Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

BBC Alba tv-guide fra 16/2 2019 to 24/2 2019

Lördag 2/16
18:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
18:15

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
18:33

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
18:35

Zack & Quack

Zack & Quack
18:45

Zack & Quack

Zack & Quack
19:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:20

An Rud As Fhearr Leam (S5E22)

An Rud As Fhearr Leam (S5E22)
19:30

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
19:45

An Là

An Là
20:00

Scottish Premiership

Scottish Premiership
22:00

Machair (S5E6)

Machair (S5E6)
22:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
22:30

Vets: Gach Creutair Beo (S4E6)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E6)
23:00

ALT (S1E1)

ALT (S1E1)
00:00

Beo air Bord Steisean-Fanais/International Space Station

Beo air Bord Steisean-Fanais/International Space Station
01:05

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:10

FilmG 2019

FilmG 2019
02:40

Belladrum

Belladrum
03:00

Alba Today

Alba Today
Söndag 2/17
09:00

Alba Today

Alba Today
18:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
18:15

Na Floogals

Na Floogals
18:30

Shane an Chef

Shane an Chef
18:40

Lon le Linda

Lon le Linda
19:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
19:25

Suil Air... (S1E22)

Suil Air... (S1E22)
19:30

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
19:55

An Rud As Fhearr Leam (S5E22)

An Rud As Fhearr Leam (S5E22)
20:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
20:15

An Là

An Là
20:30

Seachd Là

Seachd Là
21:30

Alleluia! (S4E6)

Alleluia! (S4E6)
22:00

Eòrpa

Eòrpa
22:30

Leugh Mi/Book Show (S5E7)

Leugh Mi/Book Show (S5E7)
23:00

Gladys

Gladys
00:00

ALT (S1E1)

ALT (S1E1)
01:00

Corp agus Anam (S1E2)

Corp agus Anam (S1E2)
01:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:55

Alba Today

Alba Today
Måndag 2/18
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
19:18

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
19:40

Lon le Linda

Lon le Linda
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
20:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:25

Suil Air... (S1E23)

Suil Air... (S1E23)
20:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
21:00

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E1)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E1)
21:30

Speaking Our Language (S3E8)

Speaking Our Language (S3E8)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)
22:00

An Là

An Là
22:30

An Lot/The Croft (S3E4)

An Lot/The Croft (S3E4)
23:00

Trusadh

Trusadh
00:00

Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E1)

Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E1)
00:30

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E6)

Farpaisean Chon-Chaorach (S11E6)
01:30

Ceathrar air Chuairt (S1E1)

Ceathrar air Chuairt (S1E1)
02:00

Alba Today

Alba Today
Tisdag 2/19
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
19:15

Shane an Chef

Shane an Chef
19:25

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo

Sù Shiùsaidh/Little Suzy's Zoo
19:30

Zack & Quack

Zack & Quack
19:40

Zack & Quack

Zack & Quack
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
20:25

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:50

Suil Air... (S1E23)

Suil Air... (S1E23)
21:00

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)
21:30

Speaking Our Language (S3E9)

Speaking Our Language (S3E9)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (31)
22:00

An Là

An Là
22:30

Vets: Gach Creutair Beo (S4E7)

Vets: Gach Creutair Beo (S4E7)
23:00

DIY le Donnie (S5E1)

DIY le Donnie (S5E1)
23:45

Sgeul Slàinte (5)

Sgeul Slàinte (5)
00:00

Trusadh

Trusadh
01:00

Ceolraidh (5)

Ceolraidh (5)
01:30

Alleluia! (S4E6)

Alleluia! (S4E6)
02:00

Alba Today

Alba Today
Onsdag 2/20
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
19:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
19:15

Lon le Linda

Lon le Linda
19:35

Na Floogals

Na Floogals
19:50

Botannan Araid Uilleim

Botannan Araid Uilleim
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
20:30

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)
20:35

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals

Aithne air Ainmhidhean/All About Animals
21:00

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E1)

Puirt-adhair/Highland Airports (S1E1)
21:30

Speaking Our Language (S3E8)

Speaking Our Language (S3E8)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (30)
22:00

An Là

An Là
22:30

Leugh Mi/Book Show (S5E8)

Leugh Mi/Book Show (S5E8)
23:00

Talamh Torrach/Scotland’s Food and Drink

Talamh Torrach/Scotland’s Food and Drink
00:00

Mach a Seo! (S2E8)

Mach a Seo! (S2E8)
00:30

Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E1)

Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music (S1E1)
01:00

The Northern Lights

The Northern Lights
01:55

Fraochy Bay

Fraochy Bay
02:00

Alba Today

Alba Today
Torsdag 2/21
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Pincidh Dincidh Dù

Pincidh Dincidh Dù
19:15

Shane an Chef

Shane an Chef
19:30

Zack & Quack

Zack & Quack
19:40

Zack & Quack

Zack & Quack
19:48

Bruno

Bruno
19:50

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
20:25

Suil Air... (S1E23)

Suil Air... (S1E23)
20:35

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda
21:00

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)

O Mo Dhuthaich/From Uist with Love (7)
21:25

Binneas - Na Trads

Binneas - Na Trads
21:30

Speaking Our Language (S3E9)

Speaking Our Language (S3E9)
21:55

Earrann Eachdraidh/History Shorts (32)

Earrann Eachdraidh/History Shorts (32)
22:00

An Là

An Là
22:30

Eòrpa

Eòrpa
23:00

Sgiobair nan Taighean-solais/Northern Lighthouse Board

Sgiobair nan Taighean-solais/Northern Lighthouse Board
00:00

Ceathrar air Chuairt (S1E2)

Ceathrar air Chuairt (S1E2)
00:30

Side nan Seachd Sian/Disaster Diaries (S1E1)

Side nan Seachd Sian/Disaster Diaries (S1E1)
01:20

Fraochy Bay

Fraochy Bay
01:25

Mach a Seo! (S2E8)

Mach a Seo! (S2E8)
02:00

Alba Today

Alba Today
Fredag 2/22
09:00

Alba Today

Alba Today
19:00

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte

Padraig Post: Seirbheis Deis agus Sonraichte
19:20

Sgriobag/Get Squiggling

Sgriobag/Get Squiggling
19:33

Bruno

Bruno
19:35

Lon le Linda

Lon le Linda
19:55

Stòiridh

Stòiridh
20:00

Donnie Murdo/Danger Mouse

Donnie Murdo/Danger Mouse
20:10

A-null ’s a-nall

A-null ’s a-nall
20:30

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)

An Rud As Fhearr Leam (S5E23)
20:35

Machair (S5E7)

Machair (S5E7)
21:00

An Là

An Là
21:25

Fraochy Bay

Fraochy Bay
21:30

Fianais (S1E7)

Fianais (S1E7)
22:00

Ceolraidh (5)

Ceolraidh (5)
22:30

An Lot/The Croft (S3E4)

An Lot/The Croft (S3E4)
23:00

Famous Five

Famous Five
00:00

Corp agus Anam (S1E3)

Corp agus Anam (S1E3)
00:50

Dhan Uisge

Dhan Uisge
01:00

ALT (S1E1)

ALT (S1E1)
02:00

Alba Today

Alba Today
BBC Alba is this week airing An Rud As Fhearr Leam, Machair, Vets, ALT, Suil Air..., Alleluia!, Leugh Mi/Book Show, Corp agus Anam, Puirt-adhair/Highland Airports, Speaking Our Language, Earrann Eachdraidh/History Shorts, An Lot/The Croft, Iul a’ Chiuil – An Ceol/The Musical Path – The Music, Farpaisean Chon-Chaorach, Ceathrar air Chuairt, O Mo Dhuthaich/From Uist with Love, DIY le Donnie, Sgeul Slàinte, Ceolraidh, Mach a Seo!, Side nan Seachd Sian/Disaster Diaries, Fianais

BBC Alba i dag
BBC Alba i kväll