Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

BBC Alba tv-guide fra 22/7 2019 to 30/7 2019

Tisdag 7/23
19:20

Bruno

Bruno
19:25

Shane an Chef

Shane an Chef
19:35

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:40

Bing

Bing
19:50

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:50

Buntàta Amh (15)

Buntàta Amh (15)
20:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)
21:00

Na Drobhairean (4)

Na Drobhairean (4)
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)
21:30

Speaking Our Language (S1E7)

Speaking Our Language (S1E7)
21:55

Binneas - Na Trads (S4E5)

Binneas - Na Trads (S4E5)
22:00

An Là

An Là
22:30

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)
23:00

Steòrnabhagh gu Serbia - Smàladh an Teine/Stornoway to Serbia - Putting out the Fire

Steòrnabhagh gu Serbia - Smàladh an Teine/Stornoway to Serbia - Putting out the Fire
00:00

Trusadh

Trusadh
01:00

Horo Gheallaidh

Horo Gheallaidh
01:30

Alleluia! (S1E10)

Alleluia! (S1E10)
Onsdag 7/24
19:00

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
19:25

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
19:30

Igam Ogam

Igam Ogam
19:40

Na Floogals

Na Floogals
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
20:25

Buntàta Amh (16)

Buntàta Amh (16)
20:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
21:00

Na Ceiltich

Na Ceiltich
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)
21:30

Speaking Our Language (S1E6)

Speaking Our Language (S1E6)
21:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
22:00

An Là

An Là
22:30

Turas a' Bhradain (S4E5)

Turas a' Bhradain (S4E5)
23:00

Crowdie and Cream (3)

Crowdie and Cream (3)
00:00

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)
00:30

Port

Port
01:00

A' Ghaidhealtachd/Highlands (4)

A' Ghaidhealtachd/Highlands (4)
Torsdag 7/25
19:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
19:23

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
19:25

Shane an Chef

Shane an Chef
19:35

Bruno

Bruno
19:40

Bing

Bing
19:50

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:25

Buntàta Amh (18)

Buntàta Amh (18)
20:30

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)

An Rud As Fhearr Leam (S5E29)
21:00

Na Drobhairean (4)

Na Drobhairean (4)
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)
21:30

Speaking Our Language (S1E7)

Speaking Our Language (S1E7)
21:55

Binneas - Na Trads (S4E5)

Binneas - Na Trads (S4E5)
22:00

An Là

An Là
22:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E3)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E3)
23:00

Air An Rathad

Air An Rathad
00:00

FUNC (S1E1)

FUNC (S1E1)
00:30

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)
01:20

Eadar Chluich

Eadar Chluich
01:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
01:30

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)

Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves (S2E3)
Fredag 7/26
19:00

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:10

Peataichean/Pets (S1E6)

Peataichean/Pets (S1E6)
19:15

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:20

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
19:25

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
19:40

Igam Ogam

Igam Ogam
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E44)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E44)
20:15

Buntàta Amh (2)

Buntàta Amh (2)
20:20

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:35

Machair (S7E3)

Machair (S7E3)
21:00

An Là

An Là
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Prosbaig (S1E11)

Prosbaig (S1E11)
22:00

Horo Gheallaidh

Horo Gheallaidh
22:30

DIY le Donnie (S4E2)

DIY le Donnie (S4E2)
23:00

TRNSMT

TRNSMT
01:00

Black Lake (S2E4)

Black Lake (S2E4)
01:45

Belladrum

Belladrum
Lördag 7/27
18:00

Camanachd Beò/Live Shinty

Camanachd Beò/Live Shinty
20:00

An Là

An Là
20:15

Wallace and Gromit

Wallace and Gromit
21:30

Prosbaig (S1E12)

Prosbaig (S1E12)
22:00

Machair (S7E3)

Machair (S7E3)
22:30

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)

Kerry 's Kirsty: Rothan gu Robhanais (1)
23:00

Opry an Iúir (S3E5)

Opry an Iúir (S3E5)
00:00

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)
00:45

Piobairean Bhoirnis/Pipers of Bornish

Piobairean Bhoirnis/Pipers of Bornish
01:00

Camanachd Beò/Live Shinty

Camanachd Beò/Live Shinty
Söndag 7/28
18:00

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
18:25

Bruno

Bruno
18:30

Shane an Chef

Shane an Chef
18:40

Bing

Bing
18:45

Bing

Bing
18:55

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:45

Buntàta Amh (16)

Buntàta Amh (16)
19:50

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
20:15

An Là

An Là
20:30

Seachd Là

Seachd Là
21:00

Geamannan nan Eilean 2019/Island Games 2019

Geamannan nan Eilean 2019/Island Games 2019
21:30

Alleluia! (S1E12)

Alleluia! (S1E12)
22:00

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E3)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S2E3)
22:30

Turas a' Bhradain (S4E5)

Turas a' Bhradain (S4E5)
23:00

Steòrnabhagh gu Serbia - Smàladh an Teine/Stornoway to Serbia - Putting out the Fire

Steòrnabhagh gu Serbia - Smàladh an Teine/Stornoway to Serbia - Putting out the Fire
00:00

Opry an Iúir (S3E5)

Opry an Iúir (S3E5)
01:00

Black Lake (S2E4)

Black Lake (S2E4)
01:45

Eadar Chluich

Eadar Chluich
01:50

Piobairean Bhoirnis/Pipers of Bornish

Piobairean Bhoirnis/Pipers of Bornish
Måndag 7/29
19:00

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:10

Peataichean/Pets (S1E7)

Peataichean/Pets (S1E7)
19:15

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
19:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
19:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
19:45

Igam Ogam

Igam Ogam
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:15

Buntàta Amh (18)

Buntàta Amh (18)
20:20

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E45)

Donnie Murdo/Danger Mouse (S1E45)
20:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
21:00

Na Ceiltich

Na Ceiltich
21:25

Speaking Our Language (S1E8)

Speaking Our Language (S1E8)
21:50

Binneas - Na Trads (S4E3)

Binneas - Na Trads (S4E3)
22:00

An Là

An Là
22:30

DIY le Donnie (S4E3)

DIY le Donnie (S4E3)
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Port

Port
00:30

Crowdie and Cream (3)

Crowdie and Cream (3)
01:30

FUNC (S1E1)

FUNC (S1E1)
BBC Alba is this week airing Buntàta Amh, An Rud As Fhearr Leam, Na Drobhairean, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Speaking Our Language, Binneas - Na Trads, Kerry 's Kirsty, Alleluia!, Turas a' Bhradain, Crowdie and Cream, Seòid a' Chidsin - The Kitchen Coves, A' Ghaidhealtachd/Highlands, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, FUNC, Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School, Peataichean/Pets, Donnie Murdo/Danger Mouse, Machair, Prosbaig, DIY le Donnie, Black Lake, Opry an Iúir

BBC Alba i dag
BBC Alba i kväll