Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Animal Planet tv-guide fra 18/11 2018 to 26/11 2018

Söndag 11/18
05:49

Animal Cops Houston (S9E13)

Animal Cops Houston (S9E13)
07:00

Echo and the Elephants of Amboseli (S1E12)

Echo and the Elephants of Amboseli (S1E12)
07:25

North Woods Law (S5E8)

North Woods Law (S5E8)
08:15

Pit Bulls & Parolees (S8E8)

Pit Bulls & Parolees (S8E8)
09:10

Pit Bulls & Parolees (S8E9)

Pit Bulls & Parolees (S8E9)
10:05

Pit Bulls & Parolees (S8E10)

Pit Bulls & Parolees (S8E10)
11:00

Pit Bulls & Parolees (S8E11)

Pit Bulls & Parolees (S8E11)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E12)

Pit Bulls & Parolees (S8E12)
12:50

Crikey! It's the Irwins (S1E3)

Crikey! It's the Irwins (S1E3)
13:45

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E2)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E2)
14:40

Intruders (S1E5)

Intruders (S1E5)
15:35

Intruders (S1E6)

Intruders (S1E6)
16:30

Catching Monsters (S1E1)

Catching Monsters (S1E1)
17:25

Catching Monsters (S1E2)

Catching Monsters (S1E2)
18:20

Growing Up... Orang-utan

Growing Up... Orang-utan
19:15

Earthquake: Panda Rescue

Earthquake: Panda Rescue
20:10

Growing Up...: Wolves

Growing Up...: Wolves
21:00

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
22:00

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
22:55

Saba And The Rhino's Secret

Saba And The Rhino's Secret
23:50

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
00:45

The Lion Queen (S2E6)

The Lion Queen (S2E6)
01:40

Keeping Up With The Kruger (S1E1)

Keeping Up With The Kruger (S1E1)
02:35

Keeping Up With The Kruger (S1E2)

Keeping Up With The Kruger (S1E2)
03:25

Keeping Up With The Kruger (S1E3)

Keeping Up With The Kruger (S1E3)
04:15

Keeping Up With The Kruger (S1E4)

Keeping Up With The Kruger (S1E4)
Måndag 11/19
05:02

Animal Cops Houston (S9E14)

Animal Cops Houston (S9E14)
05:49

Animal Cops Houston (S9E15)

Animal Cops Houston (S9E15)
07:00

Great Animal Escapes (S1E3)

Great Animal Escapes (S1E3)
07:25

Keeping Up With The Kruger (S1E4)

Keeping Up With The Kruger (S1E4)
08:15

Animal Cops Houston (S7E1)

Animal Cops Houston (S7E1)
09:10

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
10:05

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
11:00

Wildest Europe (S1E4)

Wildest Europe (S1E4)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E12)

Pit Bulls & Parolees (S8E12)
12:50

Earthquake: Panda Rescue

Earthquake: Panda Rescue
13:45

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E15)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E15)
14:40

Missouri Mountain Family (S1E1)

Missouri Mountain Family (S1E1)
15:35

Catching Monsters (S1E2)

Catching Monsters (S1E2)
16:30

Keeping Up With The Kruger (S1E5)

Keeping Up With The Kruger (S1E5)
17:25

Animal Cops Houston (S7E2)

Animal Cops Houston (S7E2)
18:20

Killer Whales

Killer Whales
19:15

Monsters Inside Me (S8E1)

Monsters Inside Me (S8E1)
20:10

Sharks Of Palau

Sharks Of Palau
21:05

Wildest Europe (S1E5)

Wildest Europe (S1E5)
22:00

I Was Prey (S2E8)

I Was Prey (S2E8)
22:55

Pit Bulls & Parolees (S8E13)

Pit Bulls & Parolees (S8E13)
23:50

Monsters Inside Me (S8E1)

Monsters Inside Me (S8E1)
00:45

Sharks Of Palau

Sharks Of Palau
01:40

I Was Prey (S2E8)

I Was Prey (S2E8)
02:35

Killer Whales

Killer Whales
03:25

Monsters Inside Me (S8E1)

Monsters Inside Me (S8E1)
04:15

Sharks Of Palau

Sharks Of Palau
Tisdag 11/20
05:02

Wildest Europe (S1E5)

Wildest Europe (S1E5)
05:49

Pit Bulls & Parolees (S8E13)

Pit Bulls & Parolees (S8E13)
07:00

Great Animal Escapes (S1E4)

Great Animal Escapes (S1E4)
07:25

Keeping Up With The Kruger (S1E5)

Keeping Up With The Kruger (S1E5)
08:15

Animal Cops Houston (S7E2)

Animal Cops Houston (S7E2)
09:10

Monsters Inside Me (S8E1)

Monsters Inside Me (S8E1)
10:05

Sharks Of Palau

Sharks Of Palau
11:00

Wildest Europe (S1E5)

Wildest Europe (S1E5)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E13)

Pit Bulls & Parolees (S8E13)
12:50

Killer Whales

Killer Whales
13:45

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E16)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E16)
14:40

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
15:35

Catching Monsters (S1E3)

Catching Monsters (S1E3)
16:30

Keeping Up With The Kruger (S1E6)

Keeping Up With The Kruger (S1E6)
17:25

Animal Cops Houston (S7E3)

Animal Cops Houston (S7E3)
18:20

The Great Shark Chase

The Great Shark Chase
19:15

Pit Bulls & Parolees (S9E7)

Pit Bulls & Parolees (S9E7)
20:10

Guardians of Rescue (S1E6)

Guardians of Rescue (S1E6)
21:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
22:00

Catching Monsters (S1E4)

Catching Monsters (S1E4)
22:55

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
23:50

Pit Bulls & Parolees (S9E7)

Pit Bulls & Parolees (S9E7)
00:45

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
01:40

Catching Monsters (S1E4)

Catching Monsters (S1E4)
02:35

The Great Shark Chase

The Great Shark Chase
03:25

Pit Bulls & Parolees (S9E7)

Pit Bulls & Parolees (S9E7)
04:15

Guardians of Rescue (S1E6)

Guardians of Rescue (S1E6)
Onsdag 11/21
05:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
05:49

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
07:00

Great Animal Escapes (S1E5)

Great Animal Escapes (S1E5)
07:25

Keeping Up With The Kruger (S1E6)

Keeping Up With The Kruger (S1E6)
08:15

Animal Cops Houston (S7E3)

Animal Cops Houston (S7E3)
09:10

Pit Bulls & Parolees (S9E7)

Pit Bulls & Parolees (S9E7)
10:05

Guardians of Rescue (S1E6)

Guardians of Rescue (S1E6)
11:00

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
12:50

The Great Shark Chase

The Great Shark Chase
13:45

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E17)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E17)
14:40

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
15:35

Catching Monsters (S1E4)

Catching Monsters (S1E4)
16:30

Keeping Up With The Kruger (S1E7)

Keeping Up With The Kruger (S1E7)
17:25

Animal Cops Houston (S7E4)

Animal Cops Houston (S7E4)
18:20

Baby Panda's First Year

Baby Panda's First Year
19:15

Tanked (S8E9)

Tanked (S8E9)
20:10

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
21:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
22:00

Catching Monsters (S1E5)

Catching Monsters (S1E5)
22:55

Pit Bulls & Parolees (S8E15)

Pit Bulls & Parolees (S8E15)
23:50

Tanked (S8E9)

Tanked (S8E9)
00:45

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
01:40

Catching Monsters (S1E5)

Catching Monsters (S1E5)
02:35

Baby Panda's First Year

Baby Panda's First Year
03:25

Tanked (S8E9)

Tanked (S8E9)
04:15

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
Torsdag 11/22
05:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
05:49

Pit Bulls & Parolees (S8E15)

Pit Bulls & Parolees (S8E15)
07:00

Great Animal Escapes (S1E6)

Great Animal Escapes (S1E6)
07:25

Keeping Up With The Kruger (S1E7)

Keeping Up With The Kruger (S1E7)
08:15

Animal Cops Houston (S7E4)

Animal Cops Houston (S7E4)
09:10

Tanked (S8E9)

Tanked (S8E9)
10:05

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
11:00

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E15)

Pit Bulls & Parolees (S8E15)
12:50

Baby Panda's First Year

Baby Panda's First Year
13:45

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E18)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E18)
14:40

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
15:35

Catching Monsters (S1E5)

Catching Monsters (S1E5)
16:30

Keeping Up With The Kruger (S1E8)

Keeping Up With The Kruger (S1E8)
17:25

Animal Cops Houston (S7E5)

Animal Cops Houston (S7E5)
18:20

League of Monkeys

League of Monkeys
19:15

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
20:10

North Woods Law (S5E9)

North Woods Law (S5E9)
21:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
22:00

I'm Alive (S1E1)

I'm Alive (S1E1)
22:55

Pit Bulls & Parolees (S8E16)

Pit Bulls & Parolees (S8E16)
23:50

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
00:45

North Woods Law (S5E9)

North Woods Law (S5E9)
01:40

I'm Alive (S1E1)

I'm Alive (S1E1)
02:35

League of Monkeys

League of Monkeys
03:25

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
04:15

North Woods Law (S5E9)

North Woods Law (S5E9)
Fredag 11/23
05:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
05:49

Pit Bulls & Parolees (S8E16)

Pit Bulls & Parolees (S8E16)
07:00

Great Animal Escapes (S1E7)

Great Animal Escapes (S1E7)
07:25

Keeping Up With The Kruger (S1E8)

Keeping Up With The Kruger (S1E8)
08:15

Animal Cops Houston (S7E5)

Animal Cops Houston (S7E5)
09:10

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
10:05

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
11:00

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E16)

Pit Bulls & Parolees (S8E16)
12:50

League of Monkeys

League of Monkeys
13:45

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E19)

Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet (S4E19)
14:40

North Woods Law (S5E9)

North Woods Law (S5E9)
15:35

I'm Alive (S1E1)

I'm Alive (S1E1)
16:30

Keeping Up With The Kruger (S1E9)

Keeping Up With The Kruger (S1E9)
17:25

Animal Cops Houston (S7E6)

Animal Cops Houston (S7E6)
18:20

Running with Wolves

Running with Wolves
19:15

Vet Gone Wild (S1E4)

Vet Gone Wild (S1E4)
20:10

Missouri Mountain Family (S1E2)

Missouri Mountain Family (S1E2)
21:05

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)
22:00

I'm Alive (S1E2)

I'm Alive (S1E2)
22:55

Pit Bulls & Parolees (S8E17)

Pit Bulls & Parolees (S8E17)
23:50

Vet Gone Wild (S1E4)

Vet Gone Wild (S1E4)
00:45

Missouri Mountain Family (S1E2)

Missouri Mountain Family (S1E2)
01:40

I'm Alive (S1E2)

I'm Alive (S1E2)
02:35

Running with Wolves

Running with Wolves
03:25

Vet Gone Wild (S1E4)

Vet Gone Wild (S1E4)
04:15

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
Lördag 11/24
05:02

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)
05:49

Pit Bulls & Parolees (S8E17)

Pit Bulls & Parolees (S8E17)
07:00

Great Animal Escapes (S1E3)

Great Animal Escapes (S1E3)
07:25

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
08:15

Vet Gone Wild (S1E4)

Vet Gone Wild (S1E4)
09:10

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
10:05

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
11:00

Monsters Inside Me (S8E1)

Monsters Inside Me (S8E1)
11:55

Sharks Of Palau

Sharks Of Palau
12:50

Wildest Europe (S1E5)

Wildest Europe (S1E5)
13:45

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E1)
14:40

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E2)
15:35

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E3)
16:30

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)

Wildest Islands Of Indonesia (S1E4)
17:25

In Search Of The King Cobra

In Search Of The King Cobra
18:20

Search for the Knysna Elephants

Search for the Knysna Elephants
19:15

In Search of the Giant Anaconda

In Search of the Giant Anaconda
20:10

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
21:05

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
22:00

Monsters Inside Me (S6E2)

Monsters Inside Me (S6E2)
22:55

Monsters Inside Me (S6E3)

Monsters Inside Me (S6E3)
23:50

Monsters Inside Me (S6E4)

Monsters Inside Me (S6E4)
00:45

Monsters Inside Me (S6E5)

Monsters Inside Me (S6E5)
01:40

Monsters Inside Me (S6E6)

Monsters Inside Me (S6E6)
02:35

Monsters Inside Me (S6E7)

Monsters Inside Me (S6E7)
03:25

Lone Star Law (S2E1)

Lone Star Law (S2E1)
04:15

North Woods Law (S5E9)

North Woods Law (S5E9)
Söndag 11/25
05:02

Animal Cops Houston (S7E2)

Animal Cops Houston (S7E2)
05:49

Animal Cops Houston (S7E3)

Animal Cops Houston (S7E3)
07:00

Great Animal Escapes (S1E4)

Great Animal Escapes (S1E4)
07:25

North Woods Law (S5E9)

North Woods Law (S5E9)
08:15

Pit Bulls & Parolees (S8E13)

Pit Bulls & Parolees (S8E13)
09:10

Pit Bulls & Parolees (S8E14)

Pit Bulls & Parolees (S8E14)
10:05

Pit Bulls & Parolees (S8E15)

Pit Bulls & Parolees (S8E15)
11:00

Pit Bulls & Parolees (S8E16)

Pit Bulls & Parolees (S8E16)
11:55

Pit Bulls & Parolees (S8E17)

Pit Bulls & Parolees (S8E17)
12:50

Crikey! It's the Irwins (S1E4)

Crikey! It's the Irwins (S1E4)
13:45

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E3)
14:40

Catching Monsters (S1E4)

Catching Monsters (S1E4)
15:35

Catching Monsters (S1E5)

Catching Monsters (S1E5)
16:30

I'm Alive (S1E1)

I'm Alive (S1E1)
17:25

I'm Alive (S1E2)

I'm Alive (S1E2)
18:20

The Great Shark Chase

The Great Shark Chase
19:15

Killer Whales

Killer Whales
20:10

Running with Wolves

Running with Wolves
21:00

Crikey! It's the Irwins (S1E5)

Crikey! It's the Irwins (S1E5)
22:00

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E4)

The Crocodile Hunter: Best Of Steve Irwin (S1E4)
22:55

Amba the Russian Tiger

Amba the Russian Tiger
23:50

Crikey! It's the Irwins (S1E5)

Crikey! It's the Irwins (S1E5)
00:45

Keeping Up With The Kruger (S1E5)

Keeping Up With The Kruger (S1E5)
01:40

Keeping Up With The Kruger (S1E6)

Keeping Up With The Kruger (S1E6)
02:35

Keeping Up With The Kruger (S1E7)

Keeping Up With The Kruger (S1E7)
03:25

Keeping Up With The Kruger (S1E8)

Keeping Up With The Kruger (S1E8)
Animal Planet er en kanal med massevis af programmer om dyr. Her finder du alle de spændende programmer som ‘Deep Sea’, ‘Whale Wars’, ‘Untamed & Uncut’ og ‘Night’. du kan se hele programoversigten her på siden. Der er helt sikkert noget for enhver smag.

Animal Planet is this week airing Animal Cops Houston, Echo and the Elephants of Amboseli, North Woods Law, Pit Bulls & Parolees, Crikey! It's the Irwins, The Crocodile Hunter, Intruders, Catching Monsters, The Lion Queen, Keeping Up With The Kruger, Great Animal Escapes, Wildest Europe, Dr. Jeff, Missouri Mountain Family, Monsters Inside Me, I Was Prey, Guardians of Rescue, Wildest Islands Of Indonesia, Tanked, Lone Star Law, I'm Alive, Vet Gone Wild

Animal Planet i dag
Animal Planet i kväll