Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !

Sex med Smail och Frida !
Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !

Sex med Small och Frida !
Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !

Johaug: Jag har sagt hela sanningen !
Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken

Borgs son spelar sin pappa på vita duken
Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Damon Wayans tog farväl av släkt och vänner

Discovery Science tv-guide fra 12/12 2018 to 20/12 2018

Torsdag 12/13
06:00

How Do They Do It? (S4E5)

How Do They Do It? (S4E5)
06:26

Redesign My Brain (S1E3)

Redesign My Brain (S1E3)
07:14

How the Universe Works (S3E1)

How the Universe Works (S3E1)
08:02

Building the Biggest (S1E1)

Building the Biggest (S1E1)
08:50

How Do They Do It? (S9E13)

How Do They Do It? (S9E13)
09:14

Food Factory (S2E19)

Food Factory (S2E19)
09:38

Redesign My Brain (S1E3)

Redesign My Brain (S1E3)
10:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
11:14

How the Universe Works (S3E1)

How the Universe Works (S3E1)
12:02

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
12:50

Building the Biggest (S1E1)

Building the Biggest (S1E1)
13:38

How Do They Do It? (S9E13)

How Do They Do It? (S9E13)
14:02

Food Factory (S2E19)

Food Factory (S2E19)
14:26

Redesign My Brain (S1E3)

Redesign My Brain (S1E3)
15:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
16:02

Building the Biggest (S1E1)

Building the Biggest (S1E1)
16:50

Flight 370: The Missing Links

Flight 370: The Missing Links
17:40

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
18:05

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
18:30

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
18:55

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
19:20

How the Universe Works (S3E2)

How the Universe Works (S3E2)
20:10

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
21:00

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
21:25

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
21:50

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
22:40

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
23:05

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
23:30

Dark Matters: Twisted But True (S2E9)

Dark Matters: Twisted But True (S2E9)
00:20

Flight 370: The Missing Links

Flight 370: The Missing Links
01:10

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
02:00

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
02:24

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
02:48

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
03:36

How the Universe Works (S3E2)

How the Universe Works (S3E2)
04:24

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
04:48

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
Fredag 12/14
05:12

Flight 370: The Missing Links

Flight 370: The Missing Links
06:00

How Do They Do It? (S6E2)

How Do They Do It? (S6E2)
06:26

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
06:50

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
07:14

How the Universe Works (S3E2)

How the Universe Works (S3E2)
08:02

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
08:50

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
09:14

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
09:38

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
10:02

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
10:26

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
11:14

How the Universe Works (S3E2)

How the Universe Works (S3E2)
12:02

Flight 370: The Missing Links

Flight 370: The Missing Links
12:50

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
13:38

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
14:02

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
14:26

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
14:50

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
15:14

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
16:02

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
16:50

Blowing Up History (S2E2)

Blowing Up History (S2E2)
17:40

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
18:05

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
18:30

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
19:20

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
20:10

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
21:00

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
21:50

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
22:40

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
23:05

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
23:30

Dark Matters: Twisted But True (S2E10)

Dark Matters: Twisted But True (S2E10)
00:20

Blowing Up History (S2E2)

Blowing Up History (S2E2)
01:10

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
02:00

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
02:48

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
03:36

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
04:24

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
04:48

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
Lördag 12/15
05:12

Blowing Up History (S2E2)

Blowing Up History (S2E2)
06:00

How Do They Do It? (S6E3)

How Do They Do It? (S6E3)
06:26

Food Factory (S2E17)

Food Factory (S2E17)
06:50

Food Factory (S2E18)

Food Factory (S2E18)
07:14

Food Factory (S2E19)

Food Factory (S2E19)
07:38

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
08:02

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
08:26

How Do They Do It? (S9E11)

How Do They Do It? (S9E11)
08:50

How Do They Do It? (S9E12)

How Do They Do It? (S9E12)
09:14

How Do They Do It? (S9E13)

How Do They Do It? (S9E13)
09:38

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
10:02

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
10:26

Mega Builders (S4E6)

Mega Builders (S4E6)
11:14

Mega Builders (S4E7)

Mega Builders (S4E7)
12:02

Building the Biggest (S1E1)

Building the Biggest (S1E1)
12:50

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
13:38

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
14:26

Bad Universe (S1E2)

Bad Universe (S1E2)
15:14

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
16:02

How the Universe Works (S3E1)

How the Universe Works (S3E1)
16:50

How the Universe Works (S3E2)

How the Universe Works (S3E2)
17:40

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
18:30

Mythbusters (234)

Mythbusters (234)
19:20

Da Vinci's Machines (S1E1)

Da Vinci's Machines (S1E1)
20:10

Redesign My Brain (S1E3)

Redesign My Brain (S1E3)
21:00

How It's Made (S26E16)

How It's Made (S26E16)
21:25

How It's Made (S25E16)

How It's Made (S25E16)
21:50

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
22:40

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
23:30

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
00:20

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
01:10

Flight 370: The Missing Links

Flight 370: The Missing Links
02:00

Blowing Up History (S2E2)

Blowing Up History (S2E2)
02:48

How Do They Do It? (S9E11)

How Do They Do It? (S9E11)
03:12

How Do They Do It? (S9E12)

How Do They Do It? (S9E12)
03:36

How Do They Do It? (S9E13)

How Do They Do It? (S9E13)
04:00

Food Factory (S2E17)

Food Factory (S2E17)
04:24

Food Factory (S2E18)

Food Factory (S2E18)
04:48

Food Factory (S2E19)

Food Factory (S2E19)
Söndag 12/16
05:12

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
05:36

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
06:00

How Do They Do It? (S6E4)

How Do They Do It? (S6E4)
06:26

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E7)
07:14

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E8)
08:02

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)

What Could Possibly Go Wrong? (S1E9)
08:50

Dangerman (S1E1)

Dangerman (S1E1)
09:38

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
10:26

Food Factory (S2E17)

Food Factory (S2E17)
10:50

Food Factory (S2E18)

Food Factory (S2E18)
11:14

Food Factory (S2E19)

Food Factory (S2E19)
11:38

Food Factory (S2E20)

Food Factory (S2E20)
12:02

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
12:26

How Do They Do It? (S9E11)

How Do They Do It? (S9E11)
12:50

How Do They Do It? (S9E12)

How Do They Do It? (S9E12)
13:14

How Do They Do It? (S9E13)

How Do They Do It? (S9E13)
13:38

How Do They Do It? (S9E14)

How Do They Do It? (S9E14)
14:02

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
14:26

Mythbusters: The Search (S1E6)

Mythbusters: The Search (S1E6)
15:14

Mythbusters: The Search (S1E7)

Mythbusters: The Search (S1E7)
16:02

Mythbusters: The Search (S1E8)

Mythbusters: The Search (S1E8)
16:50

Flight 370: The Missing Links

Flight 370: The Missing Links
17:40

Blowing Up History (S2E2)

Blowing Up History (S2E2)
18:30

Weird Connections (S1E7)

Weird Connections (S1E7)
18:55

Weird Connections (S1E8)

Weird Connections (S1E8)
19:20

Weird Connections (S1E9)

Weird Connections (S1E9)
19:45

Weird Connections (S1E10)

Weird Connections (S1E10)
20:10

Weird Connections (S1E11)

Weird Connections (S1E11)
20:35

Weird Connections (S1E12)

Weird Connections (S1E12)
21:00

You Have Been Warned (S2E9)

You Have Been Warned (S2E9)
21:50

Mega Builders (S4E6)

Mega Builders (S4E6)
22:40

Mega Builders (S4E7)

Mega Builders (S4E7)
23:30

Building the Biggest (S1E1)

Building the Biggest (S1E1)
00:20

Building the Biggest (S1E2)

Building the Biggest (S1E2)
01:10

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
02:00

Bad Universe (S1E2)

Bad Universe (S1E2)
02:48

Bad Universe (S1E3)

Bad Universe (S1E3)
03:36

How the Universe Works (S3E1)

How the Universe Works (S3E1)
04:24

How the Universe Works (S3E2)

How the Universe Works (S3E2)
Måndag 12/17
05:12

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
06:00

How Do They Do It? (S6E5)

How Do They Do It? (S6E5)
06:26

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
07:14

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
08:02

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
08:50

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
09:14

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
09:38

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
10:26

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
11:14

How the Universe Works (S3E3)

How the Universe Works (S3E3)
12:02

Blowing Up History (S2E2)

Blowing Up History (S2E2)
12:50

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
13:38

How Do They Do It? (S9E15)

How Do They Do It? (S9E15)
14:02

Food Factory (S2E21)

Food Factory (S2E21)
14:26

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)

Incredible Engineering Blunders: Fixed (S1E5)
15:14

Dangerman (S1E2)

Dangerman (S1E2)
16:02

Building the Biggest (S1E3)

Building the Biggest (S1E3)
16:50

Mysteries of the Missing (S1E3)

Mysteries of the Missing (S1E3)
17:40

How Do They Do It? (S9E16)

How Do They Do It? (S9E16)
18:05

Food Factory (S2E22)

Food Factory (S2E22)
18:30

Mythbusters (235)

Mythbusters (235)
19:20

How the Universe Works (S3E4)

How the Universe Works (S3E4)
20:10

Building the Biggest (S1E4)

Building the Biggest (S1E4)
21:00

Mythbusters (235)

Mythbusters (235)
21:50

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
22:40

How Do They Do It? (S9E16)

How Do They Do It? (S9E16)
23:05

Food Factory (S2E22)

Food Factory (S2E22)
23:30

Dark Matters: Twisted But True (S2E11)

Dark Matters: Twisted But True (S2E11)
00:20

Mysteries of the Missing (S1E3)

Mysteries of the Missing (S1E3)
01:10

Building the Biggest (S1E4)

Building the Biggest (S1E4)
02:00

Mythbusters (235)

Mythbusters (235)
02:48

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
03:36

How the Universe Works (S3E4)

How the Universe Works (S3E4)
04:24

How Do They Do It? (S9E16)

How Do They Do It? (S9E16)
04:48

Food Factory (S2E22)

Food Factory (S2E22)
Tisdag 12/18
05:12

Mysteries of the Missing (S1E3)

Mysteries of the Missing (S1E3)
06:00

How Do They Do It? (S6E6)

How Do They Do It? (S6E6)
06:26

Mythbusters (235)

Mythbusters (235)
07:14

How the Universe Works (S3E4)

How the Universe Works (S3E4)
08:02

Building the Biggest (S1E4)

Building the Biggest (S1E4)
08:50

How Do They Do It? (S9E16)

How Do They Do It? (S9E16)
09:14

Food Factory (S2E22)

Food Factory (S2E22)
09:38

Mythbusters (235)

Mythbusters (235)
10:26

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
11:14

How the Universe Works (S3E4)

How the Universe Works (S3E4)
12:02

Mysteries of the Missing (S1E3)

Mysteries of the Missing (S1E3)
12:50

Building the Biggest (S1E4)

Building the Biggest (S1E4)
13:38

How Do They Do It? (S9E16)

How Do They Do It? (S9E16)
14:02

Food Factory (S2E22)

Food Factory (S2E22)
14:26

Mythbusters (235)

Mythbusters (235)
15:14

Dangerman (S1E3)

Dangerman (S1E3)
16:02

Building the Biggest (S1E4)

Building the Biggest (S1E4)
16:50

Mysteries of the Missing (S1E4)

Mysteries of the Missing (S1E4)
17:40

How Do They Do It? (S9E17)

How Do They Do It? (S9E17)
18:05

Food Factory (S2E23)

Food Factory (S2E23)
18:30

You Have Been Warned (S6E1)

You Have Been Warned (S6E1)
19:20

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
20:10

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
21:00

You Have Been Warned (S6E1)

You Have Been Warned (S6E1)
21:50

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
22:40

How Do They Do It? (S9E17)

How Do They Do It? (S9E17)
23:05

Food Factory (S2E23)

Food Factory (S2E23)
23:30

Dark Matters: Twisted But True (S2E12)

Dark Matters: Twisted But True (S2E12)
00:20

Mysteries of the Missing (S1E4)

Mysteries of the Missing (S1E4)
01:10

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
02:00

You Have Been Warned (S6E1)

You Have Been Warned (S6E1)
02:48

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
03:36

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
04:24

How Do They Do It? (S9E17)

How Do They Do It? (S9E17)
04:48

Food Factory (S2E23)

Food Factory (S2E23)
Onsdag 12/19
05:12

Mysteries of the Missing (S1E4)

Mysteries of the Missing (S1E4)
06:00

How Do They Do It? (S6E7)

How Do They Do It? (S6E7)
06:26

You Have Been Warned (S6E1)

You Have Been Warned (S6E1)
07:14

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
08:02

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
08:50

How Do They Do It? (S9E17)

How Do They Do It? (S9E17)
09:14

Food Factory (S2E23)

Food Factory (S2E23)
09:38

You Have Been Warned (S6E1)

You Have Been Warned (S6E1)
10:26

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
11:14

How the Universe Works (S3E5)

How the Universe Works (S3E5)
12:02

Mysteries of the Missing (S1E4)

Mysteries of the Missing (S1E4)
12:50

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
13:38

How Do They Do It? (S9E17)

How Do They Do It? (S9E17)
14:02

Food Factory (S2E23)

Food Factory (S2E23)
14:26

You Have Been Warned (S6E1)

You Have Been Warned (S6E1)
15:14

Dangerman (S1E4)

Dangerman (S1E4)
16:02

Building the Biggest (S1E5)

Building the Biggest (S1E5)
16:50

Mysteries of the Missing (S1E5)

Mysteries of the Missing (S1E5)
17:40

How Do They Do It? (S9E18)

How Do They Do It? (S9E18)
18:05

Food Factory (S2E24)

Food Factory (S2E24)
18:30

Redesign My Brain (S2E1)

Redesign My Brain (S2E1)
19:20

Strangest Weather on Earth (S3E1)

Strangest Weather on Earth (S3E1)
20:10

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
21:00

Redesign My Brain (S2E1)

Redesign My Brain (S2E1)
21:50

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
22:40

How Do They Do It? (S9E18)

How Do They Do It? (S9E18)
23:05

Food Factory (S2E24)

Food Factory (S2E24)
23:30

Dark Matters: Twisted But True (S2E13)

Dark Matters: Twisted But True (S2E13)
00:20

Mysteries of the Missing (S1E5)

Mysteries of the Missing (S1E5)
01:10

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
02:00

Redesign My Brain (S2E1)

Redesign My Brain (S2E1)
02:48

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
03:36

Strangest Weather on Earth (S3E1)

Strangest Weather on Earth (S3E1)
04:24

How Do They Do It? (S9E18)

How Do They Do It? (S9E18)
04:48

Food Factory (S2E24)

Food Factory (S2E24)
Torsdag 12/20
05:12

Mysteries of the Missing (S1E5)

Mysteries of the Missing (S1E5)
06:00

How Do They Do It? (S6E8)

How Do They Do It? (S6E8)
06:26

Redesign My Brain (S2E1)

Redesign My Brain (S2E1)
07:14

Strangest Weather on Earth (S3E1)

Strangest Weather on Earth (S3E1)
08:02

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
08:50

How Do They Do It? (S9E18)

How Do They Do It? (S9E18)
09:14

Food Factory (S2E24)

Food Factory (S2E24)
09:38

Redesign My Brain (S2E1)

Redesign My Brain (S2E1)
10:26

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
11:14

Strangest Weather on Earth (S3E1)

Strangest Weather on Earth (S3E1)
12:02

Mysteries of the Missing (S1E5)

Mysteries of the Missing (S1E5)
12:50

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
13:38

How Do They Do It? (S9E18)

How Do They Do It? (S9E18)
14:02

Food Factory (S2E24)

Food Factory (S2E24)
14:26

Redesign My Brain (S2E1)

Redesign My Brain (S2E1)
15:14

Dangerman (S1E5)

Dangerman (S1E5)
16:02

Building the Biggest (S1E6)

Building the Biggest (S1E6)
16:50

Blowing Up History (S2E1)

Blowing Up History (S2E1)
17:40

How Do They Do It? (S9E19)

How Do They Do It? (S9E19)
18:05

Food Factory (S2E25)

Food Factory (S2E25)
18:30

How It's Made (S26E17)

How It's Made (S26E17)
18:55

How It's Made (S25E17)

How It's Made (S25E17)
19:20

Strangest Weather on Earth (S3E2)

Strangest Weather on Earth (S3E2)
20:10

Extreme Engineering (S5E1)

Extreme Engineering (S5E1)
21:00

How It's Made (S26E17)

How It's Made (S26E17)
21:25

How It's Made (S25E17)

How It's Made (S25E17)
21:50

Futurescape with James Woods (S1E1)

Futurescape with James Woods (S1E1)
22:40

How Do They Do It? (S9E19)

How Do They Do It? (S9E19)
23:05

Food Factory (S2E25)

Food Factory (S2E25)
23:30

Strangest Weather on Earth (S3E2)

Strangest Weather on Earth (S3E2)
00:20

Blowing Up History (S2E1)

Blowing Up History (S2E1)
01:10

Extreme Engineering (S5E1)

Extreme Engineering (S5E1)
02:00

How It's Made (S26E17)

How It's Made (S26E17)
02:24

How It's Made (S25E17)

How It's Made (S25E17)
02:48

Futurescape with James Woods (S1E1)

Futurescape with James Woods (S1E1)
03:36

Strangest Weather on Earth (S3E2)

Strangest Weather on Earth (S3E2)
04:24

How Do They Do It? (S9E19)

How Do They Do It? (S9E19)
Discovery Science is this week airing Mythbusters, How Do They Do It?, Redesign My Brain, How the Universe Works, Building the Biggest, Food Factory, What Could Possibly Go Wrong?, How It's Made, Dangerman, Dark Matters, Blowing Up History, Incredible Engineering Blunders, Mega Builders, Bad Universe, Da Vinci's Machines, Weird Connections, You Have Been Warned, Mysteries of the Missing, Strangest Weather on Earth, Extreme Engineering, Futurescape with James Woods

Discovery Science i dag
Discovery Science i kväll