Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Science tv-guide fra 22/7 2019 to 30/7 2019

Måndag 7/22
Tisdag 7/23
06:00

How Do They Do It? (S4E3)

How Do They Do It? (S4E3)
06:26

Apollo the Forgotten Films

Apollo the Forgotten Films
08:02

Cosmic Collisions (S1E1)

Cosmic Collisions (S1E1)
08:50

How Do They Do It? (S3E5)

How Do They Do It? (S3E5)
09:14

Food Factory USA (S2E20)

Food Factory USA (S2E20)
09:38

Apollo the Forgotten Films

Apollo the Forgotten Films
11:14

Extreme Engineering (S6E7)

Extreme Engineering (S6E7)
12:02

Cosmic Collisions (S1E1)

Cosmic Collisions (S1E1)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E1)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E1)
13:38

How Do They Do It? (S3E5)

How Do They Do It? (S3E5)
14:02

Food Factory USA (S2E20)

Food Factory USA (S2E20)
14:26

Apollo the Forgotten Films

Apollo the Forgotten Films
16:02

Cosmic Collisions (S1E1)

Cosmic Collisions (S1E1)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)
17:40

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
18:30

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
19:20

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
19:45

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
20:10

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
21:00

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
21:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
22:40

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
23:05

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
23:30

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)
01:10

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
02:00

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
02:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
03:36

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
04:24

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
04:48

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)
Onsdag 7/24
06:00

How Do They Do It? (S4E4)

How Do They Do It? (S4E4)
06:26

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
07:14

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
08:02

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
08:50

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
09:14

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
09:38

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
10:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
11:14

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
12:02

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)
13:38

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
14:02

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
14:26

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
15:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
16:02

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)
17:40

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
18:30

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
19:20

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
19:45

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
20:10

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
21:00

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
21:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
22:40

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
23:05

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
23:30

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)
01:10

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
02:00

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
02:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
03:36

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
04:24

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
04:48

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)
Torsdag 7/25
06:00

How Do They Do It? (S4E5)

How Do They Do It? (S4E5)
06:26

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
07:14

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
08:02

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
08:50

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
09:14

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
09:38

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
10:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
11:14

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
12:02

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)
13:38

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
14:02

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
14:26

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
15:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
16:02

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)
17:40

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
18:30

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
18:55

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
19:20

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
19:45

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
20:10

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
21:00

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
21:25

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
21:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
22:40

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
23:05

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
23:30

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)
01:10

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
02:00

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
02:24

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
02:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
03:36

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
04:24

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
04:48

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)
Fredag 7/26
06:00

How Do They Do It? (S7E1)

How Do They Do It? (S7E1)
06:26

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
06:50

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
07:14

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
08:02

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
08:50

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
09:14

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
09:38

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
10:02

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
10:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
11:14

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
12:02

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)
13:38

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
14:02

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
14:26

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
14:50

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
15:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
16:02

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)
17:40

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
18:30

NASA's Unexplained Files (S1E4)

NASA's Unexplained Files (S1E4)
19:20

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
19:45

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
20:10

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
21:00

NASA's Unexplained Files (S4E4)

NASA's Unexplained Files (S4E4)
21:50

Blowing Up History (S1E1)

Blowing Up History (S1E1)
22:40

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
23:05

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
23:30

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)
01:10

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
02:00

NASA's Unexplained Files (S4E4)

NASA's Unexplained Files (S4E4)
02:48

Blowing Up History (S1E1)

Blowing Up History (S1E1)
03:36

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
04:24

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
04:48

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)
Lördag 7/27
06:00

How Do They Do It? (S7E2)

How Do They Do It? (S7E2)
06:26

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
06:50

Food Factory USA (S2E20)

Food Factory USA (S2E20)
07:14

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
07:38

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
08:02

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
08:26

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
08:50

How Do They Do It? (S3E5)

How Do They Do It? (S3E5)
09:14

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
09:38

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
10:02

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
10:26

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
11:14

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
12:02

Cosmic Collisions (S1E1)

Cosmic Collisions (S1E1)
12:50

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
13:38

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
14:26

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)
15:14

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E1)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E1)
16:02

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)
17:40

Apollo the Forgotten Films

Apollo the Forgotten Films
19:20

Man v Expert (S1E2)

Man v Expert (S1E2)
20:10

Blowing Up History (S2E6)

Blowing Up History (S2E6)
21:00

How It's Made (S21E13)

How It's Made (S21E13)
21:25

How It's Made (S21E14)

How It's Made (S21E14)
21:50

NASA's Unexplained Files (S4E4)

NASA's Unexplained Files (S4E4)
22:40

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
23:30

Extreme Engineering (S6E7)

Extreme Engineering (S6E7)
00:20

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
01:10

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
02:00

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
02:48

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
03:12

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
03:36

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
04:00

Food Factory USA (S2E20)

Food Factory USA (S2E20)
04:24

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
04:48

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
05:12

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
05:36

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
Söndag 7/28
06:00

How Do They Do It? (S7E3)

How Do They Do It? (S7E3)
06:26

Blowing Up History (S1E1)

Blowing Up History (S1E1)
07:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E6)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E6)
08:02

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
08:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
09:38

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
10:26

Food Factory USA (S2E20)

Food Factory USA (S2E20)
10:50

Food Factory USA (S2E21)

Food Factory USA (S2E21)
11:14

Food Factory USA (S2E22)

Food Factory USA (S2E22)
11:38

Food Factory USA (S2E23)

Food Factory USA (S2E23)
12:02

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
12:26

How Do They Do It? (S3E5)

How Do They Do It? (S3E5)
12:50

How Do They Do It? (S3E7)

How Do They Do It? (S3E7)
13:14

How Do They Do It? (S3E8)

How Do They Do It? (S3E8)
13:38

How Do They Do It? (S3E9)

How Do They Do It? (S3E9)
14:02

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
14:26

Extreme Engineering (S6E7)

Extreme Engineering (S6E7)
15:14

Extreme Engineering (S6E8)

Extreme Engineering (S6E8)
16:02

Extreme Engineering (S6E9)

Extreme Engineering (S6E9)
16:50

Extreme Engineering (S6E10)

Extreme Engineering (S6E10)
17:40

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
18:30

Street Science (S2E9)

Street Science (S2E9)
18:55

Street Science (S2E10)

Street Science (S2E10)
19:20

Street Science (S2E11)

Street Science (S2E11)
19:45

Street Science (S2E12)

Street Science (S2E12)
20:10

Street Science (S2E13)

Street Science (S2E13)
20:35

Street Science (S2E14)

Street Science (S2E14)
21:00

You Have Been Warned (S6E5)

You Have Been Warned (S6E5)
21:50

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
22:40

Cosmic Collisions (S1E1)

Cosmic Collisions (S1E1)
23:30

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
00:20

Bad Universe (S1E1)

Bad Universe (S1E1)
01:10

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
02:00

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E1)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E1)
02:48

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E2)
03:36

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E3)
04:24

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E4)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)
Måndag 7/29
06:00

How Do They Do It? (S7E4)

How Do They Do It? (S7E4)
06:26

NASA's Unexplained Files (S1E4)

NASA's Unexplained Files (S1E4)
07:14

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
08:02

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
08:50

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
09:14

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
09:38

NASA's Unexplained Files (S1E4)

NASA's Unexplained Files (S1E4)
10:26

Blowing Up History (S1E1)

Blowing Up History (S1E1)
11:14

Extreme Engineering (S7E1)

Extreme Engineering (S7E1)
12:02

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E5)
13:38

How Do They Do It? (S3E10)

How Do They Do It? (S3E10)
14:02

Food Factory USA (S2E24)

Food Factory USA (S2E24)
14:26

NASA's Unexplained Files (S1E4)

NASA's Unexplained Files (S1E4)
15:14

Blowing Up History (S1E1)

Blowing Up History (S1E1)
16:02

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)
17:40

Extreme Engineering (S7E3)

Extreme Engineering (S7E3)
18:30

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)
19:20

How Do They Do It? (S3E11)

How Do They Do It? (S3E11)
19:45

Food Factory USA (S2E25)

Food Factory USA (S2E25)
20:10

How the Universe Works (S4E6)

How the Universe Works (S4E6)
21:00

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)
21:50

Blowing Up History (S1E2)

Blowing Up History (S1E2)
22:40

How Do They Do It? (S3E11)

How Do They Do It? (S3E11)
23:05

Food Factory USA (S2E25)

Food Factory USA (S2E25)
23:30

Extreme Engineering (S7E3)

Extreme Engineering (S7E3)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)
01:10

How the Universe Works (S4E6)

How the Universe Works (S4E6)
02:00

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)
02:48

Blowing Up History (S1E2)

Blowing Up History (S1E2)
03:36

Extreme Engineering (S7E3)

Extreme Engineering (S7E3)
04:24

How Do They Do It? (S3E11)

How Do They Do It? (S3E11)
04:48

Food Factory USA (S2E25)

Food Factory USA (S2E25)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)
Tisdag 7/30
06:00

How Do They Do It? (S7E5)

How Do They Do It? (S7E5)
06:26

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)
07:14

Extreme Engineering (S7E3)

Extreme Engineering (S7E3)
08:02

How the Universe Works (S4E6)

How the Universe Works (S4E6)
08:50

How Do They Do It? (S3E11)

How Do They Do It? (S3E11)
09:14

Food Factory USA (S2E25)

Food Factory USA (S2E25)
09:38

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)
10:26

Blowing Up History (S1E2)

Blowing Up History (S1E2)
11:14

Extreme Engineering (S7E3)

Extreme Engineering (S7E3)
12:02

How the Universe Works (S4E6)

How the Universe Works (S4E6)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E6)
13:38

How Do They Do It? (S3E11)

How Do They Do It? (S3E11)
14:02

Food Factory USA (S2E25)

Food Factory USA (S2E25)
14:26

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)

Truth Behind the Moon Landing (S1E1)
15:14

Blowing Up History (S1E2)

Blowing Up History (S1E2)
16:02

How the Universe Works (S4E6)

How the Universe Works (S4E6)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E7)
17:40

Extreme Engineering (S7E4)

Extreme Engineering (S7E4)
18:30

Man v Expert (S1E3)

Man v Expert (S1E3)
19:20

How Do They Do It? (S3E12)

How Do They Do It? (S3E12)
19:45

Food Factory USA (S2E26)

Food Factory USA (S2E26)
20:10

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
21:00

Man v Expert (S1E3)

Man v Expert (S1E3)
21:50

Blowing Up History (S1E3)

Blowing Up History (S1E3)
22:40

How Do They Do It? (S3E12)

How Do They Do It? (S3E12)
23:05

Food Factory USA (S2E26)

Food Factory USA (S2E26)
23:30

Extreme Engineering (S7E4)

Extreme Engineering (S7E4)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S1E7)
01:10

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
02:00

Man v Expert (S1E3)

Man v Expert (S1E3)
02:48

Blowing Up History (S1E3)

Blowing Up History (S1E3)
03:36

Extreme Engineering (S7E4)

Extreme Engineering (S7E4)
04:24

How Do They Do It? (S3E12)

How Do They Do It? (S3E12)
Discovery Science sender kvalitetsprogrammer og shows hver dag. Du finder her dokumentarer både om Danmark, verden og resten af universet. Du kan følge med i svimlende teorier om alt mellem himmel og jord, eller du kan grine af de spændende eksperimenter i programmer som ‘Myth Busters’ eller ‘Big Brain Theory’.

Discovery Science is this week airing Through the Wormhole with Morgan Freeman, How Do They Do It?, Cosmic Collisions, Food Factory USA, Extreme Engineering, Man v Expert, Bad Universe, What Could Possibly Go Wrong?, Blowing Up History, How It's Made, Investigation X, NASA's Unexplained Files, Street Science, You Have Been Warned, Truth Behind the Moon Landing, How the Universe Works

Discovery Science i dag
Discovery Science i kväll