2E5)

the First 48 (S2E5)
Tisdag 8/20
06:00

Unusual Suspects (S5E5)

Unusual Suspects (S5E5)
07:00

Motive To Murder (S1E3)

Motive To Murder (S1E3)
07:30

Motive To Murder (S1E9)

Motive To Murder (S1E9)
08:00

the First 48 (S2E5)

the First 48 (S2E5)
09:00

the First 48 (4)

the First 48 (4)
10:00

Homicide Hunter (S4E9)

Homicide Hunter (S4E9)
11:00

Homicide Hunter (S5E2)

Homicide Hunter (S5E2)
12:00

Unusual Suspects (S5E5)

Unusual Suspects (S5E5)
13:00

the First 48 (S2E5)

the First 48 (S2E5)
14:00

Crimes That Shook Britain (S7E1)

Crimes That Shook Britain (S7E1)
15:00

Nightmare in Suburbia (S3E5)

Nightmare in Suburbia (S3E5)
16:00

I Lived with A Killer (S1E1)

I Lived with A Killer (S1E1)
17:00

Homicide Hunter (S4E2)

Homicide Hunter (S4E2)
18:00

Unusual Suspects (S4E6)

Unusual Suspects (S4E6)
19:00

Homicide: Hours To Kill (S2E10)

Homicide: Hours To Kill (S2E10)
20:00

the First 48 (6)

the First 48 (6)
21:00

Homicide Hunter (S5E5)

Homicide Hunter (S5E5)
22:00

Live Pd: Police Patrol (S5E11)

Live Pd: Police Patrol (S5E11)
22:30

Live Pd: Police Patrol (S5E12)

Live Pd: Police Patrol (S5E12)
23:00

Murder At Soho House

Murder At Soho House
00:00

Very Scary People: Charles Manson (S1E1)

Very Scary People: Charles Manson (S1E1)
01:00

Very Scary People: Charles Manson (S1E2)

Very Scary People: Charles Manson (S1E2)
Onsdag 8/21
06:00

Unusual Suspects (S4E6)

Unusual Suspects (S4E6)
07:00

Motive To Murder (S1E5)

Motive To Murder (S1E5)
07:30

Motive To Murder (S1E7)

Motive To Murder (S1E7)
08:00

the First 48 (S2E9)

the First 48 (S2E9)
09:00

the First 48 (6)

the First 48 (6)
10:00

Homicide Hunter (S4E2)

Homicide Hunter (S4E2)
11:00

Homicide Hunter (S5E5)

Homicide Hunter (S5E5)
12:00

Unusual Suspects (S4E6)

Unusual Suspects (S4E6)
13:00

the First 48 (S2E9)

the First 48 (S2E9)
14:00

Crimes That Shook Britain (S7E3)

Crimes That Shook Britain (S7E3)
15:00

Nightmare in Suburbia (S3E4)

Nightmare in Suburbia (S3E4)
16:00

I Lived with A Killer (S1E2)

I Lived with A Killer (S1E2)
17:00

Homicide Hunter (S4E8)

Homicide Hunter (S4E8)
18:00

Unusual Suspects (S4E8)

Unusual Suspects (S4E8)
19:00

Homicide: Hours To Kill (S1E6)

Homicide: Hours To Kill (S1E6)
20:00

the First 48 (5)

the First 48 (5)
21:00

Homicide Hunter (S5E8)

Homicide Hunter (S5E8)
22:00

Live Pd: Police Patrol (S4E1)

Live Pd: Police Patrol (S4E1)
22:30

Live Pd: Police Patrol (S4E2)

Live Pd: Police Patrol (S4E2)
23:00

Murder For Hire (S1E3)

Murder For Hire (S1E3)
00:00

Sex, Lies And Murder (S1E13)

Sex, Lies And Murder (S1E13)
01:00

the First 48 (S2E7)

the First 48 (S2E7)
Torsdag 8/22
06:00

Unusual Suspects (S4E8)

Unusual Suspects (S4E8)
07:00

Motive To Murder (S1E2)

Motive To Murder (S1E2)
07:30

Motive To Murder (S1E12)

Motive To Murder (S1E12)
08:00

the First 48 (S2E7)

the First 48 (S2E7)
09:00

the First 48 (5)

the First 48 (5)
10:00

Homicide Hunter (S4E8)

Homicide Hunter (S4E8)
11:00

Homicide Hunter (S5E8)

Homicide Hunter (S5E8)
12:00

Unusual Suspects (S4E8)

Unusual Suspects (S4E8)
13:00

the First 48 (S2E7)

the First 48 (S2E7)
14:00

Crimes That Shook Britain (S7E2)

Crimes That Shook Britain (S7E2)
15:00

Nightmare in Suburbia (S2E5)

Nightmare in Suburbia (S2E5)
16:00

I Lived with A Killer (S1E3)

I Lived with A Killer (S1E3)
17:00

Homicide Hunter (S4E3)

Homicide Hunter (S4E3)
18:00

Unusual Suspects (S4E7)

Unusual Suspects (S4E7)
19:00

Homicide: Hours To Kill (S1E5)

Homicide: Hours To Kill (S1E5)
20:00

the First 48 (7)

the First 48 (7)
21:00

Homicide Hunter (S1E16)

Homicide Hunter (S1E16)
22:00

Live Pd: Police Patrol (S4E3)

Live Pd: Police Patrol (S4E3)
22:30

Live Pd: Police Patrol (S4E4)

Live Pd: Police Patrol (S4E4)
23:00

the First 48 (S1E2)

the First 48 (S1E2)
00:00

Homicide: Hours To Kill S2 (S2E10)

Homicide: Hours To Kill S2 (S2E10)
01:00

the First 48 (S2E10)

the First 48 (S2E10)
Fredag 8/23
06:00

Unusual Suspects (S4E7)

Unusual Suspects (S4E7)
07:00

Motive To Murder (S1E11)

Motive To Murder (S1E11)
07:30

Motive To Murder (S1E17)

Motive To Murder (S1E17)
08:00

the First 48 (S2E10)

the First 48 (S2E10)
09:00

the First 48 (7)

the First 48 (7)
10:00

Homicide Hunter (S4E3)

Homicide Hunter (S4E3)
11:00

Homicide Hunter (S1E16)

Homicide Hunter (S1E16)
12:00

Unusual Suspects (S4E7)

Unusual Suspects (S4E7)
13:00

the First 48 (S2E10)

the First 48 (S2E10)
14:00

Crimes That Shook Britain (S7E5)

Crimes That Shook Britain (S7E5)
15:00

Nightmare in Suburbia (S3E6)

Nightmare in Suburbia (S3E6)
16:00

I Lived with A Killer (S1E4)

I Lived with A Killer (S1E4)
17:00

Homicide Hunter (S4E5)

Homicide Hunter (S4E5)
18:00

Unusual Suspects (S4E9)

Unusual Suspects (S4E9)
19:00

Homicide: Hours To Kill (S1E8)

Homicide: Hours To Kill (S1E8)
20:00

the First 48 (9)

the First 48 (9)
21:00

Homicide Hunter (S5E10)

Homicide Hunter (S5E10)
22:00

Live Pd: Police Patrol (S4E5)

Live Pd: Police Patrol (S4E5)
22:30

Live Pd: Police Patrol (S4E6)

Live Pd: Police Patrol (S4E6)
23:00

I AM A Killer (S1E7)

I AM A Killer (S1E7)
00:00

Live Pd: Police Patrol S7 (New ) (S7E7)

Live Pd: Police Patrol S7 (New ) (S7E7)
00:30

Live Pd: Police Patrol S7 (New ) (S7E8)

Live Pd: Police Patrol S7 (New ) (S7E8)
01:00

the First 48 (S2E8)

the First 48 (S2E8)
Lördag 8/24
08:00

On the Case... (S7E1)

On the Case... (S7E1)
09:00

On the Case... (S7E14)

On the Case... (S7E14)
10:00

Killer in Plain Sight (S1E37)

Killer in Plain Sight (S1E37)
10:30

Killer in Plain Sight (S1E36)

Killer in Plain Sight (S1E36)
11:00

Motives And Murders (S1E9)

Motives And Murders (S1E9)
12:00

Motive To Murder (S1E21)

Motive To Murder (S1E21)
12:30

Motive To Murder (S1E20)

Motive To Murder (S1E20)
13:00

Murdertown (S1E10)

Murdertown (S1E10)
14:00

the First 48 (4)

the First 48 (4)
15:00

Crimes That Shook Britain (S6E1)

Crimes That Shook Britain (S6E1)
16:00

Crimes That Shook Britain (S6E6)

Crimes That Shook Britain (S6E6)
17:00

Nightmare in Suburbia (S4E1)

Nightmare in Suburbia (S4E1)
18:00

Homicide: Hours To Kill (S2E8)

Homicide: Hours To Kill (S2E8)
19:00

Homicide Hunter (S4E8)

Homicide Hunter (S4E8)
20:00

Murder For Hire (S1E3)

Murder For Hire (S1E3)
21:00

Murder At Soho House

Murder At Soho House
22:00

Snapped (S3E4)

Snapped (S3E4)
23:00

Sex, Lies & Murder S1b (S1E4)

Sex, Lies & Murder S1b (S1E4)
00:00

I Lived with A Killer (S1E17)

I Lived with A Killer (S1E17)
01:00

24 To Life (S2E4)

24 To Life (S2E4)
CI HD is this week airing the First 48, Crimes That Shook Britain, Nightmare in Suburbia, Homicide, Homicide Hunter, Murder For Hire, Buried in the Backyard, Snapped, Sex, Lies & Murder S1b, I Lived with A Killer, 24 To Life, Unusual Suspects, Killing Spree, I AM A Killer, 999 Killer On the Line?, I Lived with A Killer S1b, Shallow Grave, Britain'S Darkest Taboos, Secrets of the Morgue, Live Pd, Murdertown, Motive To Murder, Very Scary People, Sex, Lies And Murder, On the Case..., Killer in Plain Sight, Motives And Murders

CI HD i dag
CI HD i kväll