Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Science tv-guide fra 21/10 2018 to 29/10 2018

Söndag 10/21
17:40

Mysteries of the Missing (S1E8)

Mysteries of the Missing (S1E8)
18:30

Uncovering Aliens (S1E1)

Uncovering Aliens (S1E1)
19:20

Uncovering Aliens (S1E2)

Uncovering Aliens (S1E2)
20:10

Uncovering Aliens (S1E3)

Uncovering Aliens (S1E3)
21:00

You Have Been Warned (S2E1)

You Have Been Warned (S2E1)
21:50

Space Pioneer (S1E1)

Space Pioneer (S1E1)
22:40

Space Pioneer (S1E2)

Space Pioneer (S1E2)
23:30

Space Pioneer (S1E3)

Space Pioneer (S1E3)
00:20

Space Pioneer (S1E4)

Space Pioneer (S1E4)
01:10

Space Pioneer (S1E5)

Space Pioneer (S1E5)
02:00

Building the Biggest (S1E1)

Building the Biggest (S1E1)
02:48

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
03:36

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
04:24

Building the Biggest (S1E4)

Building the Biggest (S1E4)
Måndag 10/22
05:12

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
06:00

How Do They Do It? (S7E13)

How Do They Do It? (S7E13)
06:26

Supercar Superbuild (S1E5)

Supercar Superbuild (S1E5)
07:14

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
08:02

Space Pioneer (S1E5)

Space Pioneer (S1E5)
08:50

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
09:14

Food Factory (S5E7)

Food Factory (S5E7)
09:38

Supercar Superbuild (S1E5)

Supercar Superbuild (S1E5)
10:26

Futurescape with James Woods (S1E5)

Futurescape with James Woods (S1E5)
11:14

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
12:02

Mysteries of the Missing (S1E8)

Mysteries of the Missing (S1E8)
12:50

Space Pioneer (S1E5)

Space Pioneer (S1E5)
13:38

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
14:02

Food Factory (S5E7)

Food Factory (S5E7)
14:26

Supercar Superbuild (S1E5)

Supercar Superbuild (S1E5)
15:14

Futurescape with James Woods (S1E5)

Futurescape with James Woods (S1E5)
16:02

Space Pioneer (S1E5)

Space Pioneer (S1E5)
16:50

Smash Lab (S1E1)

Smash Lab (S1E1)
17:40

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
18:05

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
18:30

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
19:20

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
20:10

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
21:00

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
21:50

Futurescape with James Woods (S1E6)

Futurescape with James Woods (S1E6)
22:40

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
23:05

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
23:30

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
00:20

Smash Lab (S1E1)

Smash Lab (S1E1)
01:10

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
02:00

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
02:48

Futurescape with James Woods (S1E6)

Futurescape with James Woods (S1E6)
03:36

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
04:24

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
04:48

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
Tisdag 10/23
05:12

Smash Lab (S1E1)

Smash Lab (S1E1)
06:00

How Do They Do It? (S7E14)

How Do They Do It? (S7E14)
06:26

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
07:14

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
08:02

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
08:50

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
09:14

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
09:38

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
10:26

Futurescape with James Woods (S1E3)

Futurescape with James Woods (S1E3)
11:14

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
12:02

Smash Lab (S1E1)

Smash Lab (S1E1)
12:50

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
13:38

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
14:02

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
14:26

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
15:14

Futurescape with James Woods (S1E3)

Futurescape with James Woods (S1E3)
16:02

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
16:50

Secrets Of The Underground (S1E1)

Secrets Of The Underground (S1E1)
17:40

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
18:05

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
18:30

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
19:20

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
20:10

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
21:00

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
21:50

Mythbusters: The Search (S1E1)

Mythbusters: The Search (S1E1)
22:40

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
23:05

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
23:30

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
00:20

Secrets Of The Underground (S1E1)

Secrets Of The Underground (S1E1)
01:10

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
02:00

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
02:48

Mythbusters: The Search (S1E1)

Mythbusters: The Search (S1E1)
03:36

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
04:24

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
04:48

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
Onsdag 10/24
05:12

Secrets Of The Underground (S1E1)

Secrets Of The Underground (S1E1)
06:00

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
06:26

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
07:14

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
08:02

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
08:50

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
09:14

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
09:38

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
10:26

Mythbusters: The Search (S1E1)

Mythbusters: The Search (S1E1)
11:14

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
12:02

Secrets Of The Underground (S1E1)

Secrets Of The Underground (S1E1)
12:50

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
13:38

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
14:02

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
14:26

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
15:14

Mythbusters: The Search (S1E1)

Mythbusters: The Search (S1E1)
16:02

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
16:50

Secrets Of The Underground (S1E2)

Secrets Of The Underground (S1E2)
17:40

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
18:05

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
18:30

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
19:20

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
20:10

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
21:00

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
21:50

Mythbusters: The Search (S1E2)

Mythbusters: The Search (S1E2)
22:40

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
23:05

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
23:30

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
00:20

Secrets Of The Underground (S1E2)

Secrets Of The Underground (S1E2)
01:10

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
02:00

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
02:48

Mythbusters: The Search (S1E2)

Mythbusters: The Search (S1E2)
03:36

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
04:24

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
04:48

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
Torsdag 10/25
05:12

Secrets Of The Underground (S1E2)

Secrets Of The Underground (S1E2)
06:00

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
06:26

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
07:14

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
08:02

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
08:50

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
09:14

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
09:38

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
10:26

Mythbusters: The Search (S1E2)

Mythbusters: The Search (S1E2)
11:14

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
12:02

Secrets Of The Underground (S1E2)

Secrets Of The Underground (S1E2)
12:50

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
13:38

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
14:02

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
14:26

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
15:14

Mythbusters: The Search (S1E2)

Mythbusters: The Search (S1E2)
16:02

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
16:50

Secrets Of The Underground (S1E3)

Secrets Of The Underground (S1E3)
17:40

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
18:05

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
18:30

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
19:20

Alaska Mega Machines (S1E3)

Alaska Mega Machines (S1E3)
20:10

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
21:00

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
21:50

Mythbusters: The Search (S1E3)

Mythbusters: The Search (S1E3)
22:40

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
23:05

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
23:30

Alaska Mega Machines (S1E3)

Alaska Mega Machines (S1E3)
00:20

Secrets Of The Underground (S1E3)

Secrets Of The Underground (S1E3)
01:10

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
02:00

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
02:48

Mythbusters: The Search (S1E3)

Mythbusters: The Search (S1E3)
03:36

Alaska Mega Machines (S1E3)

Alaska Mega Machines (S1E3)
04:24

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
04:48

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
Fredag 10/26
05:12

Secrets Of The Underground (S1E3)

Secrets Of The Underground (S1E3)
06:00

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
06:26

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
07:14

Alaska Mega Machines (S1E3)

Alaska Mega Machines (S1E3)
08:02

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
08:50

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
09:14

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
09:38

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
10:26

Mythbusters: The Search (S1E3)

Mythbusters: The Search (S1E3)
11:14

Alaska Mega Machines (S1E3)

Alaska Mega Machines (S1E3)
12:02

Secrets Of The Underground (S1E3)

Secrets Of The Underground (S1E3)
12:50

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
13:38

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
14:02

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
14:26

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
15:14

Mythbusters: The Search (S1E3)

Mythbusters: The Search (S1E3)
16:02

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
16:50

Secrets Of The Underground (S1E4)

Secrets Of The Underground (S1E4)
17:40

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
18:05

Food Factory (S5E12)

Food Factory (S5E12)
18:30

Supercar Superbuild (S1E6)

Supercar Superbuild (S1E6)
19:20

Alaska Mega Machines (S1E4)

Alaska Mega Machines (S1E4)
20:10

Strip the Cosmos (S1E4)

Strip the Cosmos (S1E4)
21:00

Supercar Superbuild (S1E6)

Supercar Superbuild (S1E6)
21:50

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
22:40

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
23:05

Food Factory (S5E12)

Food Factory (S5E12)
23:30

Alaska Mega Machines (S1E4)

Alaska Mega Machines (S1E4)
00:20

Secrets Of The Underground (S1E4)

Secrets Of The Underground (S1E4)
01:10

Strip the Cosmos (S1E4)

Strip the Cosmos (S1E4)
02:00

Supercar Superbuild (S1E6)

Supercar Superbuild (S1E6)
02:48

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
03:36

Alaska Mega Machines (S1E4)

Alaska Mega Machines (S1E4)
04:24

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
04:48

Food Factory (S5E12)

Food Factory (S5E12)
Lördag 10/27
05:12

Secrets Of The Underground (S1E4)

Secrets Of The Underground (S1E4)
06:00

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
06:26

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
06:50

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
07:14

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
07:38

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
08:02

Food Factory (S5E12)

Food Factory (S5E12)
08:26

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
08:50

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
09:14

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
09:38

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
10:02

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
10:26

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
11:14

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
12:02

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
12:50

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
13:38

Strip the Cosmos (S1E4)

Strip the Cosmos (S1E4)
14:26

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
15:14

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
16:02

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
16:50

Alaska Mega Machines (S1E3)

Alaska Mega Machines (S1E3)
17:40

Alaska Mega Machines (S1E4)

Alaska Mega Machines (S1E4)
18:30

Man v Expert (S1E6)

Man v Expert (S1E6)
19:20

You Have Been Warned (S6E9)

You Have Been Warned (S6E9)
20:10

Blowing Up History (S2E8)

Blowing Up History (S2E8)
21:00

Abandoned Engineering (S1E2)

Abandoned Engineering (S1E2)
21:50

Supercar Superbuild (S1E6)

Supercar Superbuild (S1E6)
22:40

Smash Lab (S1E1)

Smash Lab (S1E1)
23:30

Secrets Of The Underground (S1E1)

Secrets Of The Underground (S1E1)
00:20

Secrets Of The Underground (S1E2)

Secrets Of The Underground (S1E2)
01:10

Secrets Of The Underground (S1E3)

Secrets Of The Underground (S1E3)
02:00

Secrets Of The Underground (S1E4)

Secrets Of The Underground (S1E4)
03:00

Uncovering Aliens (S1E4)

Uncovering Aliens (S1E4)
04:00

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
04:24

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
04:48

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
Söndag 10/28
05:12

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
05:36

Food Factory (S5E12)

Food Factory (S5E12)
06:00

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
06:26

Futurescape with James Woods (S1E3)

Futurescape with James Woods (S1E3)
07:14

Mythbusters: The Search (S1E1)

Mythbusters: The Search (S1E1)
08:02

Mythbusters: The Search (S1E2)

Mythbusters: The Search (S1E2)
08:50

Mythbusters: The Search (S1E3)

Mythbusters: The Search (S1E3)
09:38

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
10:26

Food Factory (S5E8)

Food Factory (S5E8)
10:50

Food Factory (S5E9)

Food Factory (S5E9)
11:14

Food Factory (S5E10)

Food Factory (S5E10)
11:38

Food Factory (S5E11)

Food Factory (S5E11)
12:02

Food Factory (S5E12)

Food Factory (S5E12)
12:26

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
12:50

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
13:14

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
13:38

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
14:02

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
14:26

Smash Lab (S1E1)

Smash Lab (S1E1)
15:14

Secrets Of The Underground (S1E1)

Secrets Of The Underground (S1E1)
16:02

Secrets Of The Underground (S1E2)

Secrets Of The Underground (S1E2)
16:50

Secrets Of The Underground (S1E3)

Secrets Of The Underground (S1E3)
17:40

Secrets Of The Underground (S1E4)

Secrets Of The Underground (S1E4)
18:30

Uncovering Aliens (S1E4)

Uncovering Aliens (S1E4)
19:20

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)

Aliens - The Definitive Guide (S1E1)
20:10

Aliens - The Definitive Guide (S1E2)

Aliens - The Definitive Guide (S1E2)
21:00

You Have Been Warned (S2E2)

You Have Been Warned (S2E2)
21:50

Space Pioneer (S1E6)

Space Pioneer (S1E6)
22:40

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
23:30

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
00:20

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
01:10

Strip the Cosmos (S1E4)

Strip the Cosmos (S1E4)
02:00

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
02:48

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
03:36

Alaska Mega Machines (S1E2)

Alaska Mega Machines (S1E2)
Discovery Science is this week airing Mysteries of the Missing, Uncovering Aliens, You Have Been Warned, Space Pioneer, Building the Biggest, How Do They Do It?, Supercar Superbuild, Food Factory, Futurescape with James Woods, Smash Lab, Man v Expert, Secrets Of The Underground, Alaska Mega Machines, Strip the Cosmos, Mythbusters, Blowing Up History, Abandoned Engineering, Aliens - The Definitive Guide

Discovery Science i dag
Discovery Science i kväll