Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner
Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!

Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!

Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!
Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet

Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet

Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet
Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

BBC Alba tv-guide fra 16/8 2018 to 24/8 2018

Torsdag 8/16
17:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
17:20

Igam Ogam

Igam Ogam
17:30

18:15

Radan an Rathaid Mhòir/The Highway Rat

Radan an Rathaid Mhòir/The Highway Rat
18:40

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:00

Sugh an Eorna (1)

Sugh an Eorna (1)
19:30

Beul Chainnt (S1E4)

Beul Chainnt (S1E4)
20:00

An Là

An Là
20:30

21:00

Sgeulachd Sheila Garvie - The Sheila Garvie Story

Sgeulachd Sheila Garvie - The Sheila Garvie Story
22:00

22:30

Nochd (S1E2)

Nochd (S1E2)
23:00

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E1)

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E1)
23:45

Torcuil's Guide to Being a Gael

Torcuil's Guide to Being a Gael
23:55

Alba Today

Alba Today
Fredag 8/17
07:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Charlie is Lola

Charlie is Lola
17:10

Murdaidh

Murdaidh
17:35

Rathad An Sutha

Rathad An Sutha
17:45

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
17:55

An Rud As Fhearr Leam (S2E10)

An Rud As Fhearr Leam (S2E10)
18:00

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
18:15

De Nì Mi? (S1E2)

De Nì Mi? (S1E2)
18:35

Machair (S3E7)

Machair (S3E7)
19:00

An Là

An Là
19:25

Fraochy Bay (S3E2)

Fraochy Bay (S3E2)
19:30

Prosbaig (S1E9)

Prosbaig (S1E9)
20:00

Taghadh bho na Trads (S3E1)

Taghadh bho na Trads (S3E1)
20:30

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (1)

Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes (1)
21:00

So Here I Am: 100 Years of Crofting

So Here I Am: 100 Years of Crofting
21:50

Eadar Chluich (4)

Eadar Chluich (4)
21:55

Hinterland (S2E4)

Hinterland (S2E4)
23:25

Nochd (S1E2)

Nochd (S1E2)
23:55

Alba Today

Alba Today
Lördag 8/18
07:00

Alba Today

Alba Today
16:00

Peppa

Peppa
16:05

Peppa

Peppa
16:10

Oran le Fiona (17)

Oran le Fiona (17)
16:15

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
16:20

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
16:28

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch

Treud na Dlùth-choille - Grad-Naidheachd/Jungle Bunch
16:30

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
16:40

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
16:53

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster

Na h-Uilebheistean/I'm a Monster
16:55

BB agus Bellag

BB agus Bellag
17:00

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
17:15

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
17:25

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
17:35

De Nì Mi? (S1E2)

De Nì Mi? (S1E2)
18:00

Am B.F.G./The BFG

Am B.F.G./The BFG
19:30

Bonn Comhraidh (7)

Bonn Comhraidh (7)
20:00

Machair (S3E7)

Machair (S3E7)
20:25

Fraochy Bay (S3E3)

Fraochy Bay (S3E3)
20:30

Cuimhneachan/Remembrance (S1E1)

Cuimhneachan/Remembrance (S1E1)
21:00

Belladrum (2)

Belladrum (2)
22:00

Eadar Chluich

Eadar Chluich
22:05

Quay Sessions

Quay Sessions
22:30

Nochd (S1E3)

Nochd (S1E3)
23:00

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E1)

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E1)
23:45

Torcuil's Guide to Being a Gael

Torcuil's Guide to Being a Gael
00:00

Gun Sgot? (S2E9)

Gun Sgot? (S2E9)
01:00

Alba Today

Alba Today
Söndag 8/19
07:00

Alba Today

Alba Today
16:00

Peppa

Peppa
16:05

Peppa

Peppa
16:10

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
16:18

Oran le Fiona (17)

Oran le Fiona (17)
16:20

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
16:25

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
16:40

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
16:50

Seonaidh/Shaun the Sheep

Seonaidh/Shaun the Sheep
17:00

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
17:10

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
17:20

Rannan Rapach/Revolting Rhymes (1)

Rannan Rapach/Revolting Rhymes (1)
17:50

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:15

Ceitidh Morag/Katie Morag

Ceitidh Morag/Katie Morag
18:30

Seachd Là

Seachd Là
19:30

Alleluia! (S4E7)

Alleluia! (S4E7)
20:00

Highland Midwives: Mnathan-Glùine (S3E2)

Highland Midwives: Mnathan-Glùine (S3E2)
20:30

Torcuil's Guide to Being a Gael

Torcuil's Guide to Being a Gael
20:40

Air an Oir

Air an Oir
21:35

Runrig - City of Lights

Runrig - City of Lights
22:30

Hinterland (S2E4)

Hinterland (S2E4)
00:00

Alba Today

Alba Today
Onsdag 8/22
07:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Peppa

Peppa
17:15

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:20

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock

Creag nam Buthaidean/Puffin Rock
17:30

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:40

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom

Ben & Hoilidh san Rìoghachd Bhig/Ben & Holly's Little Kingdom
17:50

Seonaidh/Shaun the Sheep (S5E14)

Seonaidh/Shaun the Sheep (S5E14)
18:00

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks

Alvinnn Agus na Chipmunks/ALVINNN!!! and The Chipmunks
18:10

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge

Dràgonan: Rèis chun an iomaill - Dragons: Race to the Edge
18:35

Sealgairean Spòrsail/History Hunters

Sealgairean Spòrsail/History Hunters
19:00

An Ataireachd Bhuan (S1E3)

An Ataireachd Bhuan (S1E3)
19:30

Beul Chainnt (S2E1)

Beul Chainnt (S2E1)
20:00

An Là

An Là
20:30

Bonn Comhraidh (8)

Bonn Comhraidh (8)
21:00

Sulaisgeir

Sulaisgeir
22:00

Bannan (S4E2)

Bannan (S4E2)
22:30

Piping Live (2)

Piping Live (2)
23:00

Sgeulachd Sheila Garvie - The Sheila Garvie Story

Sgeulachd Sheila Garvie - The Sheila Garvie Story
00:00

Alba Today

Alba Today
Torsdag 8/23
07:00

Alba Today

Alba Today
17:00

Leugh le Linda

Leugh le Linda
17:20

Igam Ogam

Igam Ogam
17:30

18:40

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High
19:05

Sugh an Eorna (3)

Sugh an Eorna (3)
19:30

Beul Chainnt (S2E2)

Beul Chainnt (S2E2)
20:00

An Là

An Là
20:30

Highland Midwives: Mnathan-Glùine (S3E3)

Highland Midwives: Mnathan-Glùine (S3E3)
21:00

Sgeulachd Howard Wilson - Cop Turned Killer

Sgeulachd Howard Wilson - Cop Turned Killer
22:00

Quay Sessions

Quay Sessions
22:25

Eadar Chluich

Eadar Chluich
22:30

Nochd (S1E4)

Nochd (S1E4)
23:00

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E2)

Ameireaga air Film/America in Colour (S1E2)
23:45

Torcuil's Guide to Being a Gael

Torcuil's Guide to Being a Gael
BBC Alba is this week airing Sugh an Eorna, Beul Chainnt, Nochd, Ameireaga air Film/America in Colour, An Rud As Fhearr Leam, De Nì Mi?, Machair, Fraochy Bay, Prosbaig, Taghadh bho na Trads, Gaisgich na Stoirme/Storm Heroes, Eadar Chluich, Hinterland, Oran le Fiona, Bonn Comhraidh, Cuimhneachan/Remembrance, Belladrum, Gun Sgot?, Rannan Rapach/Revolting Rhymes, Alleluia!, Highland Midwives, Seonaidh/Shaun the Sheep, An Ataireachd Bhuan, Bannan, Piping Live, Alba Today

BBC Alba i dag
BBC Alba i kväll