Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner
Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!

Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!

Claes Claesson: - Du kan ju döda någon!
Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet

Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet

Mila Kunis vet inte hur lång gången hon är i sin graviditet
Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Kardashians stulna ring värd 4 miljoner $

Discovery Science tv-guide fra 24/6 2018 to 2/7 2018

Måndag 6/25
08:02

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
08:50

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
09:14

Food Factory (S4E12)

Food Factory (S4E12)
09:38

How the Universe Works (S5E6)

How the Universe Works (S5E6)
10:26

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
11:14

Mythbusters: The Search (S1E2)

Mythbusters: The Search (S1E2)
12:02

Extreme Engineering (S7E5)

Extreme Engineering (S7E5)
12:50

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
13:38

How Do They Do It? (S7E15)

How Do They Do It? (S7E15)
14:02

Food Factory (S4E12)

Food Factory (S4E12)
14:26

How the Universe Works (S5E6)

How the Universe Works (S5E6)
15:14

Nextworld (S1E11)

Nextworld (S1E11)
16:02

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
16:50

Extreme Engineering (S7E6)

Extreme Engineering (S7E6)
17:40

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
18:05

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
18:30

Invent It Rich (S1E1)

Invent It Rich (S1E1)
19:20

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
20:10

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
21:00

Invent It Rich (S1E1)

Invent It Rich (S1E1)
21:50

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
22:40

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
23:05

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
23:30

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
00:20

Extreme Engineering (S7E6)

Extreme Engineering (S7E6)
01:10

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
02:00

Invent It Rich (S1E1)

Invent It Rich (S1E1)
02:48

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
03:36

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
04:24

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
04:48

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
Tisdag 6/26
07:14

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
08:02

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
08:50

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
09:14

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
09:38

Invent It Rich (S1E1)

Invent It Rich (S1E1)
10:26

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
11:14

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
12:02

Extreme Engineering (S7E6)

Extreme Engineering (S7E6)
12:50

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
13:38

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
14:02

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
14:26

Invent It Rich (S1E1)

Invent It Rich (S1E1)
15:14

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
16:02

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
16:50

Extreme Engineering (S7E7)

Extreme Engineering (S7E7)
17:40

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
18:05

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
18:30

You Have Been Warned (S6E3)

You Have Been Warned (S6E3)
19:20

Mythbusters: The Search (S1E5)

Mythbusters: The Search (S1E5)
20:10

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
21:00

You Have Been Warned (S6E3)

You Have Been Warned (S6E3)
21:50

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
22:40

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
23:05

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
23:30

Mythbusters: The Search (S1E5)

Mythbusters: The Search (S1E5)
00:20

Extreme Engineering (S7E7)

Extreme Engineering (S7E7)
01:10

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
02:00

You Have Been Warned (S6E3)

You Have Been Warned (S6E3)
02:48

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
03:36

Mythbusters: The Search (S1E5)

Mythbusters: The Search (S1E5)
04:24

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
04:48

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
Onsdag 6/27
07:14

Mythbusters: The Search (S1E5)

Mythbusters: The Search (S1E5)
08:02

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
08:50

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
09:14

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
09:38

You Have Been Warned (S6E3)

You Have Been Warned (S6E3)
10:26

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
11:14

Mythbusters: The Search (S1E5)

Mythbusters: The Search (S1E5)
12:02

Extreme Engineering (S7E7)

Extreme Engineering (S7E7)
12:50

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
13:38

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
14:02

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
14:26

You Have Been Warned (S6E3)

You Have Been Warned (S6E3)
15:14

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
16:02

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
16:50

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
17:40

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
18:05

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
18:30

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)
19:20

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
20:10

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
21:00

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)
21:50

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
22:40

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
23:05

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
23:30

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
00:20

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
01:10

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
02:00

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)
02:48

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
03:36

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
04:24

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
04:48

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
Torsdag 6/28
07:14

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
08:02

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
08:50

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
09:14

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
09:38

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)
10:26

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
11:14

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
12:02

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
12:50

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
13:38

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
14:02

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
14:26

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)
15:14

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
16:02

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
16:50

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
17:40

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
18:05

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
18:30

Strangest Weather on Earth (S3E8)

Strangest Weather on Earth (S3E8)
19:20

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
20:10

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
21:00

Strangest Weather on Earth (S3E8)

Strangest Weather on Earth (S3E8)
21:50

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
22:40

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
23:05

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
23:30

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
00:20

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
01:10

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
02:00

Strangest Weather on Earth (S3E8)

Strangest Weather on Earth (S3E8)
02:48

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
03:36

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
04:24

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
04:48

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
Fredag 6/29
07:14

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
08:02

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
08:50

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
09:14

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
09:38

Strangest Weather on Earth (S3E8)

Strangest Weather on Earth (S3E8)
10:26

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
11:14

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
12:02

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
12:50

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
13:38

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
14:02

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
14:26

Strangest Weather on Earth (S3E8)

Strangest Weather on Earth (S3E8)
15:14

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
16:02

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
16:50

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
17:40

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
18:05

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
18:30

How the Universe Works (S5E7)

How the Universe Works (S5E7)
19:20

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
20:10

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
21:00

How the Universe Works (S5E7)

How the Universe Works (S5E7)
21:50

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
22:40

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
23:05

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
23:30

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
00:20

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
01:10

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
02:00

How the Universe Works (S5E7)

How the Universe Works (S5E7)
02:48

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
03:36

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
04:24

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
04:48

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
Lördag 6/30
07:14

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
08:02

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
08:50

Last Days of the Dinosaur

Last Days of the Dinosaur
10:00

Sci-Fi Science: Physics of the Impossible (S2E3)

Sci-Fi Science: Physics of the Impossible (S2E3)
10:26

Cosmic Collisions (S1E1)

Cosmic Collisions (S1E1)
11:14

Man v Asteroid: An Asteroid Day Special

Man v Asteroid: An Asteroid Day Special
12:02

Cosmic Collisions (S1E2)

Cosmic Collisions (S1E2)
12:50

Scanning the Skies: The Discovery Channel Telescope

Scanning the Skies: The Discovery Channel Telescope
13:38

Cosmic Collisions (S1E3)

Cosmic Collisions (S1E3)
14:26

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
15:14

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
16:02

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
16:50

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
17:15

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
17:40

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
18:05

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
18:30

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
18:55

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
19:20

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
19:45

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
20:10

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)

Silicon Valley: The Untold Story (S1E1)
21:00

Strangest Weather on Earth (S3E8)

Strangest Weather on Earth (S3E8)
21:50

How the Universe Works (S5E7)

How the Universe Works (S5E7)
22:40

Extreme Engineering (S7E6)

Extreme Engineering (S7E6)
23:30

Extreme Engineering (S7E7)

Extreme Engineering (S7E7)
00:20

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
01:10

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
02:00

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
02:48

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
03:12

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
03:36

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
04:00

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
04:24

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
04:48

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
Söndag 7/1
07:14

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
08:02

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
08:50

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
09:38

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
10:26

Food Factory USA (S2E1)

Food Factory USA (S2E1)
10:50

Food Factory USA (S2E2)

Food Factory USA (S2E2)
11:14

Food Factory USA (S2E3)

Food Factory USA (S2E3)
11:38

Food Factory USA (S2E4)

Food Factory USA (S2E4)
12:02

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
12:26

How Do They Do It? (S7E16)

How Do They Do It? (S7E16)
12:50

How Do They Do It? (S7E17)

How Do They Do It? (S7E17)
13:14

How Do They Do It? (S7E18)

How Do They Do It? (S7E18)
13:38

How Do They Do It? (S7E19)

How Do They Do It? (S7E19)
14:02

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
14:26

Extreme Engineering (S7E6)

Extreme Engineering (S7E6)
15:14

Extreme Engineering (S7E7)

Extreme Engineering (S7E7)
16:02

Extreme Engineering (S7E8)

Extreme Engineering (S7E8)
16:50

Man Made Marvels China (S3E1)

Man Made Marvels China (S3E1)
17:40

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
18:30

Strip the Cosmos (S1E1)

Strip the Cosmos (S1E1)
19:20

Strip the Cosmos (S1E2)

Strip the Cosmos (S1E2)
20:10

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
21:00

Strip the Cosmos (S1E3)

Strip the Cosmos (S1E3)
21:50

Investigation X (S1E2)

Investigation X (S1E2)
22:40

How the Universe Works (S6E7)

How the Universe Works (S6E7)
23:30

Man v the Universe (S1E2)

Man v the Universe (S1E2)
00:20

How the Earth Works (S1E6)

How the Earth Works (S1E6)
01:10

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
02:00

Mythbusters: The Search (S1E4)

Mythbusters: The Search (S1E4)
02:48

Mythbusters: The Search (S1E5)

Mythbusters: The Search (S1E5)
03:36

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
04:24

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
Måndag 7/2
07:14

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
08:02

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
08:50

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
09:14

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
09:38

How the Universe Works (S5E7)

How the Universe Works (S5E7)
10:26

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
11:14

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
12:02

Man Made Marvels China (S3E2)

Man Made Marvels China (S3E2)
12:50

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
13:38

How Do They Do It? (S7E20)

How Do They Do It? (S7E20)
14:02

Food Factory USA (S2E5)

Food Factory USA (S2E5)
14:26

How the Universe Works (S5E7)

How the Universe Works (S5E7)
15:14

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
16:02

Direct From Pluto: First Encounter

Direct From Pluto: First Encounter
16:50

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S3E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S3E3)
17:40

How Do They Do It? (S8E1)

How Do They Do It? (S8E1)
18:05

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
18:30

Invent It Rich (S1E2)

Invent It Rich (S1E2)
19:20

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
20:10

Uncovering Aliens (S1E1)

Uncovering Aliens (S1E1)
21:00

Invent It Rich (S1E2)

Invent It Rich (S1E2)
21:50

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
22:40

How Do They Do It? (S8E1)

How Do They Do It? (S8E1)
23:05

Food Factory USA (S2E6)

Food Factory USA (S2E6)
23:30

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
00:20

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S3E3)

Through the Wormhole with Morgan Freeman (S3E3)
01:10

Uncovering Aliens (S1E1)

Uncovering Aliens (S1E1)
02:00

Invent It Rich (S1E2)

Invent It Rich (S1E2)
02:48

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E1)
03:36

Alaska Mega Machines (S1E1)

Alaska Mega Machines (S1E1)
04:24

How Do They Do It? (S8E1)

How Do They Do It? (S8E1)
Discovery Science is this week airing Mythbusters, Cosmic Collisions, How Do They Do It?, Food Factory, How the Universe Works, Nextworld, Extreme Engineering, Food Factory USA, Invent It Rich, Investigation X, Dangerman, You Have Been Warned, Silicon Valley, Man v the Universe, Man Made Marvels China, Strangest Weather on Earth, How the Earth Works, Sci-Fi Science, Strip the Cosmos, Through the Wormhole with Morgan Freeman, Alaska Mega Machines, Uncovering Aliens, What Could Possibly Go Wrong?

Discovery Science i dag
Discovery Science i kväll