Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

National Geographic Wild tv-guide fra 26/6 2019 to 4/7 2019

Onsdag 6/26
08:40

Giraffen - Afrikas jätte

Giraffen - Afrikas jätte
09:25

Den otroliga dr Pol (S7E6)

Den otroliga dr Pol (S7E6)
10:10

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E6)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E6)
11:00

Havets jättar

Havets jättar
11:40

Giraffen - Afrikas jätte

Giraffen - Afrikas jätte
12:30

Kampen om flocken

Kampen om flocken
13:15

Lion vs. Giraffe

Lion vs. Giraffe
14:05

Lejonens återkomst

Lejonens återkomst
14:50

Europas sista vildmark

Europas sista vildmark
15:40

Liten och farlig

Liten och farlig
16:25

Den otroliga dr Pol (S7E6)

Den otroliga dr Pol (S7E6)
17:10

Djurens kampklubb (S5E8)

Djurens kampklubb (S5E8)
18:00

Legendarisk fångst (S1E4)

Legendarisk fångst (S1E4)
18:50

Jakten på monsterkrokodilen

Jakten på monsterkrokodilen
19:40

Kampen om flocken

Kampen om flocken
20:25

Legendarisk fångst (S1E4)

Legendarisk fångst (S1E4)
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E7)

Den otroliga dr Pol (S7E7)
22:05

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E7)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E7)
22:50

Djurens kampklubb (S5E8)

Djurens kampklubb (S5E8)
23:40

Legendarisk fångst (S1E4)

Legendarisk fångst (S1E4)
00:30

Kampen om flocken

Kampen om flocken
01:20

Havets jättar

Havets jättar
02:00

Giraffen - Afrikas jätte

Giraffen - Afrikas jätte
02:50

Legendarisk fångst (S1E4)

Legendarisk fångst (S1E4)
03:35

Europas sista vildmark

Europas sista vildmark
04:25

Liten och farlig

Liten och farlig
05:10

Legendarisk fångst (S1E4)

Legendarisk fångst (S1E4)
Torsdag 6/27
06:00

Den vilda världen (S1E7)

Den vilda världen (S1E7)
06:25

Den vilda världen (S1E8)

Den vilda världen (S1E8)
06:50

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E7)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E7)
07:35

Girl Power

Girl Power
08:25

Grizzlygryta (S1E1)

Grizzlygryta (S1E1)
09:15

Den otroliga dr Pol (S7E7)

Den otroliga dr Pol (S7E7)
10:05

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E7)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E7)
10:50

Girl Power

Girl Power
11:35

Grizzlygryta (S1E1)

Grizzlygryta (S1E1)
12:25

Kampen om träsket

Kampen om träsket
13:15

Den otroliga dr Pol (S3E1)

Den otroliga dr Pol (S3E1)
14:00

Den otroliga dr Pol (S3E2)

Den otroliga dr Pol (S3E2)
14:50

Den otroliga dr Pol (S3E3)

Den otroliga dr Pol (S3E3)
15:40

Den otroliga dr Pol (S3E4)

Den otroliga dr Pol (S3E4)
16:25

Den otroliga dr Pol (S7E7)

Den otroliga dr Pol (S7E7)
17:10

Djurens kampklubb (S1E1)

Djurens kampklubb (S1E1)
18:00

Fiska efter jättar (S1E3)

Fiska efter jättar (S1E3)
18:50

Det vilda Sydafrika (S1E3)

Det vilda Sydafrika (S1E3)
19:35

Kampen om träsket

Kampen om träsket
20:25

Fiska efter jättar (S1E3)

Fiska efter jättar (S1E3)
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E8)

Den otroliga dr Pol (S7E8)
22:05

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E8)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E8)
22:50

Djurens kampklubb (S1E1)

Djurens kampklubb (S1E1)
23:40

Fiska efter jättar (S1E3)

Fiska efter jättar (S1E3)
00:30

Kampen om träsket

Kampen om träsket
01:15

Girl Power

Girl Power
02:05

Grizzlygryta (S1E1)

Grizzlygryta (S1E1)
02:55

Fiska efter jättar (S1E3)

Fiska efter jättar (S1E3)
03:40

Den otroliga dr Pol (S3E3)

Den otroliga dr Pol (S3E3)
04:25

Den otroliga dr Pol (S3E4)

Den otroliga dr Pol (S3E4)
05:10

Fiska efter jättar (S1E3)

Fiska efter jättar (S1E3)
Fredag 6/28
06:00

Den vilda världen (S1E9)

Den vilda världen (S1E9)
06:25

Den vilda världen (S1E10)

Den vilda världen (S1E10)
06:50

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E8)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E8)
07:35

Grizzlybjörnens rike

Grizzlybjörnens rike
08:25

Flodhäst vs krokodil

Flodhäst vs krokodil
09:15

Den otroliga dr Pol (S7E8)

Den otroliga dr Pol (S7E8)
10:05

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E8)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S4E8)
10:50

Grizzlybjörnens rike

Grizzlybjörnens rike
11:40

Flodhäst vs krokodil

Flodhäst vs krokodil
12:25

Bearhood

Bearhood
13:15

Amerikas farligaste djur

Amerikas farligaste djur
14:05

NG Wild series 1

NG Wild series 1
14:50

Lejonens återkomst

Lejonens återkomst
15:35

Krokodilgängen

Krokodilgängen
16:25

Den otroliga dr Pol (S7E8)

Den otroliga dr Pol (S7E8)
17:10

Djurens kampklubb (S1E2)

Djurens kampklubb (S1E2)
18:00

Lejonriket (S1E1)

Lejonriket (S1E1)
18:45

Predator Fails (S1E3)

Predator Fails (S1E3)
19:35

Bearhood

Bearhood
20:25

Lejonriket (S1E1)

Lejonriket (S1E1)
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E9)

Den otroliga dr Pol (S7E9)
22:00

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)
22:50

Djurens kampklubb (S1E2)

Djurens kampklubb (S1E2)
23:40

Lejonriket (S1E1)

Lejonriket (S1E1)
00:30

Bearhood

Bearhood
01:15

Grizzlybjörnens rike

Grizzlybjörnens rike
02:05

Flodhäst vs krokodil

Flodhäst vs krokodil
02:55

Lejonriket (S1E1)

Lejonriket (S1E1)
03:40

Lejonens återkomst

Lejonens återkomst
04:25

Krokodilgängen

Krokodilgängen
05:10

Lejonriket (S1E1)

Lejonriket (S1E1)
Lördag 6/29
06:00

Den vilda världen (S1E11)

Den vilda världen (S1E11)
06:20

Den vilda världen (S1E12)

Den vilda världen (S1E12)
06:45

My Dog Ate What?

My Dog Ate What?
07:35

My Dog Ate What?

My Dog Ate What?
08:25

Indiens vilda paradis

Indiens vilda paradis
09:10

My Dog Ate What?

My Dog Ate What?
10:00

My Dog Ate What?

My Dog Ate What?
10:50

My Dog Ate What?

My Dog Ate What?
11:40

Wild 24 (S3E3)

Wild 24 (S3E3)
12:25

Wild 24 (S3E1)

Wild 24 (S3E1)
13:15

Wild 24 (S3E4)

Wild 24 (S3E4)
14:00

Wild 24 (S3E2)

Wild 24 (S3E2)
14:50

Afrikas farligaste djur (S2E1)

Afrikas farligaste djur (S2E1)
15:35

Afrikas farligaste djur (S2E2)

Afrikas farligaste djur (S2E2)
16:25

Afrikas farligaste djur (S2E3)

Afrikas farligaste djur (S2E3)
17:10

Afrikas farligaste djur: Ungt blod

Afrikas farligaste djur: Ungt blod
18:00

Leopard Rock

Leopard Rock
18:50

Badlands

Badlands
19:35

Kalråttan: Naturens märkligaste superhjälte

Kalråttan: Naturens märkligaste superhjälte
20:25

Leopard Rock

Leopard Rock
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E5)

Den otroliga dr Pol (S7E5)
22:05

Den otroliga dr Pol (S7E7)

Den otroliga dr Pol (S7E7)
22:50

Den otroliga dr Pol (S7E9)

Den otroliga dr Pol (S7E9)
23:40

Wild 24 (S3E2)

Wild 24 (S3E2)
00:30

Afrikas farligaste djur (S2E1)

Afrikas farligaste djur (S2E1)
01:15

Afrikas farligaste djur (S2E2)

Afrikas farligaste djur (S2E2)
02:05

Afrikas farligaste djur (S2E3)

Afrikas farligaste djur (S2E3)
02:55

Afrikas farligaste djur: Ungt blod

Afrikas farligaste djur: Ungt blod
03:40

Afrikas farligaste djur (S2E1)

Afrikas farligaste djur (S2E1)
04:25

Afrikas farligaste djur (S2E2)

Afrikas farligaste djur (S2E2)
05:10

Leopard Rock

Leopard Rock
Söndag 6/30
06:00

Den vilda världen (S1E13)

Den vilda världen (S1E13)
06:25

Den vilda världen (S1E1)

Den vilda världen (S1E1)
06:50

Ovanliga djurkompisar (S4E2)

Ovanliga djurkompisar (S4E2)
07:35

Ovanliga djurkompisar (S4E3)

Ovanliga djurkompisar (S4E3)
08:25

Savage Kingdom (S3E4)

Savage Kingdom (S3E4)
09:15

Ovanliga djurkompisar (S4E1)

Ovanliga djurkompisar (S4E1)
10:05

Ovanliga djurkompisar (S4E2)

Ovanliga djurkompisar (S4E2)
10:50

Ovanliga djurkompisar (S4E3)

Ovanliga djurkompisar (S4E3)
11:35

Djurlivet i Amazonas

Djurlivet i Amazonas
12:25

Amazonas elektriska fisk

Amazonas elektriska fisk
13:15

Europas vilda öar

Europas vilda öar
14:00

Människan och naturen (S1E5)

Människan och naturen (S1E5)
14:50

Människan och naturen (S1E2)

Människan och naturen (S1E2)
15:35

Människan och naturen (S1E1)

Människan och naturen (S1E1)
16:25

Människan och naturen (S1E3)

Människan och naturen (S1E3)
17:10

Människan och naturen (S1E4)

Människan och naturen (S1E4)
18:00

Savage Kingdom (S3E5)

Savage Kingdom (S3E5)
18:50

Savage Kingdom (S3E6)

Savage Kingdom (S3E6)
19:35

Zebs stora fisk: Goonch

Zebs stora fisk: Goonch
20:25

Savage Kingdom (S3E5)

Savage Kingdom (S3E5)
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E6)

Den otroliga dr Pol (S7E6)
22:00

Den otroliga dr Pol (S7E8)

Den otroliga dr Pol (S7E8)
22:50

Den otroliga dr Pol (S7E5)

Den otroliga dr Pol (S7E5)
23:40

Människan och naturen (S1E5)

Människan och naturen (S1E5)
00:25

Människan och naturen (S1E2)

Människan och naturen (S1E2)
01:15

Människan och naturen (S1E1)

Människan och naturen (S1E1)
02:05

Människan och naturen (S1E3)

Människan och naturen (S1E3)
02:55

Människan och naturen (S1E4)

Människan och naturen (S1E4)
03:40

Människan och naturen (S1E2)

Människan och naturen (S1E2)
04:25

Människan och naturen (S1E1)

Människan och naturen (S1E1)
05:10

Savage Kingdom (S3E5)

Savage Kingdom (S3E5)
Måndag 7/1
06:00

Prövningar i det vilda (S1E1)

Prövningar i det vilda (S1E1)
06:25

Prövningar i det vilda (S1E2)

Prövningar i det vilda (S1E2)
06:50

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)
07:35

Det vilda Ryssland (S1E1)

Det vilda Ryssland (S1E1)
08:25

Det vilda Ryssland (S1E2)

Det vilda Ryssland (S1E2)
09:15

Den otroliga dr Pol (S7E9)

Den otroliga dr Pol (S7E9)
10:05

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)
10:50

Det vilda Ryssland (S1E1)

Det vilda Ryssland (S1E1)
11:40

Det vilda Ryssland (S1E2)

Det vilda Ryssland (S1E2)
12:25

Det vilda Ryssland (S1E6)

Det vilda Ryssland (S1E6)
13:15

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E2)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E2)
14:05

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E3)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E3)
14:50

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E4)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E4)
15:35

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)
16:25

Den otroliga dr Pol (S7E9)

Den otroliga dr Pol (S7E9)
17:10

Djurens kampklubb (S1E3)

Djurens kampklubb (S1E3)
18:00

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)
18:45

Människa mot puma

Människa mot puma
19:35

Vår blodiga natur

Vår blodiga natur
20:25

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E10)

Den otroliga dr Pol (S7E10)
22:00

Dr Oakley: Veterinär i Yukon (S5E2)

Dr Oakley: Veterinär i Yukon (S5E2)
22:50

Djurens kampklubb (S1E3)

Djurens kampklubb (S1E3)
23:40

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)
00:30

Den otroliga dr Pol (S7E10)

Den otroliga dr Pol (S7E10)
01:15

Det vilda Ryssland (S1E1)

Det vilda Ryssland (S1E1)
02:05

Det vilda Ryssland (S1E2)

Det vilda Ryssland (S1E2)
02:55

Det vilda Ryssland (S1E6)

Det vilda Ryssland (S1E6)
03:40

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E4)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E4)
04:25

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E1)
05:10

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)

Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur (S1E3)
Tisdag 7/2
06:00

Prövningar i det vilda (S1E3)

Prövningar i det vilda (S1E3)
06:25

Prövningar i det vilda (S1E4)

Prövningar i det vilda (S1E4)
06:50

Dr Oakley: Veterinär i Yukon (S5E2)

Dr Oakley: Veterinär i Yukon (S5E2)
07:35

Djurens kampklubb (S4E2)

Djurens kampklubb (S4E2)
08:25

Djurens kampklubb (S4E3)

Djurens kampklubb (S4E3)
09:15

Den otroliga dr Pol (S7E10)

Den otroliga dr Pol (S7E10)
10:05

Dr Oakley: Veterinär i Yukon (S5E2)

Dr Oakley: Veterinär i Yukon (S5E2)
10:50

Djurens kampklubb (S4E2)

Djurens kampklubb (S4E2)
11:40

Djurens kampklubb (S4E3)

Djurens kampklubb (S4E3)
12:25

Djurens kampklubb (S4E4)

Djurens kampklubb (S4E4)
13:15

Djurens kampklubb (S5E1)

Djurens kampklubb (S5E1)
14:05

Djurens kampklubb (S5E2)

Djurens kampklubb (S5E2)
14:50

Djurens kampklubb (S5E3)

Djurens kampklubb (S5E3)
15:35

Djurens kampklubb (S5E4)

Djurens kampklubb (S5E4)
16:25

Den otroliga dr Pol (S7E10)

Den otroliga dr Pol (S7E10)
17:10

Djurens kampklubb (S1E4)

Djurens kampklubb (S1E4)
18:00

Djurens kampklubb (S1E1)

Djurens kampklubb (S1E1)
18:45

Laglösa djur

Laglösa djur
19:35

Djurens fantastiska selfiebilder

Djurens fantastiska selfiebilder
20:25

Djurens kampklubb (S1E1)

Djurens kampklubb (S1E1)
21:15

Den otroliga dr Pol (S7E11)

Den otroliga dr Pol (S7E11)
22:00

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E2)

Dr Oakely: Veterinär i Yukon (S1E2)
22:50

Djurens kampklubb (S1E4)

Djurens kampklubb (S1E4)
23:40

Djurens kampklubb (S1E1)

Djurens kampklubb (S1E1)
00:30

Den otroliga dr Pol (S7E11)

Den otroliga dr Pol (S7E11)
01:15

Djurens kampklubb (S4E2)

Djurens kampklubb (S4E2)
02:05

Djurens kampklubb (S4E3)

Djurens kampklubb (S4E3)
02:55

Djurens kampklubb (S4E4)

Djurens kampklubb (S4E4)
03:40

Djurens kampklubb (S5E3)

Djurens kampklubb (S5E3)
04:25

Djurens kampklubb (S5E4)

Djurens kampklubb (S5E4)
05:10

Djurens kampklubb (S1E1)

Djurens kampklubb (S1E1)
National Geographic Wild is this week airing Den otroliga dr Pol, Dr Oakely, Djurens kampklubb, Legendarisk fångst, Den vilda världen, Grizzlygryta, Fiska efter jättar, Det vilda Sydafrika, Lejonriket, Predator Fails, Wild 24, Afrikas farligaste djur, Ovanliga djurkompisar, Savage Kingdom, Människan och naturen, Prövningar i det vilda, Det vilda Ryssland, Samlingsavsnitt-Afrikas farligaste djur, Dr Oakley

National Geographic Wild i dag
National Geographic Wild i kväll