Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Channel tv-guide fra 23/7 2019 to 31/7 2019

Tisdag 7/23
15:00

How Do They Do it? (S13E7)

How Do They Do it? (S13E7)
15:30

How Do They Do it? (S13E11)

How Do They Do it? (S13E11)
16:00

Mega Shippers (S1E1)

Mega Shippers (S1E1)
17:00

Salvage Hunters (S8E2)

Salvage Hunters (S8E2)
18:00

Wheeler Dealers (S13E15)

Wheeler Dealers (S13E15)
19:00

Wheeler Dealers (S13E16)

Wheeler Dealers (S13E16)
20:00

Deadliest Catch (Season 15 Specials) (S15E3)

Deadliest Catch (Season 15 Specials) (S15E3)
21:00

Deadliest Catch (S15E9)

Deadliest Catch (S15E9)
22:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)
23:00

Alaskan Bush People (S2E10)

Alaskan Bush People (S2E10)
00:00

Naked and Afraid (S2E6)

Naked and Afraid (S2E6)
01:00

Deadliest Catch (S15E9)

Deadliest Catch (S15E9)
02:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E1)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E1)
03:55

Deadliest Catch (S11E9)

Deadliest Catch (S11E9)
04:45

Kindig Customs (S2E5)

Kindig Customs (S2E5)
05:35

How It's Made (S24E22)

How It's Made (S24E22)
Onsdag 7/24
06:00

How It's Made (S24E23)

How It's Made (S24E23)
06:25

Tanked (S4E22)

Tanked (S4E22)
07:20

Into Alaska (S1E5)

Into Alaska (S1E5)
08:15

How Do They Do it? (S13E7)

How Do They Do it? (S13E7)
08:40

How Do They Do it? (S13E11)

How Do They Do it? (S13E11)
09:05

Wheeler Dealers (S13E16)

Wheeler Dealers (S13E16)
10:00

Kindig Customs (S2E6)

Kindig Customs (S2E6)
11:00

Deadliest Catch (S11E10)

Deadliest Catch (S11E10)
12:00

Gold Rush (S9E4)

Gold Rush (S9E4)
13:00

Gold Rush (S9E5)

Gold Rush (S9E5)
14:00

Alaskan Bush People (S2E10)

Alaskan Bush People (S2E10)
15:00

How Do They Do it? (S13E16)

How Do They Do it? (S13E16)
15:30

How Do They Do it? (S13E20)

How Do They Do it? (S13E20)
16:00

Mega Shippers (S1E2)

Mega Shippers (S1E2)
17:00

Salvage Hunters (S8E3)

Salvage Hunters (S8E3)
18:00

Wheeler Dealers (S13E17)

Wheeler Dealers (S13E17)
19:00

Wheeler Dealers (S13E18)

Wheeler Dealers (S13E18)
20:00

Salvage Hunters (S13E12)

Salvage Hunters (S13E12)
21:00

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)
22:00

Guardians Of The Glades (S1E3)

Guardians Of The Glades (S1E3)
23:00

Alaskan Bush People (S2E13)

Alaskan Bush People (S2E13)
00:00

Naked and Afraid (S2E7)

Naked and Afraid (S2E7)
01:00

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)
02:00

Guardians Of The Glades (S1E3)

Guardians Of The Glades (S1E3)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E2)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E2)
03:55

Deadliest Catch (S11E10)

Deadliest Catch (S11E10)
04:45

Kindig Customs (S2E6)

Kindig Customs (S2E6)
05:35

How It's Made (S24E23)

How It's Made (S24E23)
Torsdag 7/25
06:00

How It's Made (S24E24)

How It's Made (S24E24)
06:25

Treehouse Masters (S5E1)

Treehouse Masters (S5E1)
07:20

Into Alaska (S1E6)

Into Alaska (S1E6)
08:15

How Do They Do it? (S13E16)

How Do They Do it? (S13E16)
08:40

How Do They Do it? (S13E20)

How Do They Do it? (S13E20)
09:05

Wheeler Dealers (S13E18)

Wheeler Dealers (S13E18)
10:00

Kindig Customs (S2E7)

Kindig Customs (S2E7)
11:00

Deadliest Catch (S11E11)

Deadliest Catch (S11E11)
12:00

Gold Rush (S9E6)

Gold Rush (S9E6)
13:00

Gold Rush (S9E7)

Gold Rush (S9E7)
14:00

Alaskan Bush People (S2E13)

Alaskan Bush People (S2E13)
15:00

How Do They Do it? (S13E3)

How Do They Do it? (S13E3)
15:30

How Do They Do it? (S13E8)

How Do They Do it? (S13E8)
16:00

Mega Shippers (S1E3)

Mega Shippers (S1E3)
17:00

Salvage Hunters (S8E4)

Salvage Hunters (S8E4)
18:00

Wheeler Dealers (S14E1)

Wheeler Dealers (S14E1)
19:00

Wheeler Dealers (S14E2)

Wheeler Dealers (S14E2)
20:00

How Do They Do it? (S16E13)

How Do They Do it? (S16E13)
20:30

How Do They Do it? (S16E14)

How Do They Do it? (S16E14)
21:00

River Monsters (S9E4)

River Monsters (S9E4)
22:00

Raising Wild (S1E6)

Raising Wild (S1E6)
23:00

Alaskan Bush People (S2E14)

Alaskan Bush People (S2E14)
00:00

Naked and Afraid (S2E8)

Naked and Afraid (S2E8)
01:00

River Monsters (S9E4)

River Monsters (S9E4)
02:00

Raising Wild (S1E6)

Raising Wild (S1E6)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E3)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E3)
03:55

Deadliest Catch (S11E11)

Deadliest Catch (S11E11)
04:45

Kindig Customs (S2E7)

Kindig Customs (S2E7)
05:35

How It's Made (S24E24)

How It's Made (S24E24)
Fredag 7/26
06:00

How It's Made (S24E25)

How It's Made (S24E25)
06:25

Treehouse Masters (S5E2)

Treehouse Masters (S5E2)
07:20

Into Alaska (S1E7)

Into Alaska (S1E7)
08:15

How Do They Do it? (S13E3)

How Do They Do it? (S13E3)
08:40

How Do They Do it? (S13E8)

How Do They Do it? (S13E8)
09:05

Wheeler Dealers (S14E2)

Wheeler Dealers (S14E2)
10:00

Kindig Customs (S2E8)

Kindig Customs (S2E8)
11:00

Deadliest Catch (S11E12)

Deadliest Catch (S11E12)
12:00

Gold Rush (S9E8)

Gold Rush (S9E8)
13:00

Gold Rush (S9E9)

Gold Rush (S9E9)
14:00

Alaskan Bush People (S2E14)

Alaskan Bush People (S2E14)
15:00

How Do They Do it? (S13E15)

How Do They Do it? (S13E15)
15:30

How Do They Do it? (S13E19)

How Do They Do it? (S13E19)
16:00

Mega Shippers (S1E4)

Mega Shippers (S1E4)
17:00

Salvage Hunters (S8E5)

Salvage Hunters (S8E5)
18:00

Wheeler Dealers (S14E3)

Wheeler Dealers (S14E3)
19:00

Wheeler Dealers (S14E4)

Wheeler Dealers (S14E4)
20:00

Deadliest Catch (S15E9)

Deadliest Catch (S15E9)
21:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)
22:00

Street Outlaws (S5E20)

Street Outlaws (S5E20)
23:00

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)
00:00

Naked and Afraid (S2E3)

Naked and Afraid (S2E3)
01:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)
02:00

Street Outlaws (S5E20)

Street Outlaws (S5E20)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E4)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E4)
03:55

Deadliest Catch (S11E12)

Deadliest Catch (S11E12)
04:45

Kindig Customs (S2E8)

Kindig Customs (S2E8)
05:35

How It's Made (S24E25)

How It's Made (S24E25)
Lördag 7/27
06:00

How It's Made (S24E26)

How It's Made (S24E26)
06:25

Wildest Europe (S1E4)

Wildest Europe (S1E4)
07:20

Salvage Hunters (S12E14)

Salvage Hunters (S12E14)
08:15

Salvage Hunters (S12E15)

Salvage Hunters (S12E15)
09:05

Kindig Customs (S2E7)

Kindig Customs (S2E7)
10:00

Kindig Customs (S2E8)

Kindig Customs (S2E8)
11:00

Space Dealers (S1E6)

Space Dealers (S1E6)
12:00

Alaska: The Last Frontier (S7E1)

Alaska: The Last Frontier (S7E1)
13:00

Alaska: The Last Frontier (S7E2)

Alaska: The Last Frontier (S7E2)
14:00

Alaska: The Last Frontier (S7E3)

Alaska: The Last Frontier (S7E3)
15:00

Alaska: The Last Frontier (S7E4)

Alaska: The Last Frontier (S7E4)
16:00

Fast N' Loud (S5E2)

Fast N' Loud (S5E2)
17:00

Fast N' Loud (S5E3)

Fast N' Loud (S5E3)
18:00

Fast N' Loud (S5E4)

Fast N' Loud (S5E4)
19:00

Wheeler Dealers (S11E13)

Wheeler Dealers (S11E13)
20:00

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)

Jeremy Wade's Dark Waters (S1E3)
21:00

Deadliest Catch (S15E9)

Deadliest Catch (S15E9)
22:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)
23:00

Dirty Mudder Truckers (S1E2)

Dirty Mudder Truckers (S1E2)
00:00

Vegas Rat Rods (S4E5)

Vegas Rat Rods (S4E5)
01:00

Kindig Customs (S2E7)

Kindig Customs (S2E7)
02:00

Kindig Customs (S2E8)

Kindig Customs (S2E8)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E5)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E5)
03:55

Vegas Rat Rods (S4E5)

Vegas Rat Rods (S4E5)
04:45

Dirty Mudder Truckers (S1E2)

Dirty Mudder Truckers (S1E2)
05:35

How It's Made (S24E26)

How It's Made (S24E26)
Söndag 7/28
06:00

How It's Made (S25E1)

How It's Made (S25E1)
06:25

How Do They Do It? 12 with Lasse Rimmer (S12E13)

How Do They Do It? 12 with Lasse Rimmer (S12E13)
06:55

How Do They Do It? 12 with Lasse Rimmer (S12E14)

How Do They Do It? 12 with Lasse Rimmer (S12E14)
07:20

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
08:15

Auction Kings (S3E16)

Auction Kings (S3E16)
08:40

Buying Alaska (S3E21)

Buying Alaska (S3E21)
09:05

Buying Alaska (S3E22)

Buying Alaska (S3E22)
09:35

Buying Alaska (S3E23)

Buying Alaska (S3E23)
10:00

Kindig Customs (S3E4)

Kindig Customs (S3E4)
11:00

Kindig Customs (S3E5)

Kindig Customs (S3E5)
12:00

Kindig Customs (S3E6)

Kindig Customs (S3E6)
13:00

Mighty Ships (S9E5)

Mighty Ships (S9E5)
14:00

Mighty Ships (S9E6)

Mighty Ships (S9E6)
15:00

Guardians Of The Glades (S1E3)

Guardians Of The Glades (S1E3)
16:00

Salvage Hunters (S11E8)

Salvage Hunters (S11E8)
17:00

Salvage Hunters (S11E9)

Salvage Hunters (S11E9)
18:00

Salvage Hunters (S11E10)

Salvage Hunters (S11E10)
19:00

How Do They Do it? (S16E13)

How Do They Do it? (S16E13)
19:30

How Do They Do it? (S16E14)

How Do They Do it? (S16E14)
20:00

Raising Wild (S1E6)

Raising Wild (S1E6)
21:00

Hitler: The Definitive Guide (S1E1)

Hitler: The Definitive Guide (S1E1)
22:00

River Monsters (S9E4)

River Monsters (S9E4)
23:00

Deadliest Catch (S15E9)

Deadliest Catch (S15E9)
00:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E1)
01:00

Mighty Ships (S9E5)

Mighty Ships (S9E5)
02:00

Mighty Ships (S9E6)

Mighty Ships (S9E6)
03:00

Auction Kings (S3E16)

Auction Kings (S3E16)
03:30

Buying Alaska (S3E21)

Buying Alaska (S3E21)
03:55

Buying Alaska (S3E22)

Buying Alaska (S3E22)
04:20

Buying Alaska (S3E23)

Buying Alaska (S3E23)
04:45

How Things Work (S1E7)

How Things Work (S1E7)
05:35

How It's Made (S25E1)

How It's Made (S25E1)
Måndag 7/29
06:00

How It's Made (S25E2)

How It's Made (S25E2)
06:25

Treehouse Masters (S5E3)

Treehouse Masters (S5E3)
07:20

Into Alaska (S1E8)

Into Alaska (S1E8)
08:15

How Do They Do it? (S13E15)

How Do They Do it? (S13E15)
08:40

How Do They Do it? (S13E19)

How Do They Do it? (S13E19)
09:05

Wheeler Dealers (S14E4)

Wheeler Dealers (S14E4)
10:00

Kindig Customs (S2E9)

Kindig Customs (S2E9)
11:00

Deadliest Catch (S11E13)

Deadliest Catch (S11E13)
12:00

Gold Rush (S9E10)

Gold Rush (S9E10)
13:00

Gold Rush (S9E11)

Gold Rush (S9E11)
14:00

Wildest Europe (S1E5)

Wildest Europe (S1E5)
15:00

How Do They Do it? (S13E4)

How Do They Do it? (S13E4)
15:30

How Do They Do it? (S13E10)

How Do They Do it? (S13E10)
16:00

Mega Shippers (S1E5)

Mega Shippers (S1E5)
17:00

Salvage Hunters (S8E6)

Salvage Hunters (S8E6)
18:00

Wheeler Dealers (S14E5)

Wheeler Dealers (S14E5)
19:00

Wheeler Dealers (S14E6)

Wheeler Dealers (S14E6)
20:00

Expedition Unknown: Megalodon (S1E1)

Expedition Unknown: Megalodon (S1E1)
21:00

Vegas Rat Rods (S4E6)

Vegas Rat Rods (S4E6)
22:00

Dirty Mudder Truckers (S1E1)

Dirty Mudder Truckers (S1E1)
23:00

Alaskan Bush People (S2E15)

Alaskan Bush People (S2E15)
00:00

Naked and Afraid (S2E15)

Naked and Afraid (S2E15)
01:00

Vegas Rat Rods (S4E6)

Vegas Rat Rods (S4E6)
02:00

Dirty Mudder Truckers (S1E1)

Dirty Mudder Truckers (S1E1)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E6)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E6)
03:55

Deadliest Catch (S11E13)

Deadliest Catch (S11E13)
04:45

Kindig Customs (S2E9)

Kindig Customs (S2E9)
05:35

How It's Made (S25E2)

How It's Made (S25E2)
Tisdag 7/30
06:00

How It's Made (S25E3)

How It's Made (S25E3)
06:25

Treehouse Masters (S5E4)

Treehouse Masters (S5E4)
07:20

Into Alaska (S1E9)

Into Alaska (S1E9)
08:15

How Do They Do it? (S13E4)

How Do They Do it? (S13E4)
08:40

How Do They Do it? (S13E10)

How Do They Do it? (S13E10)
09:05

Wheeler Dealers (S14E6)

Wheeler Dealers (S14E6)
10:00

Kindig Customs (S2E10)

Kindig Customs (S2E10)
11:00

Deadliest Catch (S11E14)

Deadliest Catch (S11E14)
12:00

Gold Rush (S9E12)

Gold Rush (S9E12)
13:00

Gold Rush (S9E13)

Gold Rush (S9E13)
14:00

Alaskan Bush People (S2E15)

Alaskan Bush People (S2E15)
15:00

How Do They Do it? (S13E17)

How Do They Do it? (S13E17)
15:30

How Do They Do it? (S13E5)

How Do They Do it? (S13E5)
16:00

Mega Shippers (S1E6)

Mega Shippers (S1E6)
17:00

Salvage Hunters (S8E7)

Salvage Hunters (S8E7)
18:00

Wheeler Dealers (S14E7)

Wheeler Dealers (S14E7)
19:00

Wheeler Dealers (S14E8)

Wheeler Dealers (S14E8)
20:00

Legend of Deep Blue

Legend of Deep Blue
21:00

Deadliest Catch (S15E10)

Deadliest Catch (S15E10)
22:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E2)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E2)
23:00

Alaskan Bush People (S2E16)

Alaskan Bush People (S2E16)
00:00

Naked and Afraid (S2E16)

Naked and Afraid (S2E16)
01:00

Deadliest Catch (S15E10)

Deadliest Catch (S15E10)
02:00

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E2)

Gold Rush: Dave Turin's Lost Mine (S1E2)
03:00

Bear Grylls: Born Survivor (S4E7)

Bear Grylls: Born Survivor (S4E7)
03:55

Deadliest Catch (S11E14)

Deadliest Catch (S11E14)
Discovery Channel is this week airing Alaskan Bush People, How Do They Do it?, Mega Shippers, Salvage Hunters, Wheeler Dealers, Deadliest Catch (Season 15 Specials), Deadliest Catch, Gold Rush, Naked and Afraid, Bear Grylls, Kindig Customs, How It's Made, Tanked, Into Alaska, Jeremy Wade's Dark Waters, Guardians Of The Glades, Treehouse Masters, River Monsters, Raising Wild, Street Outlaws, Wildest Europe, Space Dealers, Alaska, Fast N' Loud, Dirty Mudder Truckers, Vegas Rat Rods, How Do They Do It? 12 with Lasse Rimmer, How Things Work, Auction Kings, Buying Alaska, Mighty Ships, Hitler, Expedition Unknown

Discovery Channel i dag
Discovery Channel i kväll