Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

BBC Alba tv-guide fra 12/12 2018 to 20/12 2018

Torsdag 12/13
19:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
19:15

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
19:30

Zack & Quack

Zack & Quack
19:40

Zack & Quack

Zack & Quack
19:50

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:28

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
20:30

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:50

Suil Air... (S1E13)

Suil Air... (S1E13)
21:00

Turas a Bhradain

Turas a Bhradain
21:30

Speaking Our Language (S2E10)

Speaking Our Language (S2E10)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (17)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (17)
22:00

An Là

An Là
22:30

Eòrpa (S26E7)

Eòrpa (S26E7)
23:00

Robert Black - Coigreach Gun Chogais/Without Conscience

Robert Black - Coigreach Gun Chogais/Without Conscience
00:00

FUNC (S1E2)

FUNC (S1E2)
00:30

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)
01:15

Binneas - Na Trads (S4E3)

Binneas - Na Trads (S4E3)
01:30

Nochd (S1E1)

Nochd (S1E1)
02:00

Alba Today

Alba Today
Fredag 12/14
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
19:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
19:33

Bruno

Bruno
19:35

Lon le Linda

Lon le Linda
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
20:05

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:20

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
20:35

Machair (S4E11)

Machair (S4E11)
21:00

An Là

An Là
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Cearcall (S1E12)

Cearcall (S1E12)
22:00

Peigi Wood - Na Bannan

Peigi Wood - Na Bannan
22:30

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E3)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E3)
23:00

An Dotair Mòr

An Dotair Mòr
00:00

An Klondike/Dominion Creek (S1E2)

An Klondike/Dominion Creek (S1E2)
00:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:00

Orain nan Gaidheal (S1E1)

Orain nan Gaidheal (S1E1)
02:00

Alba Today

Alba Today
Lördag 12/15
09:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:30

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
18:35

Zack & Quack

Zack & Quack
18:45

Zack & Quack

Zack & Quack
18:58

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:30

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:45

An Là

An Là
20:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
22:00

Machair (S4E11)

Machair (S4E11)
22:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
22:30

Calanais - Full Circle (3)

Calanais - Full Circle (3)
23:00

Orain nan Gaidheal (S1E2)

Orain nan Gaidheal (S1E2)
00:00

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E2)
00:50

Binneas - Na Trads (S4E4)

Binneas - Na Trads (S4E4)
00:55

Scottish Premiership

Scottish Premiership
02:55

Alba Today

Alba Today
Söndag 12/16
09:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:05

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:20

Na Floogals

Na Floogals
18:30

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:40

Lon le Linda

Lon le Linda
18:58

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Suil Air... (S1E13)

Suil Air... (S1E13)
19:30

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E13)

An Rud As Fhearr Leam (S5E13)
20:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
20:15

An Là

An Là
20:30

Seachd Là

Seachd Là
21:30

Alleluia! (S3E12)

Alleluia! (S3E12)
22:00

Eòrpa (S26E7)

Eòrpa (S26E7)
22:30

Air an Smùid/Steaming (2)

Air an Smùid/Steaming (2)
23:00

Opry Dhoire (S1E5)

Opry Dhoire (S1E5)
00:00

Orain nan Gaidheal (S1E2)

Orain nan Gaidheal (S1E2)
01:00

An Klondike/Dominion Creek (S1E2)

An Klondike/Dominion Creek (S1E2)
01:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:55

Alba Today

Alba Today
Måndag 12/17
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
19:18

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
19:35

Lon le Linda

Lon le Linda
19:55

Stòiridh

Stòiridh
19:58

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
20:00

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:20

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
20:30

Suil Air... (S1E14)

Suil Air... (S1E14)
20:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
21:00

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (2)

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (2)
21:30

Speaking Our Language (S2E11)

Speaking Our Language (S2E11)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)
22:00

An Là

An Là
22:30

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E4)

Puirt-adhair/Highland Airports (S2E4)
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Niteworks: Baile air Bhoil

Niteworks: Baile air Bhoil
00:30

‘San Fhuil/It's In The Blood (S1E3)

‘San Fhuil/It's In The Blood (S1E3)
01:30

FUNC (S1E2)

FUNC (S1E2)
02:00

Alba Today

Alba Today
Tisdag 12/18
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
19:15

Calum Clachair/Bob the Builder

Calum Clachair/Bob the Builder
19:25

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:30

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:40

Zack & Quack

Zack & Quack
19:55

Stòiridh

Stòiridh
19:58

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
20:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:30

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:55

Suil Air... (S1E14)

Suil Air... (S1E14)
21:00

Turas a Bhradain (S1E5)

Turas a Bhradain (S1E5)
21:30

Speaking Our Language (S2E12)

Speaking Our Language (S2E12)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)
22:00

An Là

An Là
22:30

Calanais - Full Circle (4)

Calanais - Full Circle (4)
23:00

Opry Dhoire (S1E6)

Opry Dhoire (S1E6)
00:00

Trusadh

Trusadh
01:00

Taghadh bho na Trads (S4E8)

Taghadh bho na Trads (S4E8)
01:30

Alleluia! (S3E12)

Alleluia! (S3E12)
02:00

Alba Today

Alba Today
Onsdag 12/19
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Leum is Danns (15)

Leum is Danns (15)
19:10

Lon le Linda

Lon le Linda
19:25

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:40

Luthaidh

Luthaidh
19:45

Seonaidh/Shaun the Sheep (S5E14)

Seonaidh/Shaun the Sheep (S5E14)
19:55

Stòiridh

Stòiridh
19:58

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
20:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
20:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E14)

An Rud As Fhearr Leam (S5E14)
20:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
21:00

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (3)

Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris (3)
21:30

Speaking Our Language (S2E11)

Speaking Our Language (S2E11)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (18)
22:00

An Là

An Là
22:30

Air an Smùid/Steaming (3)

Air an Smùid/Steaming (3)
23:00

Truinnsearan ar Sinnsrean

Truinnsearan ar Sinnsrean
00:00

Nochd (S1E2)

Nochd (S1E2)
00:30

Niteworks: Baile air Bhoil

Niteworks: Baile air Bhoil
01:00

Robert Black - Coigreach Gun Chogais/Without Conscience

Robert Black - Coigreach Gun Chogais/Without Conscience
02:00

Alba Today

Alba Today
Torsdag 12/20
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
19:15

Calum Clachair/Bob the Builder

Calum Clachair/Bob the Builder
19:25

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
19:35

Blarag a' Bho

Blarag a' Bho
19:40

Zack & Quack

Zack & Quack
19:55

Stòiridh

Stòiridh
19:58

Saoghal Bodach na Nollaig

Saoghal Bodach na Nollaig
20:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:30

Suil Air... (S1E14)

Suil Air... (S1E14)
20:35

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
21:00

Turas a Bhradain (S1E6)

Turas a Bhradain (S1E6)
21:30

Speaking Our Language (S2E12)

Speaking Our Language (S2E12)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (19)
22:00

An Là

An Là
22:30

Eòrpa (S26E8)

Eòrpa (S26E8)
23:00

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees

Craobhan na h-Alba/Scotland's Trees
00:00

FUNC (S1E3)

FUNC (S1E3)
00:30

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E3)

Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School (S1E3)
01:20

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:25

Nochd (S1E2)

Nochd (S1E2)
BBC Alba is this week airing Suil Air..., Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Eòrpa, FUNC, Slighean Sgoile an t-Saoghail/Most Dangerous Ways to School, Binneas - Na Trads, Nochd, Machair, Cearcall, Puirt-adhair/Highland Airports, An Klondike/Dominion Creek, Orain nan Gaidheal, Calanais - Full Circle, An Rud As Fhearr Leam, Alleluia!, Air an Smùid/Steaming, Opry Dhoire, Druthag na Hearadh/A Little Drop of Harris, ‘San Fhuil/It's In The Blood, Turas a Bhradain, Taghadh bho na Trads, Leum is Danns, Seonaidh/Shaun the Sheep

BBC Alba i dag
BBC Alba i kväll