Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Science tv-guide fra 20/5 2019 to 28/5 2019

Måndag 5/20
15:14

Secrets Of The Underground (S1E6)

Secrets Of The Underground (S1E6)
16:02

Mythbusters (S10E22)

Mythbusters (S10E22)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)
17:40

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
18:30

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
18:55

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
19:20

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
19:45

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
20:10

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
21:00

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
21:25

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
21:50

Secrets Of The Underground (S1E7)

Secrets Of The Underground (S1E7)
22:40

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
23:05

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
23:30

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)
01:10

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
02:00

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
02:24

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
02:48

Secrets Of The Underground (S1E7)

Secrets Of The Underground (S1E7)
03:36

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
04:24

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
04:48

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)
Tisdag 5/21
06:00

How Do They Do It? (S8E18)

How Do They Do It? (S8E18)
06:26

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
06:50

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
07:14

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
08:02

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
08:50

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
09:14

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
09:38

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
10:02

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
10:26

Secrets Of The Underground (S1E7)

Secrets Of The Underground (S1E7)
11:14

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
12:02

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)
13:38

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
14:02

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
14:26

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
14:50

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
15:14

Secrets Of The Underground (S1E7)

Secrets Of The Underground (S1E7)
16:02

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)
17:40

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
18:30

Street Science (S2E1)

Street Science (S2E1)
18:55

Street Science (S2E2)

Street Science (S2E2)
19:20

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
19:45

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
20:10

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
21:00

American Titans (S1E6)

American Titans (S1E6)
21:50

Secrets Of The Underground (S1E8)

Secrets Of The Underground (S1E8)
22:40

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
23:05

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
23:30

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)
01:10

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
02:00

American Titans (S1E6)

American Titans (S1E6)
02:48

Secrets Of The Underground (S1E8)

Secrets Of The Underground (S1E8)
03:36

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
04:24

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
04:48

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)
Onsdag 5/22
06:00

How Do They Do It? (S8E19)

How Do They Do It? (S8E19)
06:26

Street Science (S2E1)

Street Science (S2E1)
06:51

Street Science (S2E2)

Street Science (S2E2)
07:14

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
08:02

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
08:50

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
09:14

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
09:38

Street Science (S2E1)

Street Science (S2E1)
10:03

Street Science (S2E2)

Street Science (S2E2)
10:26

Secrets Of The Underground (S1E8)

Secrets Of The Underground (S1E8)
11:14

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
12:02

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)
13:38

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
14:02

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
14:26

Street Science (S2E1)

Street Science (S2E1)
14:51

Street Science (S2E2)

Street Science (S2E2)
15:14

Secrets Of The Underground (S1E8)

Secrets Of The Underground (S1E8)
16:02

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)
17:40

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
18:30

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
19:20

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
19:45

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
20:10

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
21:00

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
21:50

Secrets Of The Underground (S2E1)

Secrets Of The Underground (S2E1)
22:40

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
23:05

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
23:30

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)
01:10

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
02:00

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
02:48

Secrets Of The Underground (S2E1)

Secrets Of The Underground (S2E1)
03:36

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
04:24

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
04:48

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)
Torsdag 5/23
06:00

How Do They Do It? (S8E20)

How Do They Do It? (S8E20)
06:26

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
07:14

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
08:02

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
08:50

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
09:14

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
09:38

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
10:26

Secrets Of The Underground (S2E1)

Secrets Of The Underground (S2E1)
11:14

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
12:02

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)
13:38

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
14:02

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
14:26

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
15:14

Secrets Of The Underground (S2E1)

Secrets Of The Underground (S2E1)
16:02

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)
17:40

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
18:30

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
18:55

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
19:20

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
19:45

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
20:10

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
21:00

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
21:25

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
21:50

Secrets Of The Underground (S2E2)

Secrets Of The Underground (S2E2)
22:40

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
23:05

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
23:30

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)
01:10

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
02:00

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
02:24

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
02:48

Secrets Of The Underground (S2E2)

Secrets Of The Underground (S2E2)
03:36

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
04:24

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
04:48

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)
Fredag 5/24
06:00

How Do They Do It? (S10E1)

How Do They Do It? (S10E1)
06:26

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
06:50

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
07:14

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
08:02

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
08:50

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
09:14

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
09:38

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
10:02

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
10:26

Secrets Of The Underground (S2E2)

Secrets Of The Underground (S2E2)
11:14

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
12:02

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)
13:38

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
14:02

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
14:26

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
14:50

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
15:14

Secrets Of The Underground (S2E2)

Secrets Of The Underground (S2E2)
16:02

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)
17:40

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
18:30

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
19:20

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
19:45

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
20:10

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
21:00

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
21:50

Secrets Of The Underground (S2E3)

Secrets Of The Underground (S2E3)
22:40

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
23:05

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
23:30

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)
01:10

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
02:00

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
02:48

Secrets Of The Underground (S2E3)

Secrets Of The Underground (S2E3)
03:36

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
04:24

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
04:48

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)
Lördag 5/25
06:00

How Do They Do It? (S7E2)

How Do They Do It? (S7E2)
06:26

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
06:50

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
07:14

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
07:38

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
08:02

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
08:26

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
08:50

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
09:14

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
09:38

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
10:02

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
10:26

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
11:14

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
12:02

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
12:50

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
13:38

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
14:26

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)
15:14

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)
16:02

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)
17:40

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)
18:30

What Happened Next? (S2E7)

What Happened Next? (S2E7)
18:55

What Happened Next? (S2E8)

What Happened Next? (S2E8)
19:20

Street Science (S2E1)

Street Science (S2E1)
19:45

Street Science (S2E2)

Street Science (S2E2)
20:10

Blowing Up History (S3E14)

Blowing Up History (S3E14)
21:00

How it's Made: Dream Cars (S3E11)

How it's Made: Dream Cars (S3E11)
21:25

How it's Made: Dream Cars (S1E1)

How it's Made: Dream Cars (S1E1)
21:50

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
22:40

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
23:30

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
00:20

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
01:10

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
02:00

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
02:48

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
03:12

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
03:36

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
04:00

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
04:24

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
04:48

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
05:12

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
05:36

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
Söndag 5/26
06:00

How Do They Do It? (S7E3)

How Do They Do It? (S7E3)
06:26

Secrets Of The Underground (S1E7)

Secrets Of The Underground (S1E7)
07:14

Secrets Of The Underground (S1E8)

Secrets Of The Underground (S1E8)
08:02

Secrets Of The Underground (S2E1)

Secrets Of The Underground (S2E1)
08:50

Secrets Of The Underground (S2E2)

Secrets Of The Underground (S2E2)
09:38

Secrets Of The Underground (S2E3)

Secrets Of The Underground (S2E3)
10:26

How It's Made (S25E23)

How It's Made (S25E23)
10:50

How It's Made (S25E24)

How It's Made (S25E24)
11:14

How It's Made (S25E25)

How It's Made (S25E25)
11:38

How It's Made (S25E26)

How It's Made (S25E26)
12:02

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
12:26

How Do They Do It? (S8E12)

How Do They Do It? (S8E12)
12:50

How Do They Do It? (S8E14)

How Do They Do It? (S8E14)
13:14

How Do They Do It? (S8E15)

How Do They Do It? (S8E15)
13:38

How Do They Do It? (S8E16)

How Do They Do It? (S8E16)
14:02

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
14:26

How Things Work (S1E4)

How Things Work (S1E4)
15:14

How Things Work (S1E5)

How Things Work (S1E5)
16:02

How Things Work (S1E6)

How Things Work (S1E6)
16:50

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
17:40

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
18:30

Weird Connections (S1E10)

Weird Connections (S1E10)
18:55

Weird Connections (S1E11)

Weird Connections (S1E11)
19:20

Weird Connections (S1E12)

Weird Connections (S1E12)
19:45

Weird Connections (S1E13)

Weird Connections (S1E13)
20:10

Weird Connections (S1E14)

Weird Connections (S1E14)
20:35

Weird Connections (S1E15)

Weird Connections (S1E15)
21:00

You Have Been Warned (S6E8)

You Have Been Warned (S6E8)
21:50

Mythbusters (S10E23)

Mythbusters (S10E23)
22:40

Weird or What? (S1E1)

Weird or What? (S1E1)
23:30

Weird or What? (S1E2)

Weird or What? (S1E2)
00:20

Weird or What? (S1E5)

Weird or What? (S1E5)
01:10

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
02:00

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E3)
02:48

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E4)
03:36

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E6)
04:24

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E7)
05:12

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)
Måndag 5/27
06:00

How Do They Do It? (S7E4)

How Do They Do It? (S7E4)
06:26

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
07:14

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
08:02

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
08:50

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
09:14

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
09:38

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
10:26

Secrets Of The Underground (S2E3)

Secrets Of The Underground (S2E3)
11:14

How Things Work (S1E8)

How Things Work (S1E8)
12:02

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
12:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S5E10)
13:38

How Do They Do It? (S8E17)

How Do They Do It? (S8E17)
14:02

How It's Made (S19E1)

How It's Made (S19E1)
14:26

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
15:14

Secrets Of The Underground (S2E3)

Secrets Of The Underground (S2E3)
16:02

Weird or What? (S1E6)

Weird or What? (S1E6)
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S6E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S6E3)
17:40

How Things Work (S1E9)

How Things Work (S1E9)
18:30

What Happened Next? (S2E9)

What Happened Next? (S2E9)
18:55

What Happened Next? (S2E10)

What Happened Next? (S2E10)
19:20

How Do They Do It? (S8E18)

How Do They Do It? (S8E18)
19:45

How It's Made (S19E2)

How It's Made (S19E2)
20:10

Weird or What? (S1E7)

Weird or What? (S1E7)
21:00

What Happened Next? (S2E9)

What Happened Next? (S2E9)
21:25

What Happened Next? (S2E10)

What Happened Next? (S2E10)
21:50

Secrets Of The Underground (S2E4)

Secrets Of The Underground (S2E4)
22:40

How Do They Do It? (S8E18)

How Do They Do It? (S8E18)
23:05

How It's Made (S19E2)

How It's Made (S19E2)
23:30

How Things Work (S1E9)

How Things Work (S1E9)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S6E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S6E3)
01:10

Weird or What? (S1E7)

Weird or What? (S1E7)
02:00

What Happened Next? (S2E9)

What Happened Next? (S2E9)
02:24

What Happened Next? (S2E10)

What Happened Next? (S2E10)
02:48

Secrets Of The Underground (S2E4)

Secrets Of The Underground (S2E4)
03:36

How Things Work (S1E9)

How Things Work (S1E9)
04:24

How Do They Do It? (S8E18)

How Do They Do It? (S8E18)
Discovery Science sender kvalitetsprogrammer og shows hver dag. Du finder her dokumentarer både om Danmark, verden og resten af universet. Du kan følge med i svimlende teorier om alt mellem himmel og jord, eller du kan grine af de spændende eksperimenter i programmer som ‘Myth Busters’ eller ‘Big Brain Theory’.

Discovery Science is this week airing How the Universe Works, Secrets Of The Underground, Mythbusters, Through the Wormhole with Morgan Freeman, How Things Work, What Happened Next?, How Do They Do It?, How It's Made, Street Science, Weird or What?, American Titans, Blowing Up History, How it's Made, Weird Connections, You Have Been Warned

Discovery Science i dag
Discovery Science i kväll