Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

BBC Alba tv-guide fra 20/10 2018 to 28/10 2018

Lördag 10/20
23:00

Fo Ghlas/World's Toughest Prisons (S1E5)

Fo Ghlas/World's Toughest Prisons (S1E5)
23:45

Belladrum

Belladrum
23:55

Scottish Premiership

Scottish Premiership
01:55

Alba Today

Alba Today
Söndag 10/21
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Scottish Women's Premier League

Scottish Women's Premier League
19:10

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
19:15

An Là

An Là
19:30

Seachd Là

Seachd Là
20:30

Alleluia! (S3E4)

Alleluia! (S3E4)
21:00

Dreach Ùr (S1E5)

Dreach Ùr (S1E5)
21:30

Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E5)

Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E5)
22:00

An Drochaid - The Bridge Over the Atlantic

An Drochaid - The Bridge Over the Atlantic
23:00

Lorient is Alba: Scotland's Year (S1E1)

Lorient is Alba: Scotland's Year (S1E1)
00:00

Trapped (4)

Trapped (4)
00:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:00

Alba Today

Alba Today
Måndag 10/22
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:15

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
18:20

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:25

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:40

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:45

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:30

Suil Air... (S1E6)

Suil Air... (S1E6)
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (15)

Sealgairean Spòrsail/History Hunters (15)
20:00

An Solas Buan (Lighthouses of Scotland) (5)

An Solas Buan (Lighthouses of Scotland) (5)
20:30

Speaking Our Language (S1E13)

Speaking Our Language (S1E13)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (1)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (1)
21:00

An Là

An Là
21:30

Fuine (S5E6)

Fuine (S5E6)
22:00

Trusadh

Trusadh
23:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:30

An Sgrùdaire (S1E2)

An Sgrùdaire (S1E2)
00:45

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:55

Belladrum

Belladrum
01:00

Alba Today

Alba Today
Tisdag 10/23
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Luthaidh

Luthaidh
18:25

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:30

Zack & Quack

Zack & Quack
18:40

Zack & Quack

Zack & Quack
18:50

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1E6)

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1E6)
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:55

Suil Air... (S1E6)

Suil Air... (S1E6)
20:00

Vets: Gach Creutair Beo (S3E6)

Vets: Gach Creutair Beo (S3E6)
20:30

Speaking Our Language (S1E14)

Speaking Our Language (S1E14)
20:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
21:00

An Là

An Là
21:30

An t-Eilean/From Skye with Love (S1E6)

An t-Eilean/From Skye with Love (S1E6)
22:00

Am Fear Cinnidh Òg/The Young Clan Commander

Am Fear Cinnidh Òg/The Young Clan Commander
23:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:30

Alleluia! (S3E4)

Alleluia! (S3E4)
01:30

Alba Today

Alba Today
Onsdag 10/24
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:05

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:20

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:30

Na Floogals

Na Floogals
18:40

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:45

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E6)

An Rud As Fhearr Leam (S5E6)
19:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
20:00

An Solas Buan (Lighthouses of Scotland) (6)

An Solas Buan (Lighthouses of Scotland) (6)
20:30

Speaking Our Language (S1E13)

Speaking Our Language (S1E13)
20:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
21:00

An Là

An Là
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E1)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S1E1)
22:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:20

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:30

Fonn mo Bheatha

Fonn mo Bheatha
01:30

Alba Today

Alba Today
Torsdag 10/25
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Luthaidh

Luthaidh
18:25

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
18:30

Zack & Quack

Zack & Quack
18:40

Zack & Quack

Zack & Quack
18:50

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:25

Suil Air... (S1E6)

Suil Air... (S1E6)
19:35

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:00

Vets: Gach Creutair Beo (S3E7)

Vets: Gach Creutair Beo (S3E7)
20:30

Speaking Our Language (S1E14)

Speaking Our Language (S1E14)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
21:00

An Là

An Là
21:30

Dreach Ùr (S1E6)

Dreach Ùr (S1E6)
22:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
00:20

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:30

An Sgrùdaire (S1E3)

An Sgrùdaire (S1E3)
00:45

Belladrum

Belladrum
00:55

Alba Today

Alba Today
Fredag 10/26
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
18:35

Srath Sona/Happy Valley

Srath Sona/Happy Valley
18:38

Bruno

Bruno
18:40

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:45

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:15

An Rud As Fhearr Leam (S5E6)

An Rud As Fhearr Leam (S5E6)
19:20

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:35

Machair (S4E4)

Machair (S4E4)
20:00

An Là

An Là
20:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
20:30

Cearcall (S1E5)

Cearcall (S1E5)
21:00

Fonn mo Bheatha

Fonn mo Bheatha
21:30

Fuine (S5E6)

Fuine (S5E6)
22:00

Mòd Nàiseanta Rìoghail

Mòd Nàiseanta Rìoghail
23:30

Trapped (5)

Trapped (5)
00:20

Belladrum

Belladrum
01:00

Alba Today

Alba Today
Lördag 10/27
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
17:20

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
17:30

Bruno

Bruno
17:35

Zack & Quack

Zack & Quack
17:45

Zack & Quack

Zack & Quack
18:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:20

An Rud As Fhearr Leam (S5E6)

An Rud As Fhearr Leam (S5E6)
18:25

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
18:45

An Là

An Là
19:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
21:00

Machair (S4E4)

Machair (S4E4)
21:25

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
21:30

An t-Eilean/From Skye with Love (S1E6)

An t-Eilean/From Skye with Love (S1E6)
22:00

Lorient is Alba: Scotland's Year (S1E2)

Lorient is Alba: Scotland's Year (S1E2)
23:00

Fo Ghlas/World's Toughest Prisons (S1E6)

Fo Ghlas/World's Toughest Prisons (S1E6)
23:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
00:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
BBC Alba is this week airing Lorient is Alba, Fo Ghlas/World's Toughest Prisons, Alleluia!, Dreach Ùr, Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music, Trapped, Suil Air..., Sealgairean Spòrsail/History Hunters, An Solas Buan (Lighthouses of Scotland), Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Fuine, An Sgrùdaire, Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch, Vets, An t-Eilean/From Skye with Love, An Rud As Fhearr Leam, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, Machair, Cearcall

BBC Alba i dag
BBC Alba i kväll