Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner
Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!

Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!

Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!
Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet

Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet

Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet
Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Animal Planet tv-guide fra 19/8 2018 to 27/8 2018

Måndag 8/20
06:00

Swamp Brothers (S1E9)

Swamp Brothers (S1E9)
06:25

Keeping Up With The Kruger (S1E7)

Keeping Up With The Kruger (S1E7)
07:15

Lone Star Law (S1E8)

Lone Star Law (S1E8)
08:10

The Bronx Zoo (S2E8)

The Bronx Zoo (S2E8)
09:05

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E11)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E11)
10:00

Wildest Islands (S2E3)

Wildest Islands (S2E3)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E12)

Pit Bulls & Parolees (S7E12)
11:50

My Fat Pet (S1E4)

My Fat Pet (S1E4)
12:45

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E5)

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E5)
13:40

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E11)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E11)
14:35

Expedition Mungo (S1E5)

Expedition Mungo (S1E5)
15:30

Keeping Up With The Kruger (S1E8)

Keeping Up With The Kruger (S1E8)
16:25

Lone Star Law (S1E9)

Lone Star Law (S1E9)
17:20

My Fat Pet (S1E5)

My Fat Pet (S1E5)
18:15

Monster Island

Monster Island
19:10

Shark Attack File 2

Shark Attack File 2
20:05

Wildest Islands (S2E4)

Wildest Islands (S2E4)
21:00

Expedition Mungo (S1E6)

Expedition Mungo (S1E6)
21:55

Pit Bulls & Parolees (S7E13)

Pit Bulls & Parolees (S7E13)
22:50

Monster Island

Monster Island
23:45

Shark Attack File 2

Shark Attack File 2
00:40

Expedition Mungo (S1E6)

Expedition Mungo (S1E6)
01:35

My Fat Pet (S1E5)

My Fat Pet (S1E5)
02:25

Monster Island

Monster Island
03:15

Shark Attack File 2

Shark Attack File 2
04:02

Wildest Islands (S2E4)

Wildest Islands (S2E4)
04:49

Pit Bulls & Parolees (S7E13)

Pit Bulls & Parolees (S7E13)
Tisdag 8/21
07:15

Lone Star Law (S1E9)

Lone Star Law (S1E9)
08:10

Monster Island

Monster Island
09:05

Shark Attack File 2

Shark Attack File 2
10:00

Wildest Islands (S2E4)

Wildest Islands (S2E4)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E13)

Pit Bulls & Parolees (S7E13)
11:50

My Fat Pet (S1E5)

My Fat Pet (S1E5)
12:45

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E6)

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E6)
13:40

Shark Attack File 2

Shark Attack File 2
14:35

Expedition Mungo (S1E6)

Expedition Mungo (S1E6)
15:30

Keeping Up With The Kruger (S1E9)

Keeping Up With The Kruger (S1E9)
16:25

Lone Star Law (S1E10)

Lone Star Law (S1E10)
17:20

My Fat Pet (S1E6)

My Fat Pet (S1E6)
18:15

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
19:10

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
20:05

Wildest Islands (S2E5)

Wildest Islands (S2E5)
21:00

Alaska Monsters (S1E1)

Alaska Monsters (S1E1)
21:55

Pit Bulls & Parolees (S7E14)

Pit Bulls & Parolees (S7E14)
22:50

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
23:45

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
00:40

Alaska Monsters (S1E1)

Alaska Monsters (S1E1)
01:35

My Fat Pet (S1E6)

My Fat Pet (S1E6)
02:25

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
03:15

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
04:02

Wildest Islands (S2E5)

Wildest Islands (S2E5)
04:49

Pit Bulls & Parolees (S7E14)

Pit Bulls & Parolees (S7E14)
Onsdag 8/22
07:15

Lone Star Law (S1E10)

Lone Star Law (S1E10)
08:10

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
09:05

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
10:00

Wildest Islands (S2E5)

Wildest Islands (S2E5)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E14)

Pit Bulls & Parolees (S7E14)
11:50

My Fat Pet (S1E6)

My Fat Pet (S1E6)
12:45

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E7)

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E7)
13:40

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
14:35

Alaska Monsters (S1E1)

Alaska Monsters (S1E1)
15:30

Keeping Up With The Kruger (S1E10)

Keeping Up With The Kruger (S1E10)
16:25

Lone Star Law (S1E11)

Lone Star Law (S1E11)
17:20

Cat vs Dog (S1E1)

Cat vs Dog (S1E1)
18:15

Tanked (S7E19)

Tanked (S7E19)
19:10

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
20:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
21:00

Alaska Monsters (S1E2)

Alaska Monsters (S1E2)
21:55

Pit Bulls & Parolees (S7E15)

Pit Bulls & Parolees (S7E15)
22:50

Tanked (S7E19)

Tanked (S7E19)
23:45

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
00:40

Alaska Monsters (S1E2)

Alaska Monsters (S1E2)
01:35

Cat vs Dog (S1E1)

Cat vs Dog (S1E1)
02:25

Tanked (S7E19)

Tanked (S7E19)
03:15

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
04:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
04:49

Pit Bulls & Parolees (S7E15)

Pit Bulls & Parolees (S7E15)
Torsdag 8/23
07:15

Lone Star Law (S1E11)

Lone Star Law (S1E11)
08:10

Tanked (S7E19)

Tanked (S7E19)
09:05

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
10:00

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E15)

Pit Bulls & Parolees (S7E15)
11:50

Cat vs Dog (S1E1)

Cat vs Dog (S1E1)
12:45

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E8)

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E8)
13:40

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
14:35

Alaska Monsters (S1E2)

Alaska Monsters (S1E2)
15:30

Keeping Up With The Kruger (S1E11)

Keeping Up With The Kruger (S1E11)
16:25

Lone Star Law (S1E12)

Lone Star Law (S1E12)
17:20

Cat vs Dog (S1E2)

Cat vs Dog (S1E2)
18:15

Lone Star Law (S3E10)

Lone Star Law (S3E10)
19:10

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
20:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
21:00

Alaska Monsters (S1E3)

Alaska Monsters (S1E3)
21:55

Pit Bulls & Parolees (S7E16)

Pit Bulls & Parolees (S7E16)
22:50

Lone Star Law (S3E10)

Lone Star Law (S3E10)
23:45

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
00:40

Alaska Monsters (S1E3)

Alaska Monsters (S1E3)
01:35

Cat vs Dog (S1E2)

Cat vs Dog (S1E2)
02:25

Lone Star Law (S3E10)

Lone Star Law (S3E10)
03:15

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
04:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
04:49

Pit Bulls & Parolees (S7E16)

Pit Bulls & Parolees (S7E16)
Fredag 8/24
07:15

Lone Star Law (S1E12)

Lone Star Law (S1E12)
08:10

Lone Star Law (S3E10)

Lone Star Law (S3E10)
09:05

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
10:00

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E16)

Pit Bulls & Parolees (S7E16)
11:50

Cat vs Dog (S1E2)

Cat vs Dog (S1E2)
12:45

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E9)

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E9)
13:40

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
14:35

Alaska Monsters (S1E3)

Alaska Monsters (S1E3)
15:30

Keeping Up With The Kruger (S1E12)

Keeping Up With The Kruger (S1E12)
16:25

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
17:20

Cat vs Dog (S1E3)

Cat vs Dog (S1E3)
18:15

The Bronx Zoo (S2E9)

The Bronx Zoo (S2E9)
19:10

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)
20:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
21:00

Alaska Monsters (S1E4)

Alaska Monsters (S1E4)
21:55

Pit Bulls & Parolees (S7E17)

Pit Bulls & Parolees (S7E17)
22:50

The Bronx Zoo (S2E9)

The Bronx Zoo (S2E9)
23:45

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)
00:40

Alaska Monsters (S1E4)

Alaska Monsters (S1E4)
01:35

Cat vs Dog (S1E3)

Cat vs Dog (S1E3)
02:25

The Bronx Zoo (S2E9)

The Bronx Zoo (S2E9)
03:15

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)
04:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
04:49

Pit Bulls & Parolees (S7E17)

Pit Bulls & Parolees (S7E17)
Lördag 8/25
07:15

The Bronx Zoo (S2E9)

The Bronx Zoo (S2E9)
08:10

Tanked (S7E19)

Tanked (S7E19)
09:05

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
10:00

Monster Island

Monster Island
10:55

Shark Attack File 2

Shark Attack File 2
11:50

Wildest Islands (S2E4)

Wildest Islands (S2E4)
12:45

Wildest Islands (S2E5)

Wildest Islands (S2E5)
13:40

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
14:35

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
15:30

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
16:25

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)

Insane Pools: Off the Deep End (S2E6)
17:20

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
18:15

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
19:10

The Bronx Zoo (S2E9)

The Bronx Zoo (S2E9)
20:05

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)
21:00

After the Attack (S1E2)

After the Attack (S1E2)
21:55

After the Attack (S1E3)

After the Attack (S1E3)
22:50

After the Attack (S1E4)

After the Attack (S1E4)
23:45

Alaska Monsters (S1E1)

Alaska Monsters (S1E1)
00:40

Alaska Monsters (S1E2)

Alaska Monsters (S1E2)
01:35

Alaska Monsters (S1E3)

Alaska Monsters (S1E3)
02:25

Lone Star Law (S3E10)

Lone Star Law (S3E10)
03:15

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
04:02

Lone Star Law (S1E9)

Lone Star Law (S1E9)
04:49

Lone Star Law (S1E10)

Lone Star Law (S1E10)
Söndag 8/26
07:15

Pit Bulls & Parolees (S7E13)

Pit Bulls & Parolees (S7E13)
08:10

Pit Bulls & Parolees (S7E14)

Pit Bulls & Parolees (S7E14)
09:05

Pit Bulls & Parolees (S7E15)

Pit Bulls & Parolees (S7E15)
10:00

Pit Bulls & Parolees (S7E16)

Pit Bulls & Parolees (S7E16)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E17)

Pit Bulls & Parolees (S7E17)
11:50

Glory Hounds (S1E1)

Glory Hounds (S1E1)
12:45

From Wags To Riches (S1E5)

From Wags To Riches (S1E5)
13:40

America's Cutest Pets (S4E4)

America's Cutest Pets (S4E4)
14:35

America's Cutest Pets (S4E5)

America's Cutest Pets (S4E5)
15:30

America's Cutest Pets (S4E6)

America's Cutest Pets (S4E6)
16:25

America's Cutest...

America's Cutest...
17:20

League of Monkeys

League of Monkeys
18:15

Killer Whales

Killer Whales
19:10

Jaws Comes Home: Return of the Great Whites

Jaws Comes Home: Return of the Great Whites
20:05

Shark Attack Survival Guide

Shark Attack Survival Guide
21:00

Shark Feeding Frenzy

Shark Feeding Frenzy
21:55

After the Attack (S1E2)

After the Attack (S1E2)
22:50

North Woods Law (S4E18)

North Woods Law (S4E18)
23:45

Keeping Up With The Kruger (S1E8)

Keeping Up With The Kruger (S1E8)
00:40

Keeping Up With The Kruger (S1E9)

Keeping Up With The Kruger (S1E9)
01:35

Keeping Up With The Kruger (S1E10)

Keeping Up With The Kruger (S1E10)
02:25

Keeping Up With The Kruger (S1E11)

Keeping Up With The Kruger (S1E11)
03:15

Keeping Up With The Kruger (S1E12)

Keeping Up With The Kruger (S1E12)
04:02

Lone Star Law (S1E11)

Lone Star Law (S1E11)
04:49

Lone Star Law (S1E12)

Lone Star Law (S1E12)
Måndag 8/27
07:15

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
08:10

The Bronx Zoo (S2E9)

The Bronx Zoo (S2E9)
09:05

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)
10:00

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
10:55

Pit Bulls & Parolees (S7E17)

Pit Bulls & Parolees (S7E17)
11:50

Cat vs Dog (S1E3)

Cat vs Dog (S1E3)
12:45

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E10)

Dr. Dee: Alaska Vet (S2E10)
13:40

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E12)
14:35

Alaska Monsters (S1E4)

Alaska Monsters (S1E4)
15:30

Keeping Up With The Kruger (S1E13)

Keeping Up With The Kruger (S1E13)
16:25

Lone Star Law (S2E2)

Lone Star Law (S2E2)
17:20

Cat vs Dog (S1E4)

Cat vs Dog (S1E4)
18:15

Monster Croc Invasion

Monster Croc Invasion
19:10

Jaws Strikes Back

Jaws Strikes Back
20:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)
21:00

Alaska Monsters (S1E5)

Alaska Monsters (S1E5)
21:55

Pit Bulls & Parolees (S7E18)

Pit Bulls & Parolees (S7E18)
22:50

Monster Croc Invasion

Monster Croc Invasion
23:45

Jaws Strikes Back

Jaws Strikes Back
00:40

Alaska Monsters (S1E5)

Alaska Monsters (S1E5)
01:35

Cat vs Dog (S1E4)

Cat vs Dog (S1E4)
02:25

Monster Croc Invasion

Monster Croc Invasion
03:15

Jaws Strikes Back

Jaws Strikes Back
04:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)
Animal Planet is this week airing Swamp Brothers, Keeping Up With The Kruger, Lone Star Law, The Bronx Zoo, Dr. Jeff, Wildest Islands, Pit Bulls & Parolees, My Fat Pet, Dr. Dee, Expedition Mungo, Glory Hounds, Alaska Monsters, Cat vs Dog, Tanked, Insane Pools, Wildest Islands Of Indonesia, North Woods Law, After the Attack, From Wags To Riches, America's Cutest Pets

Animal Planet i dag
Animal Planet i kväll