Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

National Geographic Wild tv-guide fra 21/4 2019 to 29/4 2019

Söndag 4/21
06:50

Dyrenes kampklub (S2E3)

Dyrenes kampklub (S2E3)
07:35

Dyrenes kampklub (S2E2)

Dyrenes kampklub (S2E2)
08:25

Det vilde Arktis (S1E1)

Det vilde Arktis (S1E1)
09:10

Oversvømmelsen (S1E1)

Oversvømmelsen (S1E1)
10:00

Dyrenes kampklub (S2E3)

Dyrenes kampklub (S2E3)
10:50

Dyrenes kampklub (S2E2)

Dyrenes kampklub (S2E2)
11:35

Dyrenes kampklub (S2E1)

Dyrenes kampklub (S2E1)
12:25

Dyrenes kampklub (S2E6)

Dyrenes kampklub (S2E6)
13:10

Fight club for dyr

Fight club for dyr
14:00

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E1)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E1)
14:50

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)
15:35

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E3)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E3)
16:25

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E4)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E4)
17:10

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E5)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E5)
18:00

Det vilde Arktis (S1E2)

Det vilde Arktis (S1E2)
18:50

Løvernes rige (S1E1)

Løvernes rige (S1E1)
19:35

Løvernes rige (S1E2)

Løvernes rige (S1E2)
20:25

Det vilde Arktis (S1E2)

Det vilde Arktis (S1E2)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S4E16)

Den utrolige Dr. Pol (S4E16)
22:05

Den utrolige Dr. Pol (S4E18)

Den utrolige Dr. Pol (S4E18)
22:50

Den utrolige Dr. Pol (S4E15)

Den utrolige Dr. Pol (S4E15)
23:40

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E1)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E1)
00:25

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)
01:15

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E3)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E3)
02:05

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E4)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E4)
02:50

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E5)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E5)
03:40

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)
04:25

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E3)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E3)
05:10

Løvernes rige (S1E2)

Løvernes rige (S1E2)
Måndag 4/22
06:00

World Wild Web (S1E1)

World Wild Web (S1E1)
06:25

World Wild Web (S1E5)

World Wild Web (S1E5)
06:50

Dyrlæge i Yukon (S3E1)

Dyrlæge i Yukon (S3E1)
07:40

Vogtere af paradisets have

Vogtere af paradisets have
08:25

Monsterfisk (S3E9)

Monsterfisk (S3E9)
09:15

Den utrolige Dr. Pol (S4E19)

Den utrolige Dr. Pol (S4E19)
10:00

Dyrlæge i Yukon (S3E1)

Dyrlæge i Yukon (S3E1)
10:50

Vogtere af paradisets have

Vogtere af paradisets have
11:35

Verdens mærkeligste kæledyr (S1E2)

Verdens mærkeligste kæledyr (S1E2)
12:25

Ekstreme overlevere

Ekstreme overlevere
13:15

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E1)

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E1)
14:00

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E2)

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E2)
14:50

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E3)

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E3)
15:40

Perlernes hemmelige liv

Perlernes hemmelige liv
16:25

Den utrolige Dr. Pol (S4E19)

Den utrolige Dr. Pol (S4E19)
17:10

Dyrenes kampklub (S5E6)

Dyrenes kampklub (S5E6)
18:00

Vilde jægere (S1E1)

Vilde jægere (S1E1)
18:50

Ekstreme overlevere

Ekstreme overlevere
19:35

Savage Kingdom

Savage Kingdom
20:25

Vilde jægere (S1E1)

Vilde jægere (S1E1)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)
22:05

Dyrlæge i Yukon (S3E8)

Dyrlæge i Yukon (S3E8)
22:50

Dyrenes kampklub (S5E6)

Dyrenes kampklub (S5E6)
23:40

Vilde jægere (S1E1)

Vilde jægere (S1E1)
00:30

Monsterfisk (S3E9)

Monsterfisk (S3E9)
01:20

Vogtere af paradisets have

Vogtere af paradisets have
02:10

Verdens mærkeligste kæledyr (S1E2)

Verdens mærkeligste kæledyr (S1E2)
02:55

Ekstreme overlevere

Ekstreme overlevere
03:40

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E3)

Verdens mærkeligste: Dyretabuer (S1E3)
04:25

Perlernes hemmelige liv

Perlernes hemmelige liv
05:10

Savage Kingdom

Savage Kingdom
Tisdag 4/23
06:00

World Wild Web (S1E2)

World Wild Web (S1E2)
06:25

World Wild Web (S1E3)

World Wild Web (S1E3)
06:45

Dyrlæge i Yukon (S3E8)

Dyrlæge i Yukon (S3E8)
07:30

Små dræbere

Små dræbere
08:20

Monsterfisk (S3E10)

Monsterfisk (S3E10)
09:10

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)
09:55

Dyrlæge i Yukon (S3E8)

Dyrlæge i Yukon (S3E8)
10:40

Små dræbere

Små dræbere
11:30

Jeg overlevede et hajangreb: USA

Jeg overlevede et hajangreb: USA
12:15

Giraffen: Afrikas kæmpe

Giraffen: Afrikas kæmpe
13:00

Verdens farligste dyr (S3E3)

Verdens farligste dyr (S3E3)
13:50

Verdens farligste dyr (S3E4)

Verdens farligste dyr (S3E4)
14:45

Verdens farligste dyr (S3E2)

Verdens farligste dyr (S3E2)
15:35

Verdens farligste dyr (S1E2)

Verdens farligste dyr (S1E2)
16:25

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)
17:10

Dyrenes kampklub (S5E7)

Dyrenes kampklub (S5E7)
18:00

Uberørte øer (S1E2)

Uberørte øer (S1E2)
18:50

Territoriel: Løver og flodheste

Territoriel: Løver og flodheste
19:35

Savage Kingdom

Savage Kingdom
20:25

Uberørte øer (S1E2)

Uberørte øer (S1E2)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)
22:05

Dyrlæge i Yukon (S3E2)

Dyrlæge i Yukon (S3E2)
22:50

Dyrenes kampklub (S5E7)

Dyrenes kampklub (S5E7)
23:40

Uberørte øer (S1E2)

Uberørte øer (S1E2)
00:30

Monsterfisk (S3E10)

Monsterfisk (S3E10)
01:20

Små dræbere

Små dræbere
02:05

Jeg overlevede et hajangreb: USA

Jeg overlevede et hajangreb: USA
02:50

Giraffen: Afrikas kæmpe

Giraffen: Afrikas kæmpe
03:35

Verdens farligste dyr (S3E2)

Verdens farligste dyr (S3E2)
04:25

Verdens farligste dyr (S1E2)

Verdens farligste dyr (S1E2)
05:15

Savage Kingdom

Savage Kingdom
Onsdag 4/24
06:00

World Wild Web (S1E4)

World Wild Web (S1E4)
06:25

World Wild Web (S2E2)

World Wild Web (S2E2)
06:50

Dyrlæge i Yukon (S3E2)

Dyrlæge i Yukon (S3E2)
07:35

24 timer i dyreriget (S3E1)

24 timer i dyreriget (S3E1)
08:25

Monsterfisk (S3E11)

Monsterfisk (S3E11)
09:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)
10:00

Dyrlæge i Yukon (S3E2)

Dyrlæge i Yukon (S3E2)
10:50

24 timer i dyreriget (S3E1)

24 timer i dyreriget (S3E1)
11:35

Deadly Super Cat

Deadly Super Cat
12:25

Untamed Philippines (S1E1)

Untamed Philippines (S1E1)
13:10

Haj vs. rovdyr

Haj vs. rovdyr
14:00

Monsterfrøer

Monsterfrøer
14:50

Farligt begær

Farligt begær
15:35

Flodhest vs. krokodille

Flodhest vs. krokodille
16:25

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)
17:10

Dyrenes kampklub (S5E8)

Dyrenes kampklub (S5E8)
18:00

Hemmelighederne i zoo (S1E6)

Hemmelighederne i zoo (S1E6)
18:50

Verdens farligste hajer

Verdens farligste hajer
19:40

Savage Kingdom

Savage Kingdom
20:25

Hemmelighederne i zoo (S1E6)

Hemmelighederne i zoo (S1E6)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)
22:05

Dyrlæge i Yukon (S3E3)

Dyrlæge i Yukon (S3E3)
22:50

Dyrenes kampklub (S5E8)

Dyrenes kampklub (S5E8)
23:40

Hemmelighederne i zoo (S1E6)

Hemmelighederne i zoo (S1E6)
00:30

Monsterfisk (S3E11)

Monsterfisk (S3E11)
01:20

24 timer i dyreriget (S3E1)

24 timer i dyreriget (S3E1)
02:05

Deadly Super Cat

Deadly Super Cat
02:55

Untamed Philippines (S1E1)

Untamed Philippines (S1E1)
03:40

Farligt begær

Farligt begær
04:25

Flodhest vs. krokodille

Flodhest vs. krokodille
05:10

Savage Kingdom

Savage Kingdom
Torsdag 4/25
06:00

World Wild Web (S2E1)

World Wild Web (S2E1)
06:25

World Wild Web (S1E1)

World Wild Web (S1E1)
06:50

Dyrlæge i Yukon (S3E3)

Dyrlæge i Yukon (S3E3)
07:35

Jaguar vs. krokodille

Jaguar vs. krokodille
08:25

Monsterfisk (S3E12)

Monsterfisk (S3E12)
09:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)
10:00

Dyrlæge i Yukon (S3E3)

Dyrlæge i Yukon (S3E3)
10:50

Jaguar vs. krokodille

Jaguar vs. krokodille
11:35

Dyrenes kampklub (S1E3)

Dyrenes kampklub (S1E3)
12:25

Krokodillernes vilde verden

Krokodillernes vilde verden
13:10

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E1)

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E1)
14:00

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E3)

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E3)
14:50

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E5)

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E5)
15:35

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E4)

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E4)
16:25

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)
17:10

Dyrenes kampklub (S1E1)

Dyrenes kampklub (S1E1)
18:00

At fiske efter giganter (S1E3)

At fiske efter giganter (S1E3)
18:50

Borneos dyreliv: Vildt og ekstremt

Borneos dyreliv: Vildt og ekstremt
19:35

Savage Kingdom

Savage Kingdom
20:25

At fiske efter giganter (S1E3)

At fiske efter giganter (S1E3)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)
22:05

Dyrlæge i Yukon (S3E4)

Dyrlæge i Yukon (S3E4)
22:50

Dyrenes kampklub (S1E1)

Dyrenes kampklub (S1E1)
23:40

At fiske efter giganter (S1E3)

At fiske efter giganter (S1E3)
00:30

Monsterfisk (S3E12)

Monsterfisk (S3E12)
01:20

Jaguar vs. krokodille

Jaguar vs. krokodille
02:05

Dyrenes kampklub (S1E3)

Dyrenes kampklub (S1E3)
02:50

Krokodillernes vilde verden

Krokodillernes vilde verden
03:40

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E5)

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E5)
04:25

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E4)

Født på ny: Det afrikanske dyrerige (S1E4)
05:10

Savage Kingdom

Savage Kingdom
Fredag 4/26
06:00

Underlig og fantastisk (S1E1)

Underlig og fantastisk (S1E1)
06:25

Underlig og fantastisk (S1E2)

Underlig og fantastisk (S1E2)
06:50

Dyrlæge i Yukon (S3E4)

Dyrlæge i Yukon (S3E4)
07:35

Det vilde Brasilien (S1E1)

Det vilde Brasilien (S1E1)
08:25

Monsterfisk (S3E13)

Monsterfisk (S3E13)
09:10

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)
10:00

Dyrlæge i Yukon (S3E4)

Dyrlæge i Yukon (S3E4)
10:45

Det vilde Brasilien (S1E1)

Det vilde Brasilien (S1E1)
11:35

Det vilde Brasilien (S1E3)

Det vilde Brasilien (S1E3)
12:25

Det vilde Brasilien (S1E4)

Det vilde Brasilien (S1E4)
13:10

Uberørte øer (S1E4)

Uberørte øer (S1E4)
14:00

Uberørte øer (S1E5)

Uberørte øer (S1E5)
14:45

Europas vilde øer

Europas vilde øer
15:35

Et vildt liv: Genopstandelses-øen

Et vildt liv: Genopstandelses-øen
16:25

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)
17:10

Dyrenes kampklub (S1E2)

Dyrenes kampklub (S1E2)
18:00

Det vilde Canada (S1E3)

Det vilde Canada (S1E3)
18:50

Verdens mærkeligste: Mutanter

Verdens mærkeligste: Mutanter
19:35

Savage Kingdom (S1E1)

Savage Kingdom (S1E1)
20:25

Det vilde Canada (S1E3)

Det vilde Canada (S1E3)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E4)

Den utrolige Dr. Pol (S5E4)
22:05

Dyrlæge i Yukon (S3E5)

Dyrlæge i Yukon (S3E5)
22:50

Dyrenes kampklub (S1E2)

Dyrenes kampklub (S1E2)
23:40

Det vilde Canada (S1E3)

Det vilde Canada (S1E3)
00:30

Monsterfisk (S3E13)

Monsterfisk (S3E13)
01:20

Det vilde Brasilien (S1E1)

Det vilde Brasilien (S1E1)
02:10

Det vilde Brasilien (S1E3)

Det vilde Brasilien (S1E3)
02:55

Det vilde Brasilien (S1E4)

Det vilde Brasilien (S1E4)
03:40

Europas vilde øer

Europas vilde øer
04:25

Et vildt liv: Genopstandelses-øen

Et vildt liv: Genopstandelses-øen
05:15

Savage Kingdom (S1E1)

Savage Kingdom (S1E1)
Lördag 4/27
06:00

Underlig og fantastisk (S2E1)

Underlig og fantastisk (S2E1)
06:25

Underlig og fantastisk (S2E2)

Underlig og fantastisk (S2E2)
06:50

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E1)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E1)
07:35

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E2)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E2)
08:25

Haj vs. rovdyr

Haj vs. rovdyr
09:15

Indiens vilde paradiser

Indiens vilde paradiser
10:00

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E1)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E1)
10:50

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E2)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E2)
11:35

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E3)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E3)
12:25

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E4)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E4)
13:15

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E5)

Smukke Amerika: Det vilde grænseområde (S1E5)
14:00

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E1)

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E1)
14:50

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E2)

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E2)
15:35

Paradisøerne (S1E1)

Paradisøerne (S1E1)
16:25

Paradisøerne (S1E2)

Paradisøerne (S1E2)
17:10

Paradisøerne (S1E3)

Paradisøerne (S1E3)
18:00

Leopardklippen

Leopardklippen
18:50

Badlands

Badlands
19:35

Små vilde katte

Små vilde katte
20:25

Leopardklippen

Leopardklippen
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)
22:05

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)

Den utrolige Dr. Pol (S5E2)
22:50

Den utrolige Dr. Pol (S5E4)

Den utrolige Dr. Pol (S5E4)
23:40

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E1)

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E1)
00:30

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E2)

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E2)
01:20

Paradisøerne (S1E1)

Paradisøerne (S1E1)
02:05

Paradisøerne (S1E2)

Paradisøerne (S1E2)
02:55

Paradisøerne (S1E3)

Paradisøerne (S1E3)
03:40

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E2)

Det smukke Amerika: Det vilde Sydvest (S3E2)
04:25

Paradisøerne (S1E1)

Paradisøerne (S1E1)
05:10

Små vilde katte

Små vilde katte
Söndag 4/28
06:00

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E1)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E1)
06:25

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)

Den ultimative guide til dyreriget - uddrag (S1E2)
06:45

Naturen i Amazonas (S1E1)

Naturen i Amazonas (S1E1)
07:35

Naturen i Amazonas (S1E2)

Naturen i Amazonas (S1E2)
08:25

Det vilde Arktis (S1E2)

Det vilde Arktis (S1E2)
09:10

Løvernes rige (S1E1)

Løvernes rige (S1E1)
10:00

Naturen i Amazonas (S1E1)

Naturen i Amazonas (S1E1)
10:50

Naturen i Amazonas (S1E2)

Naturen i Amazonas (S1E2)
11:35

Deadly Super Cat

Deadly Super Cat
12:25

Verdens mærkeligste: Meet the Parents

Verdens mærkeligste: Meet the Parents
13:10

Fight club for dyr

Fight club for dyr
14:00

Et vildt år: Siberien

Et vildt år: Siberien
14:50

Jaguar vs. krokodille

Jaguar vs. krokodille
15:35

Den sorte ulv vender tilbage

Den sorte ulv vender tilbage
16:25

Dræbere i de dybe have

Dræbere i de dybe have
17:10

Sydafrika: Rovdyrenes vugge

Sydafrika: Rovdyrenes vugge
18:00

Det vilde Arktis (S1E3)

Det vilde Arktis (S1E3)
18:50

Dræbersæler

Dræbersæler
19:35

Namibia, giganternes reservat

Namibia, giganternes reservat
20:25

Det vilde Arktis (S1E3)

Det vilde Arktis (S1E3)
21:15

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)

Den utrolige Dr. Pol (S5E1)
22:05

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)

Den utrolige Dr. Pol (S5E3)
22:55

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)

Den utrolige Dr. Pol (S4E20)
23:40

Et vildt år: Siberien

Et vildt år: Siberien
00:30

Jaguar vs. krokodille

Jaguar vs. krokodille
01:20

Den sorte ulv vender tilbage

Den sorte ulv vender tilbage
02:05

Dræbere i de dybe have

Dræbere i de dybe have
02:55

Sydafrika: Rovdyrenes vugge

Sydafrika: Rovdyrenes vugge
03:40

Jaguar vs. krokodille

Jaguar vs. krokodille
Nat Geo Wild er kanalen for naturelskere. Det er her du kan se vildtlivsdokumentarer fra hele verden blandet med andre spændende programmer som for eksempel ‘Boss Dog’. Der er et stort udvalg, så tag et kig på programoversigten her på siden, for at finde det du går op i.

National Geographic Wild is this week airing Det vilde Australien med Ray Mears, Dyrenes kampklub, Det vilde Arktis, Oversvømmelsen, Den ultimative guide til dyreriget - uddrag, Løvernes rige, Den utrolige Dr. Pol, World Wild Web, Dyrlæge i Yukon, Monsterfisk, Verdens mærkeligste kæledyr, Verdens mærkeligste, Vilde jægere, Verdens farligste dyr, Uberørte øer, 24 timer i dyreriget, Untamed Philippines, Hemmelighederne i zoo, Født på ny, At fiske efter giganter, Underlig og fantastisk, Det vilde Brasilien, Det vilde Canada, Savage Kingdom, Smukke Amerika, Det smukke Amerika, Paradisøerne, Naturen i Amazonas

National Geographic Wild i dag
National Geographic Wild i kväll