Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

BBC Alba tv-guide fra 20/4 2019 to 28/4 2019

Lördag 4/20
21:00

Machair (S6E2)

Machair (S6E2)
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Kerry is Kirsty

Kerry is Kirsty
22:00

ALT (S1E10)

ALT (S1E10)
23:00

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E7)

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E7)
23:50

Belladrum

Belladrum
00:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
02:00

Alba Today

Alba Today
Söndag 4/21
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Scottish League One

Scottish League One
19:10

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
19:15

Ceòl bho Perthshire Amber

Ceòl bho Perthshire Amber
19:25

An Là

An Là
19:30

Seachd Là

Seachd Là
20:30

Sorchar nan Reul (S3E3)

Sorchar nan Reul (S3E3)
21:00

North Coast 500 - Le Anne Lundon (S1E3)

North Coast 500 - Le Anne Lundon (S1E3)
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3E6)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3E6)
22:00

Maighstir Aonghas

Maighstir Aonghas
23:00

ALT (S1E10)

ALT (S1E10)
00:00

Corp agus Anam (S2E4)

Corp agus Anam (S2E4)
00:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:55

Alba Today

Alba Today
Måndag 4/22
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Zack & Quack

Zack & Quack
18:15

BB agus Bellag

BB agus Bellag
18:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:40

Igam Ogam

Igam Ogam
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:25

Buntàta Amh (1)

Buntàta Amh (1)
19:30

Suil Air... (S1E4)

Suil Air... (S1E4)
19:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
20:00

Beartas nan Daoine (2)

Beartas nan Daoine (2)
20:25

Speaking Our Language (S4E8)

Speaking Our Language (S4E8)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (1)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (1)
21:00

An Là

An Là
21:15

Sgeul Seolaidh (2)

Sgeul Seolaidh (2)
21:30

Fuine (S5E7)

Fuine (S5E7)
22:00

Trusadh

Trusadh
23:00

Port

Port
23:30

Iul a Chiuil/The Musical Path (S1E2)

Iul a Chiuil/The Musical Path (S1E2)
00:30

An Sgrùdaire (S2E7)

An Sgrùdaire (S2E7)
00:45

Belladrum

Belladrum
01:00

Alba Today

Alba Today
Tisdag 4/23
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
18:20

Shane an Chef

Shane an Chef
18:35

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1E6)

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1E6)
18:40

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:50

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:50

Suil Air... (S1E4)

Suil Air... (S1E4)
19:55

Buntàta Amh (2)

Buntàta Amh (2)
20:00

Turas a' Bhradain (S3E3)

Turas a' Bhradain (S3E3)
20:30

Speaking Our Language (S4E9)

Speaking Our Language (S4E9)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
21:00

An Là

An Là
21:30

Kerry is Kirsty

Kerry is Kirsty
22:00

Farpaisean Chon-Chaorach (S10E4)

Farpaisean Chon-Chaorach (S10E4)
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Òran Na Mnà (7)

Òran Na Mnà (7)
00:30

Sorchar nan Reul (S3E3)

Sorchar nan Reul (S3E3)
01:00

Alba Today

Alba Today
Onsdag 4/24
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Tree Fu Tom

Tree Fu Tom
18:25

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:30

Igam Ogam

Igam Ogam
18:40

Na Floogals

Na Floogals
18:50

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E4)

An Rud As Fhearr Leam (S5E4)
19:33

Buntàta Amh (3)

Buntàta Amh (3)
19:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
20:00

Beartas nan Daoine (2)

Beartas nan Daoine (2)
20:25

Speaking Our Language (S4E8)

Speaking Our Language (S4E8)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (1)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (1)
21:00

An Là

An Là
21:30

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3E7)

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits (S3E7)
22:00

Iul a Chiuil/The Musical Path

Iul a Chiuil/The Musical Path
23:00

Fonn Fonn Fonn (S1E2)

Fonn Fonn Fonn (S1E2)
23:30

Port

Port
00:00

Opry le Daniel (S1E3)

Opry le Daniel (S1E3)
00:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:00

Alba Today

Alba Today
Torsdag 4/25
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
18:23

Bruno

Bruno
18:25

Shane an Chef

Shane an Chef
18:40

Na Braithrean Cuideachail

Na Braithrean Cuideachail
18:48

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
18:50

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:25

Suil Air... (S1E4)

Suil Air... (S1E4)
19:33

Buntàta Amh (18)

Buntàta Amh (18)
19:35

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:00

Turas a' Bhradain (S3E3)

Turas a' Bhradain (S3E3)
20:30

Speaking Our Language (S4E9)

Speaking Our Language (S4E9)
20:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (2)
21:00

An Là

An Là
21:30

North Coast 500 - Le Anne Lundon (S1E4)

North Coast 500 - Le Anne Lundon (S1E4)
22:00

Opry le Daniel (S1E4)

Opry le Daniel (S1E4)
22:55

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
23:00

An Sgrùdaire (S2E8)

An Sgrùdaire (S2E8)
23:15

Belladrum

Belladrum
23:35

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E8)

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E8)
00:20

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:30

Fonn Fonn Fonn (S1E2)

Fonn Fonn Fonn (S1E2)
01:00

Alba Today

Alba Today
Fredag 4/26
08:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
18:15

BB agus Bellag

BB agus Bellag
18:20

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:35

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach

Gudrun - A' Bhana-phrionnsa Lochlannach
18:40

Igam Ogam

Igam Ogam
18:55

Stòiridh

Stòiridh
19:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
19:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:25

An Rud As Fhearr Leam (S5E4)

An Rud As Fhearr Leam (S5E4)
19:35

Machair (S6E3)

Machair (S6E3)
20:00

An Là

An Là
20:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
20:30

Bonn Comhraidh (6)

Bonn Comhraidh (6)
21:00

Òran Na Mnà (7)

Òran Na Mnà (7)
21:30

Fuine (S5E7)

Fuine (S5E7)
22:00

Air An Rathad

Air An Rathad
23:00

Anna Bheag

Anna Bheag
23:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
00:00

ALT (S1E10)

ALT (S1E10)
01:00

Alba Today

Alba Today
Lördag 4/27
08:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
17:25

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It

Calum Clachair: Gleann na Grèine/Bob the Builder: Project Fix It
17:38

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1E6)

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch (S1E6)
17:40

Na Floogals

Na Floogals
17:50

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:05

BB agus Bellag

BB agus Bellag
18:15

An Là

An Là
18:30

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (3)
18:35

Live Rugby

Live Rugby
20:50

Binneas - Na Trads (S4E3)

Binneas - Na Trads (S4E3)
21:00

Machair (S6E3)

Machair (S6E3)
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Kerry is Kirsty

Kerry is Kirsty
22:00

Skipinnish aig Barrowland

Skipinnish aig Barrowland
23:00

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E8)

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E8)
23:45

Dhan Uisge

Dhan Uisge
23:50

Belladrum (5)

Belladrum (5)
23:55

Scottish Premiership

Scottish Premiership
BBC Alba is this week airing Machair, ALT, Ameireaga air Film/America in Colour, Earrann Eachdraidh/History Shorts, Sorchar nan Reul, North Coast 500 - Le Anne Lundon, Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits, Corp agus Anam, Buntàta Amh, Suil Air..., Beartas nan Daoine, Speaking Our Language, Sgeul Seolaidh, Fuine, Iul a Chiuil/The Musical Path, An Sgrùdaire, Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch, Turas a' Bhradain, Farpaisean Chon-Chaorach, Òran Na Mnà, An Rud As Fhearr Leam, Fonn Fonn Fonn, Opry le Daniel, Bonn Comhraidh, Binneas - Na Trads, Belladrum

BBC Alba i dag
BBC Alba i kväll